Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

BEIRNIADAETHAU EISTEDDFOD…

\ :aUIA.NGERDDI-" MJlRCH OAE'l\…

News
Cite
Share

:aUIA.NGERDDI-" MJlRCH OAE'l\ MELWIt." Derbyniwyd saith o gyfansoddiadau i'r gystadleuaeth hon. Nid oes un o'r ym- geiswyr wedi gwneuthur nemawr fwy nag aralleirio y ehwedl wreiddiol, gan ei had- ys^rifenu ar ffaif cerdd. Nid oes yn un o henynt ddim llawer lawn o wir deimlad ymsercbiad boreu oes yn cael ei ddangos yn ei dynerwoh hudol a'i burdeb iraidd. ( Gellir sylwi arnynt yn ol eu teilyngdod eymbariaethf 1, fel y canlyn Morys Wynn."—Y mae yr awdwr hwn yn agor y garwriaeth rhwng Elen a Jack yn dra annaturiol, gan beri i'r rhian dlos, rinweddol, amlygu ei theimlad yn gyntf, a hyny hefyd pan oeid yn blentyn ar ei ffordd i'r ysgol. Ni chydwedda hyn o gwbl a lledneisrwydd teimlad ac urddas arwres y gâD. Heblaw y diffyg chwaeth hwn, y mae llawer o wendidau mydryddol yn y eaniad; ao er fod arno 61 llafar, jsraddol yw fel cyfanso^diad. "IeUan Wynn."—Tybiem fod yr awdwr hwn yn ysgrifenwr lied alluog. Y mae ganddp gyfansoddiad maith, wedi ei eirio a'i fydra yn lied ddiwall ar y cyfan. Ond nid ymddengys y gwyr yr awdwr ddim am ganiadau serch. Cyfansoddiad amrosgo, rhyddieithol,a diamrywiaeth yw, fel morfa maith, heb flodeuyn arno. Nid tloa yw y gymhariaeth a ddengys Elen— A'i Uyaid fel ser y ffurfafen." Annaturiol iawn y darluniad o Jack yn amlygu ei serch i Elen trwy gyfrwng ilythyr ar wyneb y Ilyn, a hyny yn neill- duol lie y dywed- 'Roedd Jack yn gweled Elen I A'r ftythyr yn ei llaw; Ymguddiai tan y dderwen Heb deimlo unrhyw fraw." Os nad oedd Jaek yn teimlo braw wrth weled Elen yn agor ei gariad-lythyr cyntaf atti, nid oedd mewn un modd yn ei charu. Y mae y gan hon yn Uwyr amddilad o nodweddion tyner a hudol rhiangerdd. Juvenis."—Yr oeddym yn tybio wrth ddechreu darll&n cyfansoddiad "Jurenis," j fod ynddo farddoniaefch lied dda. Egyr » ti destyn yn ddestlus mewn cyfres o liennillion llithrig a naturiol; ond buan y rhydd heibio bob ymdrech i greu dim newydd. Dilyn yr hanesyn mewn dull sr gwasaidd a difywyd a wna hyd y diwedd. I Nis gallwn roddi safon uweh na chyffred- ■ iaedd i'r gin hon. Ie Egremont." Y mae rhiangerdd Egremont yn un o'r rhai meithaf yn y I2$i^ft:dreuaeth, dengys iw1 o ¡niP!' at addurno y cyfansoddiad 4 ffrwyth dar- felydd yr awdwr nag odid yn un o'r lleill. n y Ond nis gallwn gymmeradwyo creadau ei awen. Y maent yn rhy w isgarog, gwerin- aidd, ac aflunaidd. Gwaith bras llif a bwyell, megys, sydd ar yr oil o'r cyfan- soddiad. Y mae yn y gin rai darnau lied dda, megys y darluniad o'r ysgolfeisfcres, ac o'r ystorm. Pe buasai yr awdwr wedit chWynuallyfnlrtu y cyfryw,buasai ynddyn. lawer o dlysrp. Gocheled rhagiiaw y fath linellau a hyn— A'r crochan ar y tan,a:t uwd yn llosgi." Adlais Cariad."—Y mae yn ngwaith yr awdwr hwn ambell i bennill, melus, megys— Y naill yn ngrudd y llall; A phlethai eu serchiadau Yn gad wan wen diwall." Cyfarfyddir a llawer o nerth, hoeiiusrwydd, a phrydferthwch mewn rhanau o'r gan hen; ond anafir hi a geiriau anarferedig ac ammwys, megys dain," "cedyrn Wad" "ysgol gUJ," "Conwy der," "Blodau eitraidd derch." Dylai rhiangerdd fod mor semi ei hiaith a llafar cariad ei hun. Sereli.Y mae Serch wedi cyr- haedd yn uwch yn safon rhiftngerdd nag un o'r rhai a nodwyd o'r blaen. Ysgoga yn lied hoew fel un yn chwareu ar edyn serch. Dywed am Elen:- Ail Gwendydd oedd hi mewn tlysineb, Fe wridai y rho.3 yn ei gwyneb, A c y sgafn ei throed Fel chwa ar ddail coed, A'i Kanadl mor bur oedd a phurdeb." Nid yw y gymhariaeth yn wir yn fodd- haol. Nid oes gymlisriaeth mewn ym- adrodd cyf}rs'Wr o'r fath. Ond gwendid y caniad yw ei iaith werinaidd, a'i ymad- roddion llipa. Rhaid condemnio y fath linella a hyn' Ae th heibio amser, fel mae 'i asfiii' ef." Ae- yp -rby s&l i fyn'd yu syi, "Fod Jack yr hwsmon, fel pa fcae." Ymrofeatit atti i dd'weud y drefa." Ni ddylai bardd ymostwng i arfer iaith werinaidd a charpiog o'r fath. "Emrys Wledig." — Ymddengys fod Emys Wledig yn gydii-tbyddus a rhian- gerddi godidog Ceiriog a Mynyddog; ond nid yw yn eu hefelychu yn rhy agos. Yn y caniad hwn yn ddiau y mae y f:irddon- itc-tll oren. Ceir ynddo rai darnau da, a d deil i'w ail-ddarlleij. Y mae yr iaith hefyd yn goeth, a'r syniadau ar y cyfan yn briodol. Prif ddiffyg Eimys Wiedig ydyw ei amddifadrwydd o dan sercliog- rwydd a thynerwch cariad. Dylai pob rhan o'r riangerdd fod yn llawn o swyn cariad pur, syml, dirodres, a dilychwin. Y mae yr arwr yn rhwym o weled eilun ei serch yn mhob peth, a chlywed ei llais yn mhob awel. Yn fy marn i, Emrys Wledig yw y goreu, ac y mae yn haeddu'r wobr, er nad yw yn rhagorol.—Yr eiddoch yn gywir, ELIS WYN 0 WYRFAI. (Cydwelai Islwyn yn nyfarniad y wobr i Emr18 Wledig.)

LLANWDDYN.

BODEDERN, MON,

BAGILLT.

COLWYN.

EISTEDDFOD ABERGELE.

I"Y TORIAID DWL.",

MOEL HEBOG.

LLITH ALARCH GWYRFAI.

LLITH M,R PUNCH.. -rrl

TENANT. ■i; /cuno; AT

LANDLABT.

TENANT. t

LANDLADY. ■

TBNANT. I

7 GWEAGKDD PHILISTAIDD A'R…