Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

WRECSAM A'R AMGYLCHOEDD.

News
Cite
Share

WRECSAM A'R AMGYLCHOEDD. ^rt> yr oedd yr lien flwyddyn yn tynu .wthraed i'r gorphou A i f., V a'r flwyddyn 0) 1 IJ; ,t! H. J ^ewydd yu dechreu anadlu,. yr oedd y *icer Howell yn dwyn gwasanaeth dwyfol yQ tolaen yn hen eglwys ardderchog ^wrecsam. Hwn oedd y cyntai' o'r cyf- arfodydd o'r natur yma i gael eu cynnal r* yr eglwys beuafol hon. Yr oedd y Gynnulliad yn helaeth., y gwrandawiad yn ,atud, a'r bregethya ddifrifol. Tra yr oedd nlferhelaeth yn addoli Daw yn y modd uchoà, yr oedd ereill yn brysur addoli eu tad diafoi, drwy droi i mewn i fasnach 'y pn Mr Dutton, grocer. Ond ni lwyddasant 1. gael ond ychydig i-ostrelau o win. ■GWLEDD.—-Khoddwyd gwledd i aelodau yr ysgol garpiog, 156 mewn nifer; mae ystadegau yr ysgol hon yn dangos ei suf- 1 0 yllfa lewyrc us, yr oedd grant y Lly Ir- aeth yn c rhaedd i'r swm hardd o 105p. U BWRDD Y GWARCHEIDWAID.—Bu gryn helynt yn Bghyrnmydogaeth y bwrdd hwn yr Wythnos ddiweddaf, a hyny oherwydd gwaith offeiriad Pabaidd yn ymyraeth a geneth oedd wedi oaelei hyrddio allan :!3.n y gwarcheidwaid. Dygodd yr offeiriad gylmddiaclyn mlaen yn erbyn noddwyr yr eneth, gan ameitnti eu dangos fel rhai yn arfel y creulonderau mwyaf tnag at yr un oedd da a eu gofal. Parodd hyn ym- chwiliad manwl i'r peth. Dygwvd yr aneth, y rhai a'i noddent, a'r prist o flaen y bwrdd, 1. chwiliwyd y peth i'w wraidd oafwyd allan fod y teimladau goreu yn bodoli rhwng yr eneth a'i meistres, a'i bod yn hoffi y grefydd yr oedd yn cael ei dysgn yoddi, a'i bod yn alluog i ddarllen v Beibl yo y ddwy iaith. Affican yr offeiriad oedd dangos nad oedd yr eneth yn cad yr addysg grefyddol a ddymunai, ond meth- odd, a gorm iddo fyned ymaith yn atbrist. RHYFEDDOD.—John Jones, LI ndain, yn y dref hon ddydd Nadolig; holl gwn a ehathod y dref yn talu gwarogaeth iddo yntau, fel brenin y teulu cynffonog, yn ymsythu, gan geisio argyhoeddi y byd eiu bod wedi dyweud anwiredd yn nghyich y cwrdd llenyddol tlodaidd hwnw a gvn- naliwyd arddull eisteddfod yn Mrymbo. Ond y ni oedd. yn. dywend y gwir, a Joha Jones yn dyweud c- Mae yr eisteddfod yn cael llawer o sylw y dyddiau hyn. Ac mae swm y gwobrwyon a gyn- Rygir yn BOOp, a'r bathodau yn 39 mown nlfer. Mae nifer mawr o eriwau y heirn- iaid wedi ymddangos, yr hyn sydd glod i'r PWyllgor eu bod wedi gwneud y fath ddewisiad hapus. Nos Fawith, bu G. 0. Morgan o flaen etholwyr yn oanu fii falat flyiiyddol, yr hon wrth gwrs oedd yr un fath ag arfer, gydag ychydig eithriadau. Yr oedd yn eanmol gweithrediadau y senedd-dymhor ddiweddaf, ond ar yr un gwynt ya dyweud 7 dylasent fod wedi gwneud ycbwaneg, ac ^niae yn rhaid fod y Weinyddiaeth Geid- Wadol wedi gwnead llawer, a'r llawer hwnw yn dda iawn hefyd, c"n y buasai Radical o'i fath ef yn addef eu bod wedi gwneud dim. Tenau oedd y cynnuliiad, a'r hyn a ddywedwyd yii Ilao, ac heb f •• wr} mwyo werth na chynnyrcha chwerthiniati, Y mae ynadon y dref, o herwydd nifr-r ttiawr pechaduriaid, am wahanol ynfyd- rwydd, a drygioni," yn ymgyf.i'ri'od yn ddyddiol, a chydaganhawsder v m .ent n dod drwy eu gwaith er hyny. Y Sul cyntaf o'r flwyddyn ydoef|l yr adeg bennodol i holl enwadau ere dref a'r qymmydogaeth i wneud ea casgi- ladau blynyddol at y clafdy, ac y m ie t Wedi bod yn hynod haelionus. RHos.-Golwg dda sydd yma, meisfcr a gweithwyr yn methu a chyttuno, a gl .fa.; Hafod-y-bwoh wedi ei llwyr attul, jhwer allan o waith, a nifer mawr ya dioddef! eisieu bwyd; oherwydd tair "<;thuosj lUaent wedi ei weithio (.,i-s tri mis, a 1Iawer yn methu cael dau ben y llinyn yn ngl1yd pan yn gweithio yn rheolaidd. Ei- euholi galedi, maeat yn parhiu yn gwerylg.tr. Nid oedd dim llai na chwech Mchos o an fcghydfod cymmydogol o flaen ynad m Rhiwabon yrwythnos ddiweddaf. B ymbo, pobpeth yn Iled dawel yn y pa» th hwn, ond fod ami i ffrwgwd ddibwys cy iû- Qieryd lit rhwng aelodau y bwrdd ysgol; Itc ami i fachgen, wedi iddo ennill banner Coron yn yr eisteddfod fawreJdog (?) ddi- 0 ^veddar, yn dechreu teimlo ei hun yn fod Iled bwysig, ac mewn a Iu tori ychydig ar ei adanydd.-Goheby

CAERGYBI.

Advertising

rHYN A'R LLALL, YMA AC ACW.

TAN DYCHRYNLLYD YN LLUNDAIN.

DAMWAIN ANGEUOL YN BIRKENHEAD.

YSGOLDY'ii FAEN'OL, BANGOR.

LLITH LLYGADOG.

[No title]

- COLOFN YR AMAETHWYR.

[No title]

Family Notices