Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

WRECSAM A'R AMGYLCHOEDD.

CAERGYBI.

Advertising

rHYN A'R LLALL, YMA AC ACW.

News
Cite
Share

r HYN A'R LLALL, YMA AC ACW. MEISTRI GLYGWRS, -Tlvd w i yn gweld dim harm miawn deud am ddyn fuo yn pyseidio pobol i dwyllo ac i ddeud celwydd i fod o wedi pigo arfa o armoury yffarn o dan batronage tad y celwydd. We], prun a ous harm ai peidio, mana wirionadd yn y peth, wath ma'r dyn a.wna beth felly yn dal cysylltiad go agos 1 phennath prys- wylwrs y lie hwnw. Ma gin i rwy arferiad (digon cas miawn llawar cysylltiada) o alw spade yn sl),tde, a poed felly y bo. Wei, frodyr bach, a ydym ni yn fyw i ,rid tybad, herwydd ma oracl mawr Radicaliath Gog- htdd Cymra wedi siarad a mi, llawar o'r man Rads yn credu fod bygythion hwn yn ddigon i chwythu pob Conservative i dry- gwyddol arobaitli. k 0 ma rhai o'r breed ma yn gredirswyr campus ma nhw "wedi dysgu 'i' grefft o gredu mor dda fel nad ydi ciedu celwydd ond fel chwara gyny nhw; its, ie, fno just i mi angbofio, tasa nhw heb d<lysgii gneud fasa na fawr o ddim iddy nhw gredu. Wel, wir, truenns n tål oudd yr oracl tro ma, a pha ryfadd ran hyny, blegid rbodio mhlith y bedda ydi hobby y gwr bwurvvan, a dellir dim fiisgwl llavrar o brilliancy na clieer- ¡ FLIJTIOES U fati hono, ma rhodio mhlith y bedda yn emblematical i gyfiwr y Rads ar hyo 6 bryd, byrwydd ma l'ihw Just ar ddarfod am danyn, mhesa bach i wir ma hi uior ;/aiad arny nhw tses ma y rhan fWYfi o hony nhw we(ii robbio er 'tio tnw,vn byw, commitio burriary, a'r rhen JSgl'wvs druan Ydir move rwan—treio caul standing place vn y fon i •ddecbra er mwyn eaal lie mwy eyfleus i i wsio 'r-■family'^ i Soraio 'r drysa. D/nia I oudd giu yr t'.r kd ,>11 njwv& yn i speech. Ma 'n wir iddo li dreio tteindio bai ar waiih y session ddyweutha, ond ddo hi ddim flordd bono hawdd iawn ydi deud t iKa ni i li-wo n 'I) gneud yn well, ■ot»d pena I'acii, p,m odiu. nhw i liuwii, neutho ishw ddim tIonld ma; ful practical legislation er gweliiani ffredinol wedii ysgellluso yn gyliy uhw. Wir, toudd dim gobaith swag ffordd na felly fasa dim digon o attractiow i gadw 'r g&ng heb splitio ar i gilydd, a cbyiiiatau (rhyn iydw i 'n mheli iawn o rieiid) y basa rhai o'r mesura yn well tana nhw wedi mynd yn mhellach. Ma ar'-u- ment Mr 0. Morgan yn syrthio i iawr, ar y tsr o iod chydig yn well na. dim, ond os gyrodd y working classes \ote of thanks i'r ministers ddaru baMo 'r Friendly Societies a'r Master and Ser- vant's Bills, &e. Be ddyliacb ehi o ddyn fel Mr Morgan yn deud nad oudda nhw werth nesa. peth i ddim, mi wn i be fedd- ylith pob dyn call. Wel, gyda golwg ar y bill claddu ma, credwch cbi fi ne beidio, mi ddeuda i chi ymiin. a hyn, tons ar y wlad mo isio fo, ond fel y ma'r Liberation- ists yn treio i gramio fo i iawr i gwddw hi. Fe brofodd y Wrrexham Guardian, chydig o amsar'n ol, fod y rhan fwya o'r Ymneiilduwrs yn Nghymru yn dewis canl i claddu yn m'ynwant Reglws yn hytraeh na mynwentydd erill, pan fydda'r naill mor ;yfleus a'i gilydd iddy nhw. Ydw i yn ffaulio'n glir a gweld y rheswm am y stwr fawr sy'n caul i godi am hawl i ddwad a'r corph marw i fynwent y Reglws ac yiita panyn fyw yn caul irldysJu i'w chasau a'i melldifchio bron. Y hob d yn ffrauo a.m gaul i claddu yn y lie casa iyny nhw weld pan yn fyw ma ma ryw an- ngbysondab ofnadwy vii peth fel hyn. .F\t5Wn i'n myddwl ma, pella' n byd oddi- wrthi hi fasa'n plesio nhw ora, oad y ffaith am dani hi ydi hyn, spites ac anoyo Reglws vdi'r amcan, a ma reit hawdd i bob dyn mvddylgar weld h'yny. V/rth syfydltt byrdda ysgolion S'û y witii roudd h- Ymneullduwrs yn ddigon hod ion i dalu f..ivt i i godi ysgol arall pan fydda (h.;on o le yn ysgol Reglws pan na na nhw rtan fath ionwant, pan na goda nhw fon- want iiywydd a gadal iionydd i fon want i liort Eglws; ie, pun hyfyd ? Rwi'n herio un o honynt i atfcab. Tawn i 'n He chi, mrodyr 'ueullduol, diniwad, a gostynedig, fydtl vVii i rhy indepondant i gaul ngladdu w ynymylReglws a fina wedi tori partner- iaeth do hi, a thyugu nad oudd na i isio dua ond lioaydd i madal 'n dawal. Mels- tri G!ygw:"s, fuo mi'n myddwl yo syn rai gweithia syt y gneith y 'neuilduwrs ma licio yn y !Ie dydwydd hwnw efo' Reg- lwyswrs ma i liid nhw gimin tuag atty nhw roch >r fel maIn reit anodd credit y sgwdan nhw law rochor draw. Tach chi 'n myddwl am Esgob Heber rwan, Sfcalybridge Infuntrachos Radicalaidd yn sir Gynarfon wedi cyrhaedd yno (fel rydw i'n gybeithio gneith o), a gweld l'u go gysurus gin ryw vicar i addoli, ma na i ofn ma idio disestablishmeat fydda hi'n chwap. Ma ryw hen bennill yn deud, tons ? "Bydd pawb o'r brodjr yii) yo iin, Heb neb yu tjnu yn groes." Debig gin i ma'r brodyr a. fyddyiir fan met ydiryvv ddyrnad bach o Neuilduwrs Oymru a Liberationists y gam if brysennol. Ytto, ma Mr Morgan wedi ifendio cry i joinio yn un shattered fragments y great Liberal party, sef, eompulsory education and per- missive drinking. Gofyna gyda matji o bomp cocosaidd, a allwn drystio y ddau (0.. "11 bwngc hyn i'r Conservatives, ryw hen frawd yn mhen draw room wedi cael mwy na glasiad yn gwauddi, nac allwn, nac lhvp., medda'r oracl, mi dreia i bob skill i wrthnebu y drwg idaru nhw basio o'r blaun, ond toudd dim posib cael siarad gair yn i erbyn ya yr House of Commons. Felly, ddyliwn ni fod hyny'n profi, os ydi o yn profi dim, fod yr House yn o unol ar y pwiigc; ond, attolwg, be ydi'r wicked bill a gynnyrfodd gimin ar grefydd yr oracl; dim ond gdal i licensed houses fod yu ag-orad hanar awr yn hwy, a hintia 'r orttcl fod hyny wedi increasio drunken- ness; dim o'r fath beth, os mysi wbod be sy wedi increasio drunkenness, mi ddeuda i wrtho fp, y facilities roth Mr Gladstone i grocers werthu single bottles of wiae, spirits, and beer, nath hyny. Ma leitders y party yn ffaulio carnl cry, ac yn advisio i cyl vnwyr watchio yn ;-1,)'1, ond be ydi dynion fel y Marquis of Hartington, Bright, Forster. Harcouit, \.c,' wrth yr oracl hwn ? Dim, wrth gwrs. Ond fe •yn^horwn i 'n gyredig i d.Urllan speech Vernon Harcourfc yn Oxford nos Lun; ma hv, mv yn proli cimin 0 bouii ma. ryw grydyri -d bycitaa hunanoS, anesmwt'.i yn i aehosi i'w party, sy 'n gwauddi am gryo hyd i edr ich ous dim posib dot1 i aial y loaves and iisliyn; roudd na chydig o beth a erill vn y speech ma faswti i'n feicio sylwi arnv nhw, on-i mi wela mod i. mynd yu faitli eisoes, wedyn rhaid gadal herio: Tiii ('Ideudi hyn ytto, os ydi tiig d-io-i am ^ylchodd Gwrecsam yn gallu feedio ar gowdal fel hyn, byd da yn eitha peth i u.<tusi id sir Ddinbach baroloi i adediadu yn il-cflam fuilding mawr fel hwnw --wi llenwan 0auttion dog. 0 in. y iViorgin arall tua Pheu y Gr ti s rh tii cam gair ar hwnw cin pen hir; hwrach y tro nesa. ROBIN SPONO.

TAN DYCHRYNLLYD YN LLUNDAIN.

DAMWAIN ANGEUOL YN BIRKENHEAD.

YSGOLDY'ii FAEN'OL, BANGOR.

LLITH LLYGADOG.

[No title]

- COLOFN YR AMAETHWYR.

[No title]

Family Notices