Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

HYN A'R LLALL, YMA AC ACCW.

ALARCH GWYRFAI A'R " CYFARFODYDD…

PWNGC ADDYSG.

^ LLANSADWRN. !

LLANDINORWIG.

HYNAFIAETHAU PLWYFOL MON.…

"LLANDUDNO."

News
Cite
Share

LLANDUDNO." CYlidPMIMDD. Nos Fercher, Rhagfyr 29ain, eynnaliwyd cyngher-dl yn St. George's Hall, er budd y gronfa, at sefydlu ystafell briodol i gynsal ysgol Sabbothol ynddi. Cafwyd cyngherdd ila, ond bychan ar y cyfan ydoedd y cynnulliad. Cafwyd ychydig o siomedigaeth ar y dechreu oherwydd derbyniad telegram yn hysbysu i'r perwyl fod Llew Llvvyfo yn analluog i fod yn bresennol. Pa. fodd bynag gwnaed y bwlch i fyny gan y galluog Mr T. J. Hughes, a Miss Phillips, Lerpwl. Hefyd oafwyd gwasanaeth y Misses Penney a Baker, Miss Lloyd, Abergele; Misses Brookes, Miss Madren, a Mr Adoniah Evans. CYNGHEBDD ARALL.—Nos Sadwrn drach- efn, cyanaliwyd cyngherdd firall er budd cronfa yr ysgol Frytanaidd. Yr oedd y neuadd yn orlawn y noswaith hono. Aethpwyd drwy yrhagdrefn ganlynol yn garimoladwy iawn :—Ton gan y cor tri- awd, Miss Griffiths (buddugolyn Eistedd- fodau Llanerchymedd a Phwliheli), a Uri. G. E. Jones (Evan Eirias), Llanberis; a Lloyd Jones (Llwydmor), Llanidloes. Can, d Chwiflo'r cadach gwyn," gan Miss Madren, LLrurhos, Deuawd," Come to our pearly home," gan y Misses Hughes a Roberts, Y Bachgen Dewr," gan Mr E. Jones. Triawd, 4i Winds, gently whis- per," gan rai o's? c6r. Datganwyd, It was a dream/5 gan Miss Griffith, yn hynod o dda, abu gorfod iddi ail uanu. Cafwyd adroilJiad gan ferch ieuange yn bur effeiihioi. Datganwyd a chwareuwyd ar 0 y berdoneg, s< Gweli cyfoeth yn y pen nag yn y boced," gan Mr 11. Hughes (yr ysgol- feistr), fel yr ymollyngodd- pawb i chwerthin, a bn iddo ynLul ail gaiiti. Wedi i'r cor roddi ton, daetb Mr Evans, Bodhyfryd, yn mlaeo i gynnyg diolch- garwch gwresog i'r gwahanol ddat- gauwyr am eu gwasanaeth gwerthfawr, a hyuy yn rhad er budd yr Ysgol Frytan- aidd; eiliwyd ef gan Mr M. Pritchiard, a y chariwyd ef yn uufrydol. Yr un modd hefyd, diolchwyd i Mrs Roberts, Eden Dairy, am ei haelioniarferol tuagat blant yr ysgol trwy, roitli idviynt wledd. Gwedi i'r cor gann drachefn, datganwyd a chwar- euwyd ar y berdoneg, "Gwnewch bob- peth yn ("Ivmr.-te(y," gan Mr R. L. Jones. i> £ » iddo ail ganu oherwydd y bloeddiadau a encore o bub cwr o'r neuadd. Datgan- wyd Gyda'r wawr," gan Miss Griffiths Maid of Athens," ganMr F. Madren, Llanrhos; cafwyd adrodrliad gan eneth fcchan canodd Miss Glifiiths, "Bllgeiles y Wyddfa," yn rhagorol; ehwareuodd Mr H. Hughes, u Mi gollais y tren," ar y berdoneg, ac yn 01 y disgwyiiad derbyn- iodd yr ua bloeddiadau a'r waith gyntaf. Wedi datganu "Flow gently, Deva," gan y Meistri Evans a Mad. en, a Hen Feibl mawr fy mam,"gan Miss Griffiths, terfyn- ivyd-y cyngherdd. YR WYTHNOS WEDDIO.-M&e'.r wytbnos hon wedi ei neillduo gan yr eglwysi Ym- ueillduol i weddio ar Dduw am lwyddo ei deyrnas ar y ddaear, ac am amlygiad o'i Fab i'r llaweroedd ag sydd etto beb ei dderbyn. Gobeithiwn y dilynir y gwe- ddiau hyn gan lwyddiant mawr.-Nitclliil,.

LLANIESTYN.

[No title]

-_w,,'---......--.---------------i…

Y PRIF FARCHNADOEDD SEISNIG.

PRIF PARCHIlrADOIDD CYMBBIG.

Advertising