Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

17 articles on this Page

BEIRNIADAETHAU EISTEDDFOD…

\ :aUIA.NGERDDI-" MJlRCH OAE'l\…

LLANWDDYN.

News
Cite
Share

LLANWDDYN. CYFARFOB ABLOHIADOL.—Nos Wener di- weddaf, cafwyd cyfartod difyrus o'r natur uchod yn hen gapel y MethodistiaidCalfin- aidd. Llywyddid gan y Parch. T. H. Evans, a gwnaeth ei ran yn foddhaol dros berl. Treuliwyd y cyfarfod mewn canu, darllen, a dadleu, yn nghyda sylwadan byrion ac addysgiadol gftu y llywydd. Llawenydd genym allu hylsbysu fod gweithrediadau y cyfarfod hwn wedi cael ec,, Jwyn yn mlaen gan ieuesagctyd yr ardal. Cafwyd rh&i newyddion i wasan- aethu bron bob tro. Mae hyn yn beth newydd yn hanes cy/arfodydd adloniadol ein hardal. Lied gyndyn fyddant i arfer eu galluoedd yn gyhoeddus, ond yn y cyfarfod dan sylw daethant yn mlaen yn unfrydol. Gobeithio na bydd i neb o honynt dynu yn ol yn y dyfodol. Cafwyd cynnulliad da, ac ystyried gerwindeb y tywydd. Yr oedd yr elw oddiwrth y cyfar- fod i fyned i'r drysorfa tuag at gynnorth- wyo gweddw ac amddifaid y Parch. J. A. Jackson. Ar ddiwedi y cyfarfod, gwnaeth ein parchus lywydd hysbysiad dyddorol i la wer oedd yn bresennol, sef fod i Eis: teddfod" i gael ei chynnal yma yn Mal nesaf. Mentrwn ddyweud, heb ofni un gwrthwynebiad, fod dyfodiad Mr Evans i breswylio i'n hardal wedi bod yn dra phwysig mewn ystyr lenyddol. Os ydym yn cofio yu iawn, rhyw bum mlynedd yn ol, bu yn offeryn i gael eisteddfod yma— y gyntaf yma erioed, yn ol dim Q&nes sydd ar gael. Dwy flynedd yn ddiwedd- arach, llWyddodd i gael un arall. Erbyn hyn, yr oedd un o feibion Llanwddyn yn tynu y dorch gyda bardd cadeiriol, a Ilwydd- odd i ennill banner y wobr. Yr ydym yn deall fod tri neu bedwar o leiaf yn troi allan i ymgystadln yn mhrif ei&teddfodau Cymru, heb son am y lluaw8 o fan oheb- wyr sydd yn ymdrechu dangos eu hunain ar faes y newyddiaduron. Da genym fod ei ymdrechion gwladgarol yn parhau, er gwaethaf y min fwganod sydd yn ceisio ei ddychrynu, a a geisiant bardduo yr eisteddfod. Terfynwn, gan ddymuno iddo ef a'n cyd-ohebwyr flwyddyn newydd dda, ac 6isteddfod itddeudg.- Wddpi,

BODEDERN, MON,

BAGILLT.

COLWYN.

EISTEDDFOD ABERGELE.

I"Y TORIAID DWL.",

MOEL HEBOG.

LLITH ALARCH GWYRFAI.

LLITH M,R PUNCH.. -rrl

TENANT. ■i; /cuno; AT

LANDLABT.

TENANT. t

LANDLADY. ■

TBNANT. I

7 GWEAGKDD PHILISTAIDD A'R…