Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

T: ( GAME AND POULTRY. \\f$NTED, Rabbite, Game, Poultry, and Priee Wild Birds, for which the highest market # 8 will be given. Special contracts made with ftj?* ?$ners aid farmer#, for consignments fey AadreBs—J. HoVmrth, West End, Bangor. \X.r ANTED, Rabbit and Hare Sking.- 1 Address J. Howavth, West End, Bangor. 01 7929 Ranted, a CURATE, Dioceae of St., A«Sph. (jood Wefeh Treacher required. Stipend _tddreer, Vicar, -RhoB{ Ruabon. 373. WANTED, a respectable youth as Appren- w. tieeto the Dental Profession.—Apply to Mr re' 1180D, Surgeon Dentist, 72, High-street, Bangor. ° 7472-312 TO BE LET. the 13th November next, Blacksmith's m Shop and House, at Llanfaes. Only good work- *««» need apply, at Henllys, Beaumaris 330 TjONDON AND LANCASHIRE LIFE ASSURANCE COMPANY, Head Offiee-Leadenhall-street, C-ornhill, E.C. The NEW ASSURANCES for 1874 amounted to 4281,379. ASSURANCES FOR BENEFIT OF WIFE AND « „ ^DREN, free from Probate Doty, ia terms of Carried Women's Property Act, 1870." | POLICIES PAYABLE DURING LIFETIME. t P ASSURANCES by A LIMITED NUMBER OF !RnUMS each Premium-securing a free paid-up Policy. SURRENDER V ALUÈS giyea for Policies affsr three ysars. DIVISION OF P ROFITS EVERY FIVE YEARS. result of the last valuation was a* addition; to i s-e PoHciea of £ 1 per cent, per annum, varying 23 to lr a per cent, of tt&e Premium? paid. • W. P. CLIRBHUGH, Manager and Actuary. II Agent for Carnarvonshire and Anglesey, Ma. W. HUGH OWEN, Auctioneer, > L 12, Church-street, ■ "y" -^rn^rvon. 0 BWYS I BERCflENGGION FACTORIES, OWEITH FEYDD LLECHI, FOUNDRIES, CHWARELI, AC I BIENTWYR, &o. DYMUNA SAMUEL NIGHTINGALE, hyabyBu J Cyheedd ei fod wedi ymgymmeryd a 8t^nacl> 0il a Phaent Mr R. D. Williams, leu., Rhif 2, t> ^*wr, Caernarfon, lie mae ganddo atoc anferthol cUllion a Phaent o bob math, a Lliwiau, sef Logwood, ^.4fnwood, &c. Turpentine, Petroliuna, Brushes, a 4)artjisbes Saim, Gwer, Gliw, Had Llin,-Sebon Medd- » Cyrc, a Photelau, Ac,, an brisiau hynod o isel. Mae jj^ado hefyd bob lUw o Baent wedi ei gymmyogu yn ( Baentio mewn Potiau yn cynnwys o bwys i Mae hefyd yn gwerthu y Petrifying Liquid, set hynod at attal Ueithder (damp) mewn tai, i'w gael liwian. ftl.uy«auna S. N. roddi ar ddeall ei fod yn gwerthu yr "ll • r pethau uehoi yn WHOLESALE and RETAIL, ^yfeitier SAMUEL NIGHTINGALE, Oil Ware- nesaf i Borth-yr-aur, Caernarfon. -zs(,()L RAMMADEGOL BEAUMARIS. PRIF ATHRAW :— STEPHEN D. ORME, M.A., COLEG Y DRINDOD DUBLIN. (^iweddar Athriw Cynnorthwyol Ysgol Rossall.) T>AROTTOIE bechgyn ar gyfer y Prif- ysgolion, Arholiadau Cyhoeddus, a Bywyd VH?*6^0!' Telir sylw m»wr i Byngciau Diweddar, yr y1 Saesneg, a Gwyddoniaeth. Y mae Adeiladau yr Pa rai ydynt yn rhagorol, mewn safle iachus y mdr. Derbynir brodorien o F6n ar delerau idd CU 8°etwng, ac yn fuan teflir derbyniadau rhad y- yn agored drwy gystadleuaeth. Ail agorir yr y1 *r yr lies o Awst. 10 fanylion, ymofyner &'r Head |Master, School 'louse, Beaumaris YMRYSONFA AHEDIG AGORED I OGLEDD CYMRU. (J,ynuner yr ymrysonfa hon 10 ar yr 20fed 0 lonawr, 1876, yri Bryn Nenadd Pa-k, drwy ^-ttad Major Piatt,. V.S. Bydd dau cWosbarth o ar y maes. Hysbysir ychwaneg n fanylion RHEOLAU. gwaf vdd i fod ar y maes ert).V-,i naw o'r gloeh, i ar 6,1 am hanner awr wedi naw. Pob gwedi i Ifer1dlg cbwarter accero air. Y cwysi i fod yu 5 mod- fydd7thT- W0,3r yn T dosbarth blaenaf ,'jre. ?P > a.'r wobr gynt-af yn yr ail ddosbarth fydd 4p. a ruDl' y RWobrau ereill yn "1 fel y einiatta y clrysorfa, Rk r. bob ymgaisydd nflwyddiannus. bpli i anner:,coroti o entrance am bob gwedd gael Ky(5aa^0n ^'r ysgrifenydd, ar neu cyn yr 17eg o lonawr, ^ji hy*by«rwydd am y dosfearth y dymunir ymgys- u yaddo. R. E. JONES, Penybryn, Aber, Ysgrifenydd. MU. O. N. BICKNELL, AIJCJTI0NBER, APPRAISER, & ESTATE AGENT, BANQOR. ".$o"" e 595 .I.. TO BUILDERS". I^^RSONS desirous of Tendering for the » A"K!t«re0^9a a Dew Pa"sk Church at Llanfachreth, v^'anfa 'u' ean ^aspect the Plans, &c., &c,, at the Reetory, ^CCH'r.t Tha Rectfjr doea not bind himself to tkOuriLa ? West or ajay tender, or to pay apy expenses fred Parties Tendsring. 8271-872 i\ I T. RICHARDS, LORNE HOUSE, BAN G 0 R. ESTABLISHED TWENTY REARS.) FASHIONABLE MILITAEY :j U -t ,r 1 -V AirD -<- <O'-v_ N A' V:A "L ■■■$■&. i L 0 R". '■ .< GLERI^aAi, [ru V ■>! P E S 8 I O N A L :• AND 'o 'rv'i c '■ It MARER, XIYEKIESyiAiV/ -1 &o. &e. — • <: J T. RICHARDS, in returning his thanks for the extensive patronage extended him during the last twenty years, begs to inform the CLERGY and ofchprs continues to supply Clerical Suits, overcoats, &c., at fully 18 per cent, below the London and Oxford Houses. Material, make, and finish unsurpassable. ESTABLISHED 1839. TH, ECELEBRATED CAMBRIAN MEDICINE. "J 0 N B 8 I (TREMADOC.) APERIENT AND ANTIBILIOUS PILLS. A PRACTICAL trial for Half a Century, with the -more general test of Thirty-four Years t»y the afflicted public, has now established the reputa- tion of these PILLS. Containing no Mercury, but eomposed of the most rare and expensive Vegetable pre- parations of the British Pharmacopoeia, combined with a valuable SNOWDONIAN HERB, farming a MILD LAXATIVE, TONIC REMEDY, admitted by those who have kried them to F« superior to all other similar prepara- tion^ as a Preventive and Cure for all Disorders result- lag from a disordered state of the Stomach, and Liver, and Impurity of the Blood, &c. Sold by all the Wholesale Houses, and at the Cam- brian Pill Depot, Tremadoc, North Wales. Retailed by all respectable Medicine Vendors in every town! In the United Kingdom, in Boxes at Is qd, 2a 6d, and 4s 6d each Great saving in procuring either of the arge Boxes. flar Should any one fail to obtain the Pills in his own neighbourhood, if 14 postage stamps for the Is lid box, 33 for 2s 6d, or 60 for the 4s 6d be posted to the Cambrian Pill Depot, Tremadoc, North Wales, the Pills will be send by return of post, ftee. 7 M' ON E Y —To Gentlemen, Clergymen, Farmers, Tradesmen, and others, resident or country.—Mr FAIR HEAD is prepared to mate aa vances, from £ 10 and above, privately, for long or periods, upon Note of Hand, Life Policies, Fan" (without removal or publicity), Live or Dead > » Plait, and any available socurity Repayable t the of b^r^owers. Interest fr°m t- P cent. "'No delay, Law Costs, Life Insurance, or formau tiesi—For further particulars, apply personally or x letter to Mr T, I1 AIRHEAD, 11T, Brixton Road, hon. jlo*, S.W. Kenningtoa Gate. 79i4^143^345_ REGENT HOT^SE, DINORB EN SQUAEB, AMLWCH. m WrLLIAMS, wrth gyflwyno ei ddioleh- :garwch diffiiant i'w Gwsmeriaid a'r Cyhoedd yn gjffredinel am y gefaogaeth adderbymiodd er pan y mae wedi refydlu yny He ucbod, a ddymuna wneudyn hys- hys ei fod wedi .dychwelyd Q: Fanchester gyda Stoc an- arferol o rad, a thrwy ddirprwyaeth prynodd itne rhag- orol o French-Merinon, Gwlaneni, Crysau, a Winceys, yn Bradford,. a«. Ejdafedd Gwlaa cartref yn Llanelli. Y mae y stoc hefaeth o -XWYI)I)XU -DRAPIERF gogyt'er A Thymmor y Gauaf, yn cynnwys pob math o Frethynau,^fustians, GwJanen Oartref, Yorkshire a Sax- ony, BretJUyn gwyp a hrych, Blankets, cwiltiau, Cynfa»- au, Calicoes a Print*. Dewis da o Mufflers a Chrysau i Ddynion, Shawls Gwflan o 48 60 i fyny, Jaakets Brethyn Du 01. Ic i fyny, Silks, Waterproofs, Tweeds a Cloaks, Dre ee, Qpstumes, Skirt* o 3. i fysy, Stwfliau Peisiau tha-gotol- am Is y llath, Millinery Bonnets, Hetiau Ffelt I Ddynien, Fura mewn amrywiaeth mawr, Fur Trimming,, Umbrellas, Zennella, Alpacas, Reginas a Silk, a llaaws o bethau eraill. Gwerthir yr oll am y prisiaumwyaf rhesymol. y mae y Stock Newydd ac amrywiog boa yn teilyngu sylw cyffredinol. trigolion Amlwch a' mgylchoedd, canys nodwedd y Regent. House ydyw* Rhagoroldeb Nwyddau ac Iseldsr Prisiau. Ymweliad A'r Masnachdy hwn a brawf nas gellir cael gwell na rhataoh aid do gan neb yn y Dywysogaeth pris plaen &ar bobpeth—dim dau bris. Rhoddir J J y cant o Dclia-, count. D.S.-r^h0 MarveUous Pamily Washing Machines are on the premises priee $66. BUDI) G YMDEITHAS ADEILADU BAN- Gbll AGOG LEDD CYMRU. SEirTbLWYD, 1872. COKPHORWYD, 1874. LLTWYDD, Dr. Richards, Banger. CRFAKWYOBWR GWIZITRREBOL; Mx Jaha Lloyd, ieu., Old Bank, Bangor. DTOQKLIAB 8HFYDLOCI11WTDD. NII) yw gweithrediadau y Gymdeithas yi i cael en hestyn i anturiaethau o un math, ond yn* cael en eyfyngv yn fanwl i dderbyniad arian a'i echwyna ar eiddo Rhydd-ddaliadol a Phrydlesol. Arferir y gofal manylaf mewn cael allan werth eiddo, ac nid echwynir arno fwy nag a fyddo yn ddyogel; ac oherwydd y ffaith yr ad-delir yr echwyniadau drwy ran-daliadau misol, y mae y dyogelwch yn gweilhas mewn gwerth yn barhaus. Galluoga y manteision" anghyffredin a gynnygir Echwyiiwyr gan y Gymdeitbas hon hwynt i gael y dyog- eliadau goreu. Archwiliad blynyddol i'r cyfrifon a rheohath ddoetb. Cedwir Cronfa (Reserve Fund) o'r neilldu er cyfartod 9 choliedion a allant o bosgibl digwydd. Nid ydyw y Gymdeithas wedi cyfarfod tg TTNBHTW GOLLKD er ei chychwyniad. Ar derfyn pob blwyadyn derbyuia pob aelod Gyfriflen Gyffredinol ac Adroddiad y Gymdeithas. T OTFBANAU. .'7 Y mae y cyfratiau yn lOp yr un, ac yn dyfod yn daledig i fyny (gyda Hog cynnyddol) mewn chwe' blyia 1' cd' drwy daliadau misol o ddau swllt a chwe' cheinicig; Gall, tinrhyw aelod dynu yn ol drwy roddi rhybuddo tldeng niwrnod. ELW. • Bobitair blynedd, rhenir dwy ran o dair o'r Elw I rbwng yr Aelodau addaliont Gyfranau Taaysgrifiol am dair blynedd. BCHWYKIABAU. AY- mae y Cyfarwyddwyr, • dan y rheelau aewyddion mewn set'yllta i wneud echwyniadau ar y telerau mwyaf haelfrydig, droa gyfnodau yn estyn o dair i ugain mlynedd, yn ad-daladwy naill ai yn un swm, dtwy ran- I dekliadiu blynyddol, neu gyfraniadati misol. Gall y Taliadau fod (drwy drefniant arbenig) yn oededig neu oliiri'i^ig, eu mwy^bau i»eu eu 11 lihaa, ^wjaeir echwyn- iadau pellach (pauy'caniatta y dyogeliac') '"yda ^wpithred newydd, nid yw yr arian echwyuedig byth yia cael eu galw i mewn, ond gall y Benthyciwr ei adferu, naa un- rhyw gyfran, nnrhyw adeg, drwy dalu swm bychan. » 9 Nid yw y Benthyciwr yn gyfrifol am unrhyw golled- ion. Graddfa y lldg a gyfodir yw 5p. y cant ar y gweddill blynyddol. Y mae y treulion yn isel ac ar raddfk bennodedig, ac y mae y blaend&liadau wedi eu I gostwng i chwecheiniog y gyfran y flwyddyn, a gellir eu talh ar y cyntaf neu drwy ran-daliadau gyda'r Ech- wyniad. Y mae cannoedd o dy-ddeiliaid ag ydynt wedi talu ar dreth i'r perchenog am fwy nag ugain mlynedd, y rhai a allasent brynu eu tai mewn llawer llai o amser, drwy ddefnyddio manteision Cymdeithas Adeiliadu. Drwt y raddfa o ad-daliadau misol a fabwysiadir yn awr gan y Gymdeithas hon, galluogir aelodau i brynu eu tai, drwy daliadau blynyddol heb fod uwchlaw eu hardrptbi. Gellir anfon eirchion am echwynion ar uarhyw adeg at y Cyfarwyddwr Gweithredol, oddiwrth yr hwn y gellir icael unrhyw fanylien pellach. 1. Cyunelir y Cyfarfododd Misol er rhoddi allan Gyfraa- au bob Ail Dydd LInn yn aihob mis. SWYDDFEYDD PLASLLWTD TTRItUE, BAKGOR. MEDDTialglAPTH I IBAWB. BYTH NA AMOBEITHIAKT. ENAINT HOLLOWAY. BNWOWWTBJ CYFFRBJlINOL. Bopd i bawb a ddioddefant oddi wrth anhwylder cy- ftredlnollie. leol gyrameryd calon, a dilyn esampl y rhai brlodolant eu hadferiad i iechyd i'r defnydd a wnaethant o Enaint a Phelenau Holloway. Ymedy y Gymmalwat yn y eyhyrau a'r cymraalau, y droedwst, arteithiau yn y giau, y cwlwm gwythi a dirdyniadau gwrystaidd wrth d yddio 7 meddyginiaethau ardderchog hyn. Coesau drwg, pob math o archollion, gweliau, llosgiadau, ennyn- ladau yn y croeri, a orchfygir gyda buandra rhyfeddol. Dylai yr enwogrwydd a ennillwyd gan Enaint a Phel- enau Holloway drwy yr holl fyd gwareiddiedig dueddu pawb a fiinir gan afiechyd i roddi iddynt brawf teg cyn anobeithio am eemwythad, a rhoddi i fyny bob meddwl am wellh&d. 1 FFLAMEG Y BREFANTOSGLAW (Bronchitis), DIPTHERIA, DOLUR OWDDF, PESWOH, AS ANWYD. 3 GwellhA. yr Enaiat hwn wedi i bob moddion ereill fethu. Y mae yn feddyginiaeth auffaeledig rhag pob math o anhwylderau yn y gwddf a'r frest. Gwellheir 1 Peawch hir sefydlog a chegwicbiad drwy rwbio yr En- aint. ( ClêESAlf DRWG, BRESTIAP BJtWG, BRIWIAU, HEII a ARCHOLLION, A SWELIAU. l Rhyfedd yw mor fuan yr aiaddifada briwiau, gweliau, J neu aschollion y corph o nerth, gan ei amddifadu o bob eymmhwysder, i gyflawni dyledswyddau bywyd ac nid Hai rhyfeddol ydyw gwylio efifeithiau Enaint Iachaol, i Holloway pan y defnyddier of yn uaol i'r cyfarwyddiad au argraphedig, a'i gynnorthwyo gyda dognau priodol o'r Pelenau. Y DBOBDWIiT A'R OTMMALVFST. F.'u gwellheir gyda'r siorwydd mwyaf on rhwbir sym- au mawrion o'r Enaint i mewn ya dda i'r rhanau f doiurus. Dykd parhau y driniaeth hou gyda dyfalwch am bath amser, a'i gynnorthwyo yn briodol a dognau nerthol o Belenau Holloway. Hawlia y meddygin- iaethau puraiddiol as esmwythaol hyn sylw difrifolaf j -pawb sydd yn dJarostyngedig i'r gymmalwst, y droedwst, ? y glunwst, aik anhwyldorax poenus ereill yn y syhyrau, e y gewynau, a'r cymmalau. Gwerthir yr Enaint a'r Pelenau yn Sefydliad y Pro- 1 ffeswr HOLLOWAY, 5:33, Oxford Street, Llundain hefyd ] gan i agos pob masnachydd parchus mewn Cyfferiau Meddygol drwy y byd gwareiddiedig, mewn Biychau a J Pbotiau, yn 0118 lid 2s 9d; 4s 6d lis 22s, a 33s 1 un. Cynnwysa y blwch lleiaf bedwar dwsin a Belen- ] au a'r pot lleiaf \frns o Enaint. I Ynnglyn & phob blwch a phot eeir oyfarwyddiadau ar- « graphedig IIPWO, hy<J vn nod yp y Dyrc^eg, yr Arabaeg, | lyr Armnia%,Bersiaeg, neu ialt"h y Cnineaid, E MR. J A W I L "SON, DEINTYDD, 72, High-street, Bangor, A DDYMU NA ddychwwlyd ei ddiolchgarweh diffuant i'w gwsmeriaid a'i grfeillian aa gefnogaeth haelionus a estynwyd.iddo yn ystod ei ymarferiad yn MwDgor. u j The8tr, prieiau Mr W-» mor resymol ag y mae yn bosibl, yn gy'sson iff vmarferiad dvladwv gelf^ddyd, drwy yr hyn yr Lydera deilyngu parhad o gefnogaeth y cyhoedd. dyladwy Cynir Dannedd yn ddiboen drwy nitrous oxide gas. Gellir ymgyaghori a Mr W. o 10 hyd 6 o'r gloch. R,. H AR D I N G t MEDDYG DEINTYDDOL, 'PEN'RALLT VILLAS, UPPER BANGOR, A elUr ymgynghori ag ef yn y eyfeiriad uchod (yn ddidal) mev. r pob achos uerthvnol i'r Dannedd. Cyflenwir Dannedd Celfyddydol o bob math, o un JUut hyd ies Rvflawn h-h ba«n annbwylusdod i'r gwisgydd. Gan fod Mr Harding wedi cael llawer o iivnydd m o brofiS Dannedd Celfyddydol, y mae mewn sefyllfa i sicrhau i'w gwsmeriaid gysur a boddlonrwydd yn nghyda'r defnydd lau goreu. Ymddangoeiad natunol yn warranted^. Lleuwir i fyny ddannedd pydredig gydal aur nUr »V ~'a&Z*l £ E28Bl'a DDIWEDD"'IR H""D,D IW IN D'W8LI«I" WXi P" DanDedd Ymwelir A Llanrwst yn y Llytbyrdy bob dydd- Mawrth cyntaf a thrydydd y u mhob mis. JOSIAH HUGHES, WHOLESALE AND RETAIL IRONMONGER, 237, HIGH STREET, BANGOR. TYMHOR Y GAUAF, 1675-6. HYSBYSIAD ARBENKJ. Lampau cyffredin y nghyda.,Silber, Duplex, Ant)acaanig, &e. Petroleum Oil, Bennoleuo, French Colza oil, Naptha, Fire lighters, Coal savers, English and American Cooking Stoves, American and Gill Warm- ing Stoves, Roberts's Terra Cotta slow burning Stoves for greenhouses, &c., Gas and Petroleum Stoves for heating or cooking. Chaff cutters, Turnip cuUers and pulpers, Ofl cake and Corn crushing Mills, Borao powers, and Sheep racks, Saus ages MHcliines. f SKATES, GUNPOWDER, SHOT, CARTRIDGES, WADS, &c. HYSBYSIAD PWYSIG. Y.smf* Jos|ah Hughes wedi penderfynu gwneuthur gostyngiad arbenig unwaith ya v flwvddvn LL barthiadou canlynol o i fa#aaeh er mwyn cael dechreu pob tymhor hefo nwyddau newyddioa. ?t LAMPAU. Bydd y eyfan o'i stoc fawr wedi eu marcio yn barod i'w gwerthu am lai na'r pris prynu-yn dechreu Rhag- 23ain. ac yn parbau trwy Ionawr. NWYDDAU ARIANAWG. Bydd y rhan fwyaf o'r stoc ys- plenydd hon wedi eu hail farcio i'w gwerthu yn rhad i ddechreu Chwef- ror 21ain. -1, 1, ,W'¡ ,¡ NWYDDAU 'CYFFREDIH" ( At ddodrefnii tAL4 pob pethsydd vn y stoc er's tios flwyddyn afydd- ant yn barod erbyn Mawrtk 20fed. JOSIAH HUGHES, Ironmonger, Bangor. :t, HYNOD! HYNOD! HYNOD! GWAED BURYDD CYEFREDINOL. ,(,-1.1:1. ON AS A'I Gr w M I CYMMYSGEDD PUREDIGOL CYFFREDINOL. Trade Mark—" Purifying Mixture." Anmhuredd y gwaed, afiechyd yn y cnawd, a'r cryd oymalau a wellheuir yn fuan gyda'r cymmysgedd pur- edig hwn. Mae yn sicr < fod y moddion goreu yn y bjd i wella pob anaf yn y cnawd, penau dduynod, y earbwncl, tarddwreinyn, pen dolurus, llygaid gweiniaid, erysipelas, doluriau y cancer, yr ymgrafu, scurvy, ohwydd cylchwyrnaidd, coesau drwg, y piles, a phob math o afiechyd yn y gwaed a'r cnawd, a rhoddir cym- raeradwyaeth uchel iddo i'r rhai a ddefnyddiant yr Enaint Pawb-wellhaol o'r eiddynt, gan ei fod yn hyfryd a blasus i'w gymmeryd, yn gystal ag yn ddiogel. Ar werth mewn potelau 2s 6e a 4s 60 yr un, ae mewn cistiah, yn cynnwys pump o botelau 2s 6c am lis yr ua, yn ddigon i effeithio gwellhad perffaith o hen afiechyd. ELI PAWB WELLHAOL JONES. (Trade Mark—registered), Neu, Cyfaill Pob Dya.-Y feddyginiaeth adnabyddus nreu at wellhpi pob math a ddoluriau. Bu yn foddion wella coesau doiurus, wedi bod felly am 25 mlynedd, aaewn ychydig o wythnosau. Cymmeradwyir ef gyda'r ymdqiriedaeth fwyaf gan y meddiannwyr tuag at fflameg pn y llygaid, bronau yn casglu, tarddwreinyn, ysgaldio, losg, peudduynod, piles, a doluriau o bob math. Mae ;an y meddiannwyr yr hyder mwyaf y bydd un prawf rn ddigon iargyhoeddi y mwyaf ammheus o'i werth. Ar verth mewn potiau am Is l £ c, 2s 9c, 4s 6c yr un. PESWOH I PESWCH! JALSAM OF HOREHOUND JONES, TOLU LINSEED wedi ei registro). Gwellhad diogel, buan, ac effeithio .t besweh, anwyd, erygni, diffyg anadl, y pas, caethder, iroachitis, darfodedigaeth, a phob anhwyldeb yn y frest, gwddf, a'r ysgyfaiut. Rhydd ua dose ryddhad dioed el rheol, mae un gostrelaid yn effeithio gwellhad )risiau, 18 I i c, 2s 9c, a 4s 6e y gostrel. Pelenau Llyaieuol a Braintlythyrol Jones at y Gwynt. (Wedi ei registro). Y feddyginiaeth orenYD y byd at ddiffyg treuliad, poen 'n yr ystumog, aahwylderaa yr ysgyfaint, cryd melyn, Mr yn y pen, poenau yn y frest, diffyg archwaeth at wyd, gwyntegrwydd, rhwymni, afiechyd yn y cnawd, loudduynod, ouriad y galon, iselder ysbryd, poenau yn r cefn a'r ochr, piles, poen ao ysgafnder yn y pea, &0. Lr werth mewn biychau, Is ljo, 2s 3o, a 4s 6e yr un, i5c, a 3« mewn stamps gyda'r post. Yr unig wneuthur- vyr, W. Joaea and Co., chemists, 157, Great Howard- itreet, Liverpool. Gwerthir hwynt gan y personau lanlynel :—Yn Nghaernarfon—Mrs Owen a Mr Jones. Bangor—Mr M. Roberts, a Mr Edward Foulkes. Menai bridge—Mr Jones. Pwllheli—Mr Roberts. LlanrwBt -Mr Jones. Conway-Mr Edwards. Llandudno— r Williams. Flint-Mr M. Jones. Wyddgrug-Mr Williams. Bala-Mr Williams. Ffestiniog—Mrs T Et. Williams. Caergybi-Mr Roberts, Market-street Llanidloes—Mr David Rees, druggist; neu oddiwrth y meddiannwyr, W. Jones and Co., 167, Great Howard itreet, Lerpwl. Anfonir hwynt yn ddidraul drwy y aost am bymtheg neu un-ar-bymtheg-av-hugaia itamps, 68 — — :—,0 I 0 W-.g L L's BALSAM OF ANISEED i FOR COUGHS. > FOR ASTHMA, FOR BRONCHITIS, I FOR INFLUENZA, &c. This Old Established INVALUAP.LE MEDICINES has the extraoidinary properfc} of immedintely relieving Coughs, Colds, Hoarseuess. Difficulty of Breathing, Huskiness in the Thront. It operates by dissolving the con- gealed Phlegm, and thereby causing a free expectoration. IMPORTANT TESTIMONIAL. Dear Sir,- I may tell you that I have used your Balsam for a very long time (both for myself and my family). I think it an invaluable medicine for members of my profession, and have always strongly recommended it to my brother and sister aitists. If yoa think a testimonial from me would be of any service, you are very welcome to make use of this. I am, De1.1 Sir, yours truly, LIONEL BROUGH, Globe Theatre. ASK FOR POWELL'S BALSAM OF ANISEED. Sold by all chemists and medioine vendors throughout hhe world at Is l^d: 2s 3d: and family sice lis per bottle. PropIaietor THOMAS POWELL, BLACKFHIAB8 BOAD, LONDON. i' See Trade Mark,-Lion I Net and M; NOTICE CARNARVON DYE WORKS. SHOP, AT TY'NYCEt, OASTLE WALLS. Silk, Cotton, and Woollen Fabrics, Cleanel and dyed cheaper than any other Dye House. CCHINTZ oleaned and glazed, Damask and ) Woollen eleaned or dyed any colour, Gentlemen's Cloths cleaned or dyed, and pressed equal to new. Dresses dyed and cleaned without taken to pieces, Feather Gloves, ELid Boots, Animals' Skias eleaned or dyed. All work retnraed within a week. Feathers elèaneder dyed. If brought on Tuesdays, within 4 days. Attendance at Bangor, Beaumaris, an3 Menai Bridge, every Monday. 7454 A. J. ALEXANDER, Manager. "V- 23, Ii;ONM<n\m:p. LA, F., LOKDOH. (TBK OLD 8-JCSt j 0 11 CO UN FLOUR IS Tin: BEST. TO OBTAIN THE BEST ASK FOR JOHNSON'S CORN FLOCH It-to rich in flMb-formio^ and heat-giving properties, and when boiled with milk affosds cumplete and per- fect nourishment for children and persons of weak digestion. It ia delicious for Puddings, Cus'arda, ^Unesaange, fco. 7397-299