Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

WRECSAM A'R AMGYLCHOEDD.

CAERGYBI.

Advertising

rHYN A'R LLALL, YMA AC ACW.

TAN DYCHRYNLLYD YN LLUNDAIN.

DAMWAIN ANGEUOL YN BIRKENHEAD.

YSGOLDY'ii FAEN'OL, BANGOR.

LLITH LLYGADOG.

News
Cite
Share

LLITH LLYGADOG. Efallai nad yw yn rhy hwyr arnaf dd muno i bawb o ddarHenwyr y Elais clod- wiw, ei olygwyr, gohebwyr, cyssodwyr, a chyhoeddwyr, "Plwyddyn newydd dda," a llawer 0 honynt, i'w treulio mewn hawdd- fyd a gwynfyd digymmylog. Dymunwn rwydd hynt y Llais, a'r cyfan o'r newydd- iaduron sydd yn dadleu egwyddorion iachus y Weinyddiaeth Geidwadol drwy y flwyddyn sydd wedi dechreu. Gobeithiwn y bydd i'r ysgrifau a. gyhoeddir ynddynt 9. y fod yn foddion i dynu y lien sydd ar lygaid y Radical chwilboeth i weled Ceidwadaeth yn ei lliw priodol, a thrwy hyny ddvfod i'w chofleidio. Hefyd yr ym yn gobeithio y 0 y bydd i iawer o fesurau gael eu selio a'u pasio o fewn muriau St. Stephan y flwyddyn hon a fyddont er bendith a llesiant y wlad yn gyffredinol. Trwy eu dylanwad, cadarnhaer yr orsedd tynhaer y cyssylltiad sydd rhwng yr Eglwys a'r Wladwriaeth a chwyther yr holl fesurau ymyrgar" a ddygir gerbron yr eistedd- iadau allan o fodolaeth, megys mesurau annghyfiawn Osborne Morgan a'r Miall- iaid cyndyn a gwerinol. Parhaed y doniol Roijin Sponc i ysgrifenu yrun morfywiog a digrifol yn y dyfodol; ac yntau y Pack-! man athrylithgar, bydded iddo iechy-i a rhwydd hynt i ymddangos yr un jfUr ddoctoraidd ar ddalenau y Llais yu nghorph y flwyddyn hon. Ond y mae yn y parth yma o'r wlad gydymdeimlad ey- ffredinol a'r Packman yn ei draliod a'i ofidiau." Ai gwir y chwedl iddo fwytta yn rhy helaeth 1 gyflath hen wreigan Pwllycrochan;" a'i fod wedi ei pher- swadio i ierwi pwys o'i "dê yn gymmysg- edig a'r triagl &c.,—y gwnelai yn lie hadau ?" Os felly, nid rhyfedd fod i'r "Packman" gyfres o "ofldiau" wedi 0 hono dwyllo yr hen wreigan druan i wneuthur y fath gymmysgedd. D jrbynied hefyd eich gohebwyr a'ch beirdd yn gyffredinol drwy y Gogledd a'r D6, fy nymtiniadau goreu am eu llwyddiant, a hir y parhaont i ysgrifenu a chanu gyda nerth a grymusder. Awn yn mlaen bellach i wneuthur ychydig nodiadau ar ddigwydd- iadau y dyddiau hyn yn yr ardaloedd yma. MARWOLAETH DDISYFYD.-—Oafwyd gwas g6f Pentrevoelas yn farw ar y ffordd sydd yn arwain oddiyno dros yr Hiraethog i Ddinbych. Yr oedd y truan wedi ei anfon i Ddinbych am lwyth o haiarn. Nis gwyddis achos y farwolaeth boenus hon. Ond gan fod y ceffyl wedi gwneud ei ffordd adref, yn dwyn gydag ef y wisg a rhan o freichiau y drol, gellir casglu mai rhedeg neu rhywbeth cyffelyb a ddarfn i'r anifail, ac yn ddamweiniol achosi marwolaeth y gwas. Digwyddodd hyn wythnos yn el. Clywais nad ydoedd y truan yn frodor o Bentrevoelas. Y mae cydymdeimlad mawr a'i berthynasau, ac achosodd y newydd brudd-der cyffredinol. Dymaun wers etto i fod yn wyliadwrus. ELUSENGARWOH. Y mae haelioni ac elusengarwch y boneddwr a'r Ceidwadwr twymnJalon, Robert Roberts, Ysw., "Bot- tegir, Llanfihangel G. M., yn haeddu ein sylw. D- a yn dda a thrugarog wrth y tlodion eleui etto, yn ol ei arfer. Y mae yn arferiad ganddo besgi lluaws mawr o. anifeiliaid bob blwyddyn, ac ar y Nadolig eu haberthu yn rhoddion neu elusenau i dlodion y plwyf hwn a'r cymmydogaethau cylchynol. Nid rhyfedd genym fod iddo air da gan bawb, HC yn enwedig gan y tlawd. Un o brif wrthddrychau ei ofal yn nglyn â bwrdd gwarcheidwaid yn Nghorwen ydyw y tlawd. Y mae yn esiampl deilwng i foneddigion y wlad ei efelychu. Bydded iddo lawer o flynyddoedd etto ar y ddaear i fyw yn ein plith, a dilyner ei elusengar- wcn a llwyddiant a bendith mawr.—Da genym ddeall fod rhagolygon addawol iawn 0 barth FFORDD HAIARN RHUTHIN A CHERYG-Y- DRUIDION, ac fod pob addewid ac arwydd- ion am dani. Os ceir Act y Sessiwn ddy- fodol, prophwyda pawb y dechreuir ei gweithio yn gynoar yn y gwanwyn. Y mae Mr Thomas Hughes, Crown Hotel, wrthi hi yn dthwnus yn pleid-geisio rhan- dalwyr, a da genym ei fod yn dra llwydd- iannus gyda'r gorchwyl. LLYGADOG. Llanfihangel N. S., Corwen. ø-

[No title]

- COLOFN YR AMAETHWYR.

[No title]

Family Notices