Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

17 articles on this Page

BEIRNIADAETHAU EISTEDDFOD…

\ :aUIA.NGERDDI-" MJlRCH OAE'l\…

LLANWDDYN.

BODEDERN, MON,

BAGILLT.

COLWYN.

EISTEDDFOD ABERGELE.

I"Y TORIAID DWL.",

MOEL HEBOG.

LLITH ALARCH GWYRFAI.

News
Cite
Share

LLITH ALARCH GWYRFAI. FONEDDIGION,Bu y testyn y bwriadwyf alw sylw holl ddarllenwyr y Llais atto yr wyfchnoa hon dan sylw gynnifer 0 weith- iau, fel mai gorchwyl pwysig yw traethu arno, sef y "darIlenilldau ceiniog." Nid wyeyn ambou me vn modd yn y byd nad oes llawer yn erbyn y sefydliad hwn. Y mae i bobdaioni ei wrthwynebwyr. Y mae yn syndod meddwl fod neb yn gallu bod o'r wyneb i wrthwynebm y fath sefydl- iad, sydd mor ddydderol yn ei wrth- ddrychau, daionus yn ei amcan, a diniwed i bawb, gellir meddwl, wrth goisio cyrhaodd yramcan hwnw ac y mae hyn mor 8yn genyf fi, fel y mae yn- anhawdd genyf gredu fod neb yn wirioneddol yn ei erbyn ond dynion ffol. Nid ydwyf nnnau am amddiffyn pobpeth perthynol i'r darllen- iadau ceiniog, 0 ran eu dygiad yn mlaen, a phethau ereill cYlisylltiédig a hwynt, fel perffeithrwydd hollol; a bum yn teimlo, fy hun nad yw pob can a genir yn dangos y chwaeth oreu, ond pa ddaioni digym- mysg a geir ar y ddaear ? "Nid oes neb cyfiawn ar y ddaear a wna ddaioni, ac ni phecha." Gweith^ «loedd perffeithiaf dyn ydynt fel efe ei bun; yn gymmysgedig o dda a drwg. Fel yna y rhaid dyweud am y darlleniadau ceiniog yn eu sefyllfa bre- sennol, nad ydynt, wrth gwrs, yn amgen na pherffeithrwydd cymmysgedig o an- mberffeithrwydd i raddau mawr. Ond, er y cyfan, wele da iawn ydynt, nid yn unig yn eu hamcan, ond hefyd yn y dull y dygir ef yn mlaen. Gan nad beth a ddy- wedir am boblach anwybodus a. as ac yn erbyn y cyfarfodydd a elwir y "Penny Readings," ymddengys fod y bobl am danynt, ac yn eu gwerthfawrogi drwy eu cefnogi &'u presennoldeb yn mhob lie y cynnelir hwy. Anmhossibl ydyw gallu amgyffred y daioni a'r lies a all ddeilliaw oddiwrthynt yn y djfodol i'r ieuengctyd ac ereill sydd yncymmeryd rhan ynddynt, yn ogystal ag i'r gwrandawyr sydd yn eu mynychu. Y mae y cyfarfodydd ceiniog yn tra rhagori ar y man gyfarfodydd llen- yddol sydd mewn bri mewn Iluaws o fan- au yn Nghymru, yn ol fy marn ostyngedig 1. Rhaid i bawb sefyll nr eu gwadnau eu hunain yno. Os eregin fydd yn y cwd, cregin ddaw allan;" ni bydd yn bossibl twyllo ar yr esgynlawr hwnw. Y mae y cyfarfod ceiniog yn rhoddi cyfleus Ira rhagorol i fechgyn ieuaingc i ddadblygn eu talentau, os bydd ganddynt rai, a'u rhoddi ar goedd er ymarferiad iddynt eu hunain a budd i'w gwrandawyr. Terfynat, gan ddymuno llwyddiant i'r sefydliad 1 fyned rhngddo, ac i fod 0 ddifyrwch i'r cymmydogaethau. Disgwyliaf na fydd i'r maen tramgwydd na chraig rwystr roddi attalfa ar barhad a llwyddiant y symmud- j iad gwir werthfawr hwn am flpaijddoedd i' -==.I:> ddyfod, ond y bydd iddo ychwanegu cryf- der, a magu cewri a fyddont yn anrbyd- 4dd i iiyuiau ilwydion Cymru, ac yn was- inaethgi»r i'w cydgenedl. Os caniatta y golygwyr, traethaf ychydig ar y testyn uchod etto yn y Llais am yr wythnos nesaf. Llanberis. ALARCH GWYRFAI.

LLITH M,R PUNCH.. -rrl

TENANT. ■i; /cuno; AT

LANDLABT.

TENANT. t

LANDLADY. ■

TBNANT. I

7 GWEAGKDD PHILISTAIDD A'R…