Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

HIRAEL, BANGOR.

LLANGEFNI, j

News
Cite
Share

LLANGEFNI, Mae yn anarferol o ddft. genyf weled y Lliit yn sefyll dir yn ngwyneb yr ymosodiaiau oil a wneir arno o wahanol gyfeiriadan. Yr 09dd rhai daroganwjr !-Y cwacyddol wedi bod yn rhifo ei ddyddiau yn cbrwydd wedi ei gychwyniad; gau oedd eu prophwydoliaeth fol y rhan fwyat o eiddo Radicaliaeth. Gwelaf ef heddyw ar drothwy un flwyddun arall, yn sefyll mor ddigrya dros y gwirionedd &'r dderweo lydanfrig sydd wedi sefyll oes o fitormydd ac ymosodiadau elfenau natur. Mae holl allu Radicaliaeth, a phob ystryw, wedi methu cael ei ben i lawr; ond yn hytrach yn ei adgyfnerthu, ac yn gwneud ei olwg yn brydferthach. Ar derfyn un flwyddyn etto o'i einioes, gallaf el longytarcn am ddal mor ddiysgog at yr egwyddorion y mae wedi ei broffesu er ei gychwyniad, a mentraf ddyweud ei fod wedi gwneud ei 61 ar wlad ein tadsn.. Y mae wedi gwneud argraff ar lenyddlseth Cymru, a chael ei le yn mhob darllenfa deilwngdrwy y wlad. Dymunol iawn genyf weled yn parhan yn ei ddull donioldeb ysgrifau grymns Robin Sponc ac ereill. Mae galw mawr yma,fol y mae inewn llawer man arall, y mae yn debyg am lithoedd digyffelyb Dafydd Eppynt befyd. Yr wyf o'm calon yn dy- munoblwyddynnewydd dda i holl oHebwyr a darllenwyr Llais y Wlad yn mhob man. Ac yr ydwyf yn galonoga nwyfus mewn gobaith a hyder ynoch chwi, fel golygwyr, yn y dyfodol, y cawn eich ysgrifau grymus ar dudalensu y Llais ar byngciau y dydd. Boed i chwi nerth i ddadlenu pob twyll gwleidyddol achymdeiihasol mor effeithiol ag y. eyflawnrtsooh byny hyd yma, a chryned gormes a Phariseaeth Radicalaid d. Yn ngwyneb ymosodiadan, bydded i ni ymdrechu bod am y mwyaf defnyddiol i daenu egwyddorion inchnsol Ceidwadaeth, a gadael i'n gweithredoedd ein canmawl yn y dyfodol, gan ymnerthu yn ein profiad o lwyddiant yn yr amser a aeth heibio. Blwyddyn newydd dda, a llwyddiant i'r Llais. ri. P. ii ..mill ill MJJW

LLANEDI.

' FORT H A J-TH WY-

Advertising

GWRECSAM A'R AMOTLOHOEDD.!

RHYL.

LLEYN.

EISTEDDFOD LLANELLI.

Family Notices

| MACHYNLLETH.