Hide Articles List

13 articles on this Page

HYN A'R LLALL, YMA AC ACCW.

ALARCH GWYRFAI A'R " CYFARFODYDD…

PWNGC ADDYSG.

^ LLANSADWRN. !

LLANDINORWIG.

HYNAFIAETHAU PLWYFOL MON.…

"LLANDUDNO."

LLANIESTYN.

[No title]

-_w,,'---......--.---------------i…

News
Cite
Share

-_w, TREGARTH. ■ Ychydig o ohebiaethau fyddaf yn. gan- fod o'r dref lion yu eich newyddiadur. Utt. o'r patlit,,ti mwyaf (lyddorol addigwydd- odd oetld cyngherdd amrywiaethol ya Ysgoldy y Gelli. nos Fawrth, Rhagfyr 28ain, am lywyddiaeth Mr John Wil- liams, Periylan. Yr oedd c6r y Gelli yn gwasaKaofehu. Cafwyd canig, 11 Myfanwy, gan y plaint, a "Joy BeUs," gan Mri. El. Roberia a J. Jones. Dilynwyd gydag f. Ymson yr hen langciau," gan J. Hugheri (Eos y Bryniau), a'i barti. Yna oatfd "Mai," gan y cor, a chAn arall gan y plant. Canwyd Cydgan y Morwr," gan g6r y Gelli, a chan gan Miss Jane Jones..Wedi ymgom arall, canwyd "Who's on the Lord's side," gany plant,a chafwydcanigr gan y cor. Ar ol i Eos y Bryniau ganu eilwaith, rhoddwyd Gogerddan ganWv Roberts (Tenorydd Infryn), a dilynodd yr aniarwol "Betti Wyn." Wedi canu yr Anthem Geuedlaethol, terfynwyd y cyfar- fod. Credaf mai gwell fyddai canu Cym- raeg y tro nesaf, a chael ychydig mwy o amrywiaeth. WATCHNIG'.UT.-Cynnalijdd y Wesleyaid eu watchnight y nos olaf o'r flwyddyn. Llywyddid gan y Parch. W. Evans, Shiloh. Canwyd" Yr Arglwydd Gor- uchaf," gan y cor; a chaed carol gan J. I., Griffiths a'i barli yna triawd gan Miss Anne Morgans (Llinos Tegai), W. Hughes, a John Thomas. Wedi hyny cafwyd carol gan W. Prichard, a ch&n gan Llinos Tegai. Y gweddill o'r darnau oeddynt Carol, gan y cor can, gan Miss E. Ro- berts, Chwarel goch; "Trewch y tant," gan y cor; can, gan Llinos Tegai; carol, gan y cpr; can gan Llinos Tegai; carol, gan W. Hughes; can, gan Miss J. Jones, Craig y Pandy eanig, 11 Haud in Hand," gan y c6r can, gan Llinos Tegai; Hal- lelujah Chorus," gan y c6r. Cafwyd an- nerchiadau teilwng ar ddechreu a diwedd blwyddyn. Erbyn y tro nesaf disjwyliwn y ceir gwybod testyn y gan cyn ei chanu. Gofaled yr ysgrifeoydd am wnead pro- gram teilwng at y tro nesaf; a Ilawer oedd yno y tro diweddaf, gobeithie yr arhosant gartref y tro nesaf. Dealler yr awgrym.- Un o Tynylon. —; .— ■ ■. gra

Y PRIF FARCHNADOEDD SEISNIG.

PRIF PARCHIlrADOIDD CYMBBIG.

Advertising