Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

13 articles on this Page

HENAINT AXAMSEHOL.

Y SRWGNACUWU EISTEDDFODOL.

"BLWYDDYN NEWYDD DDA."

.LLON-ANNERCH

BRYNIAU CYMRU.

Y BWTHYN CLYD.

F F Y D D.

i EIN HAMGUEDDFA LENYDDOL.

GUTYN PJSRIS.

News
Cite
Share

GUTYN PJSRIS. 1IHIF IV. FONEDDIGION,-Dyma fi yn anfon ych- ydig englyniou sydd agosaf i law o eiddo Gutyn Peris. Y testy 11 a eiriwyd fal hyn I Gapel St. Ann." Dichon mai egiwys St. Ann ydoedd, yrlion sydd erbyu heeldyw wedi myned i ddiflingeoll. Yr ) dym yn sofio yn dda am eglwys St. Ann; ond gan ei bod mor agos i Clfwarel y Penrhyn, y mae erbyn hyn wedi ei chladdu. Melus ydyw fy hen adgofion am St. Am, llawer tro yr aethum yno ar nos Suiiau gyda'm brawd ieuengach, megys dau grwydryn amddifad. Yr oedd rhyw neillduolion yn perthyn i'r eglwys hon yr oedd modd canu y gloch o'r tu allau, ac y mae Mr.W. Parry, y clochydd, yn fyw hyd heddyw. Yr oedd yno oriel i'r cdr, ac iorgan fawreddog. Y mae St. Ann wedi bod yn enwog am ei cherddoriaeth; ac er fod mynwent yn perthyn iddi, ni chladdwyd neb erioed ynddi. Safai yn mhlwyf Llahdegai, oddeutu milldir neu ychydig yn ychwaneg o Bethesda, yn agos at bentref bychan o'r enw Ty hen, ac y mae y pentref erbyn hyn wedi ei orchuddio ers llawer dydd. Gyda hyfrydwch y byddaf yn ediych at y Wern Afr, man fy ngenedigaeth. Bu ychydig o siarad am darddiad yr enw St. Ann, sef pwy oedd Ann Myn rhai mai Arglwyddes y Penrhyn ydoedd, mal yr awgryma yr englynion isod, ond y mae lie cryf i feddwl mai yr Arglwyddes a'i hadgyweiriodd. Pan oeddwn yn lied ieuangc, yr wyf yn meddwl i'm glywed fod yr Ann sanctaidd wedi ei chladdu yno, ond er tramwy trwy y fynwent, ni welais ddim sail i hyny Dyma'r englynion:— Adeiliadodd, ihoddodd ein Rhi-ini denol Yn dy mawl a gwedtii; Ac o'i ol ei gwaddoli Wnaed gan eiu Harglwyddea ni. Llaw'r cywrain ar fain a fn,—ar y coed Ar y cwbl o'i deutu, Saith mlynedd nes diweddu Yn deg hardd deaal ein Daw cu. Hyrodol ami addtirniadati-eirian Ac e.uraidd gerfiadau, LI oft oleuwedd it. seddau 0 fewn bon i'w rhydd fwynhau. Gwnaeo mewn lie bychan dani-dy bynod I dan ei gwresogi; Is pob cell rhoed pibe'li Drwy hon i'w thwyna dwyro hi. y dun o'i wir osod allan—ydyw Blodan pob cyssegrlan A hi wychach teml fechan I'n tir na chapel St. Ann ? I gyd y fawr draul gwed'yn—a ddaliodd Udilwfr deulu'r Penrhyn Llwydd i'w gwaith a llaw Dduw gWYlJ Deled am byth i'w dilyn. I dy Dduw diau ydd äf-i ddilys Addoli'r Goruchaf; Oddiyno eidiJunaf Ei borth, a'i gymhorth a giif. G. W. A oes dim yn bossibl cael gan y bardd ieuangc Ystwythian anfon ychydig o lythyran hen feirdd y Deheu i'r Am- gueddfa Lenyddol ? OGWENYDD. Tregarth, Llandegai.

Advertising

HYNAFIAETHAU PLWYFOL MON.

_._._--__--BANGOR.

------M--CAERNARFON.