Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

! TELERAU GWERTHIAD LLA-IS,…

DOSBARTHWYR YN EISIAU.

AT EIN GOHEBWYR.

News
Cite
Share

AT EIN GOHEBWYR. HEBOG a ddymuna gad mwy o newyddion gan Cynfalun o ardal Machynlleth. CYFARFOD CYSTADLEUOL MACHYNLLETH.—Nid gweddus yw i ni gyhoeddi beirniadaeth Seisnig gyflawn mewn newyddiadur Cymreig; oud os bydd i Mr Roberts gyfieithu yr eiddo ar Yr Eglwya a'r Wladwriaeth," hyfiorddiwn ofod iddi. Ap PFRIS.-Rh-,ti(I i ni gyfyngu trafodaeth mor ddibwys i'r ddau sydd eisoes ar y maes. OWAIN MON.—Dylech wybod fod cynghanedd yn un o anhebgorioa englyn, o'r hyn y mae eich pedair ilinell yn amddifad, oddigerth ar ddamwain yn yr olaf JACKNIOO.—Nid ydym yn eredu yn nilysrwydd eicb adruddiad o'r cyfarfod dirwesfcoi "yn Llangefni," aercb eich bod wedi anion i ni eaw priodol. Os ydym yn cyfeiliorni, maddeuwch; ond nis gellycgwn i mewn ddinn o nodwedd atnheus. MARC a ddywed fod adfywiadm iwr wedi cymmeryd lie pn nglyn ag achos Hgiwysig Llangwnad), oddiar y pryd y daeth y Parch Mr Jou-s i wasanaethu yuo. YMQEISYDD.—Gwelwch nad ces augen am eich lioiyn, gan fod y feiroiidaeth wedi ei chyhoeddi. GWERFYL PADARN.—Yr ydym yn anulluog i gaufod am- ean eich ysgrif. Gwelwch eiv. nodiou at ohebydsi arall o'ch ardal. GAIR o'R Twit.-Dichon y cawn hamdden cyn hir i atteb eich gofyniad yn gyfrinachol. Na thrafferthwch hyd hyny. MEWN LLAW.—Cribinwr, Dewi Havhesp, Lienor LIwyd, Gwyllt Walia, R. Owen, D. Ll. J., Cybi, Ap Ellis, Sylwedydd, Casawr Rhagritb, Ar ei daith, Gwyliwr, R. O. R., Un oedd yn gwrando, Selyf, Robin y Wyntyll, Hugh Evans, Gohebydd o'r lie, &c.

RAPICALIAETH YN NGWRECSAM.

YR HEN GI RADICALAIDD YN CYFARTH…

! DIENYDDIAD TRI 0 LOFRUDDION…

[No title]