Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

TELERAU GWERTHIAD LLAIS! *…

DOSBARTHWYR YN EISIAU.

AT EIN GOHEBWYR.

News
Cite
Share

AT EIN GOHEBWYR. JOHN HUGHES, ABER, a ddymuna gywiro adroddiad Fraucii" o gyfaxfod Ilenyddol Llanfairfeehan. Dy. wed na rauwyd y wobr ar y traethawd ar Pwys. igrwydd awydd tthraw, &C, ond j'r wohr gynf gael ei dyfairtifi i John Hughe*, Aber; a'r ail i John Ro- berts, Twr. WDDYK.—Ni ddylech esgeuluso apfon eieh enw priodol, &0., gyda phob gohebiaeth, oblegid p&r chwilio am y eyfryw wrth obabiaetbau blaenorol lawer o drafferth afreidiol i ui. Boed i chwi ofalu yn nghylch hyn yn y dyfodol, 08 gwelwch yn dda. O. W. J OSES.—Serch ea bod wedi eu eyhoeddi yn foddugol, nid yw eich englyniog agoa yu gywir. C-Arsi -Dim cyagod cynghanedd. UN OEBD TNO (CONWAI).—Boed i chwi gyfeirio pob gohebiaeth at y golygwyr ac nid at y percheuogion oblegid drwy hyuy daw i law yn fwy prydlon. Y mae eich gwasanaeth yn gymmeradwy. LLEW CADIT ANT.—Gwelwch eiu bod yn oyhoeddi llythyr arall ar yr un pwngc yn y rhifyu hwa, lie hyderwn y maddeuweh i ni am fwrw yr eidducia chwi o'r ueilldu, gan naa gailvrn hyfforddio 11awer o ofod i bWDgC mor ddibwye. UN o'u'ljx.-Tr ydych wedi esgeuluno y rhool auhy b- lyg o aafou eich enw priodol a'eh cyfl-iriad ac er nad yw .eich gohebiaeth ond adroddiad syml, inad oea genym uurhyw ainhouaeth o barth ei gywirdeb, etto mis gallwn hyfforddio iddo well oadwraeth na'r fasged. Na toed i chwi armghofio hyn yn y dyfodol. OOWBKJDIX Gwelweh fod ein Hamgueddfa wedi ei llenwi yr wythnos hon gan bar had ysgrif o'r rhifyn diweddaf. Ynaddeogys cynayrchioo Gtstyn Petia mor fuan ag yr hyfforddia gofod. Dr GBFNDK&-GweU gadael y pwngc lie y mae ar hyn e bryd. BABTHOLBMEUS.—Pwngoyr heddgeidwaid yo hytrach na newyddiadur yw yr un y gelwoh sylw atto., C.R.—A gyhudda Was Mr Punch o ddiliyg chwaeth yn nefnyddiad y gair bedydd" yn nplyn â chwywp dau berson i'r afon Gwyrfai. Nid yw y pwugc yn ddigon pwyaig i hawlio hanner eolofn yn ei draddodiad. EBSTBDDFOD LLAUDDEWI BREFI A BHTMBO.—Ymdrech- wn wneud lie i feirniadaetfiau y farddoniavth yo yr eieteddfodau uchod yn fuan. D. lAwm.-Diolchii chwi; ond gwelwch i ni ddefnyddio eiddo arall. b EtUs. -Ar hyn o bryd y mae ein gohebydd rheol- aidd yn ein ejflonwi â. phob newyudion o bwys oddi- yna, B. AP PRIS.—rjiis gallwn yn ein byw wneud defnydd e'eh ysgrifyr wythnos hon, ond talwn sylw dyladwy iddi mor fuan ag y gallwn. STEtF,BO'R.-Anmhosibl yw ijii ddefnyddio mwy nag un adroddiad o'r unrhyw ddigwyddiadau. Yr ydym ya rhwymedig i chwi am eich caredigrwydd, a diohon y hydd ya dda genym gael eicb gwaeanaeth yn y dy- fodpL Os felly, bydd i ni anfon i ohwi air yn gyfria- aohol TWM 0'8 NANT.—Nid rhyfedd genym i chwi beidio anfen eich enw priodol gyda'r yagrif. I'r fasged. HBNBY QWTWHDD HUGHE&-Y mae eieh eDglyn taraw. iadol yn gytmneradwy, ac ymiidaagys yn ei dro. CTFLAFAREDDIA* TS Í.LE RHYFEL.—Gorfydda prinder gof6d j ni ohirio parhid ysgrifaa Corfaaydd ar y pwijjic hwn byd eiu uesaf. CROMWISLL-, Yr ydyca yn proffesu peidio ffafrio enwad- aeth nac Eglwysyddiaeth, ac felly gwelwch mai rhas- ymol i ui wrthod eyhoeddi eich yagrif. Ceidwadaetb, gau nad o ba gredo crefyddol, yw unig a phrif ertbygl eiu ffydd oi. Cydoabyddwn fod yn eich ysgrif lawer o allu, » chan y oyddai yn dderbyniol mewn cyhoedd- iad Kgiwysig, yr ydym yn ei chadw, modd y galloch ei cbael yo ol os dewhach. Bydd yn hyfryd genym glywed oddiwrtbyeh ar byngciau gwleidyddol. DISONADD.Prinder gofod a orfododd i ni ohirio ym ddangoaiad eich .ysgrif hyd ein neaaf. OAXB o'B. TWB. ^-Gwell gadael y pwngo yn y fan y mae ar byu o bryd. HTWEL.—T)iaa y buasatt eich ysgrif yn ymddangos yr wythnos hon pe yn rhydd o aflerweh y gillaeech chwi yo hawdd ei ysgoi. Gadewch i ni glywed oddiwrth- yeh yn fynych, ond cofiweh mutrafferth olygyddol yr garottoi ysgrifiu j'r cyssodwyr. MATHEW.-Credwn i iii gyhoeddi.adrocldiad am yr un peth yr wythnos- ddiweddaf ond pa un bynag, y mae yn rhy ben yr wythnos hon. MEWN LLAW.—Y mae ar ein bwrdd nifer mawr o ohebwethau, yo myggpa rai y mae eiddo:—MarquisoD, Wilberforce. Perfedur, LKrydiarth Mon, R. Mon Williams, Hugh Jones, Ceuedlddyn, Qwyllt Walia, Ab Cie'geifr, Rhyddlaoydd, Asortup, Llewelyn Jones, Ap Gwyrfai, Iorwynt, Tanymariau, Cyffdy, Treth- dal*r, a Huawt; ereill. Gwelwn fod amryw o honynt yn gymmeradwy, a chaifl y gweddill sylw dyladwy.

• DYDD GWEN^ER, IONAWR 7,…

LLOFFION O'R DEHEUDIR.

| MACHYNLLETH.