Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

-, GAIR 0 LUNDAIN.

News
Cite
Share

GAIR 0 LUNDAIN. Gan fod Tywysoges Cymru wedi myned i Germany, a'i mham yn dymuno oael tipyn o lonyddwch a gwjliau tawel, a dim neillduol i gymmeryd He ar hyn o bryd, addawodd Mr W. Cadwaladr Daviea bfalu am weithrediadau y pentref yma tra y buaswn yn rhedeg i Gymru dros y -Nadolig. Bum yn Wrecsam yn treulio y Sabboth yn nghapel y Trefnydd- ion Calfinaidd. Nid oedd yn y dref bobl- ogaidd hono, ond yn unig yn y bregeth, ddim son am na nefoedd na daear, ond yr eisteddfod yw pob peth a glywir yn mhoV«g#aau. Mae uwchlaw mil a banner o dafleni y testynau wedi eu gwerthu, nes y maent wedi gorfod cael ail-argraffiad. Yn awr, Mri. Golygwyr, mae eisieu i chwi roddi eich dylanwaa ar waith, ac i ni gkelP awdurdodau y Ferd Gron i weithrediad '< beb oedi, fel na byddo neb o'i haelodau yn cefnogi y mån gyfarfodydd llenyddol a gynnelir mewn capelydd, tra y galwant y cyfryw yn II eisteddfod." Gwelais yn un o'r ardaloedd poblogaidd byn,sef,yn nghym- mydogaeth Gwrecsam, bapurau hyd y waliau yn mhob cwr o'r wlad, wedi eu harwyddo dan y n6d cyfrin a'r geiriau II Eisteddfod Pawreddog y Bwloh Gwyn," mewn llythyrenau mawrion amryliw, fel pe buasai hono yn eisteddfod o fri, a 8wm ei gwobrwyon oddeutu Sp 10s, ac nid oedd ofewn muriau'r capel ar y pryd y, cynnelid yr Eisteddfod Fawreddos: 't ,nit bardd na lienor. OQid yw yn llawn bryd cael terfyn ar y digywilydd-dra o gym- meryd yr enw eisteddfod ar gyrddau o'r fath ? Ond pe byddent yn deall beth ydyw eisteddfod, nid arferent yr enw ar eu cyrddau. Diau y caent gefnogaeth ein prif ddynion i'w cynnorthwyo pe y galwent hwy y cyfryw yn gyfarfodydd cystadleuol neu lenyddol. Aethum i Brymbo erbyn dau o'r gloch. Yr oedd yno gyfarfod llewyrchua iawn yn cael ei gynnal yn y Tabernael, capely Bedyddwyr. Rhoddai eich gohebydd yn Llais y Wlad gam-ddarluniad hollol 0"t1 ;j cyfarfod. Dyma ei eiriauYn ol f beirri-1 iaidi ar y cyfan yn gyffredin,ac o'r btaidd; yr oedd y goreuon yn deilwng o'r gwobr- wyon." Anwiredd bob gair, pwy bynag yw'ch gohebydd. Bernid y d6n gyn- nulleidfaol gan Alaw Padarn yn;un wir orchestol. Hefyd, y traethawd ar Arian a pha fodd i'w defnyddiocanmolidhwn i raddau helaeth fel yn gwir deilyngu y wobr. Felly yr un modd y farddoniaeth, yn neilldnol y prif deatyn, sef, "cen y Condemniedig." Bernid y bryddest a wobrwywyd yn an o'r rhai mwyaf darlun- iadol a welwyd unrhyw amser. Chwareu teg; gadewch i bawb gael y izwir. Ie, dylaswn ddyweud, fod yn sypyn y beirniad unarddeg o bryddestau, ac yn eu plith rai teilwng o unrhyw eisteddfod. r, Yn awr, Mri. Gol., gwelwch ddyn mor ddefnyddiol ydwyf fl, yn gofaIu am Lun- dain a Chymru ond y mae John y Packman yrt cymmeryd gofal Llanrwst (cQfiwcn I fi fttto). Yr wyf yn gweled fod fy eisieu yn amlach yn Nghymru, pe y allwn ddod; onclmd oes modd i mi adael y gorchwylioa pwysig sydd genyf yma, hyd fis Mai neu Mehefiu. Mats* galwad mawr yn mhlitb y Cymry am V Lais p Wlad, ac eisieu i mi ofyn j chwi • roi i mewn ychwaneg o hanesion tori am* mod priodas, a therfysg yn mhlith man gantorion, a dallladron llenyddol, a'r rhai sydd yn cynnorthwyo goruiod ar uchel- gais ffyliaid a'u gosod ar Iwyfan y cwrdd fel awdwyr, a hwythau heb alla odli na dyfeiaio. Yr wyf ti yn parottoi fy saethau at y Tywysog erbyn y daw adref. DywedalB ddiwan wrtho pa fodd i ymddwyn yn mhlith yr Indiaid ei fod ef yn myned yno i gynnrychioli gwlad Gristionogol, ond ni fuasai waeth i mi dewi, ei fforddei hun a fyn ef. Detiai y byd i'w le, pe byddai pawb fel J JONES.

EGLWYS RHOS. 7

Advertising