Hide Articles List

7 articles on this Page

r----------- - DYDDLYFB Y…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

r DYDDLYFB Y PACKMAN. miloedd o hen wragedd Cymru L 'iPackman ydwyf wrth fy ngalwed- ,|b ac mai Cvmro wyf o waedoliaeth. idni n' ysgatfydd, y byddai ambell eQ o'm dyddlyfr yn dderbynipi gan n0 ° darllenwyr ac ymrwy**1^ i fod k/tyr agy mae modd, yn ymwybodol Vregeth faith yn Wino y gwrandawyr. ^WBt 2Bain— Galw lieddyw gvda Sarah 68 am arian, ond y niae yn annichon- y ei dal yn y ty. Ni fyddai waeth 'ftvvi y Pe S^dawai vr arian i mi. Wedi tv^rr ty heddyw gofyhais i'r fereh toto* "^a mae ^am "Oddicartref," ? J1 atteb. "Pa bry d y daw gartref ?'' 11 ellwaith, ac ar hyny, rhedodd yr Uja y grisiau a bloeddiodd, Mam, Packman yn gofyn pa bryd y deu- gj.e^c^i gartref?" Mae Sarah yn ddynes 2 -4' "11-Gwelecl Temlwr da yn cysguyn Oedd h, a'r guard, yn ei dynu allan am nad fr 'OYr, ganddo. Gadawodd botelaid o 40i ardderfchog ar ol, a chusenais hi CaCv0n- Dynion noble yw y Temlwyr, yc^af yn cael dyferyn ganddynt yn h ^5ain.^—Mrs Candle yr oes hon yv Betti h ^5ain.^—Mrs Candle yr oes hon y-w Betti nairy- Hyhi yw Jeremiah yr ardaL j>reWyd hi o -rwgnachrwyddacocheneidiau. jau °%naf iddi am arian, bydd ei gwyneb a dwy droedfedd o hyd, ac oeheneidia, e I- porfodid hi i yfed yr hen de ftn a ac^Tais yno y tro diweddaf. Oddi y a y.r a pob newydd i'r newyddiaduron, BffdSlPS, yr ensyniaclau, a'r cabldraethau. i b yn cael y genyf am ^anner y Pris' yddaf yn cymmeryd yr banner arall bv^11 ^anesiion teuluaidd yr ardal. Bydd q y^ fy arbed i brynu newyddiaduron. Ymweled a, Phwllheli i gael L ^^der, cadair, a baich o aur. Hym- yj*' Nid oes y fath beth a chyfiawnder oeddwn wedi cynnyg ar yr ^r§erdd, ac os cyfansoddwyd arwrgerdd b ar"^ol erioed, dyma hi; Iliad ..per?- TaAv ynfyd "Coll Gwynfa," ^ed Tatws a llaeth Nid yw'r byd j,e 1 darllen fy arwrgerdd i yn Mhwllheli, ij.Wyf yn sicr na ddarllenodd y beirn- ~k • ychwaith, neu cawswn y wobr. ^,c^o"n iddo ddarllen dwy neu dair o lin- ^ail» ond yr oedd y gogoniant yn rhy s^8§laer i'w lygaid gweinion. Jr oedd |r ldea i'r hen ddyn byclian hwnw wrth ei ^^laliesin o Eiiion—fy nghuro .ar th' r^erdd, yn un o'r pethau mwyafchwer- bvi111'8 yn yr holl fyd. Na, na, ni chred y yfath ffiloreg. Heblaw hyny, dyna wS'yii y gadair. Impudence yn y gwr ^gc difarf a aduabyddir wrth yr enw Jones oedd cymmeryd y gadair, ac Q, atl yn gwybod mai myfi oedd y goreu. ra le mae dy -wrid ? fijed y taranau allan o'u cuddfeydd i h i v111 y beirniaid am eu pleidgarwch an- a phrysured y mellt o oleudy yr j^.1 7ch i ddal ei ffaglau yn ngladdedigaeth ifc teg. Yr wyf yn gwrthdystio yn Kvk y feirniadaeth, ac yn dyweud ar |y«*°edd gwlad i mi gael fy ysbeilio o'r ^'air vnhesodd wrth osod y pwngc ger bron, ^es y cynhesodd y gasgen, ac y chwyth- yd y Hywydd oddiarni dros y ty, a dis- (}^odd ar chignon hen foneddiges o Gaer v^arvrystryd. Wedihyny oanffawdddy- ^ol, galwyd ar Dr. Macdonaldynmlaen l^lyn, ac ymddangosodd Dr. Kenealy. ^Hrwst, o blaid y cyhuddedigion. Ar- pefiir yr areithiau dysgedig hyn gydag y prawf yn i'uan. Wedi gwneud Wep Fethodistaidd, a gollwng allan dair (Jchen51id, cydnabyddodd Lshvyn ei fai; ystyriai y testynau seintyddol ac j'?gelyddol yn ei gyfreithloni; a gwnaetb IV ar un o *jstyl! y faril ddrylliedig nad ?dd y beirniad y < adnabod eilawysgrif. c,1 ^yddhawytl ef ar yr ammod iddo gyfan- bu^diawdl o gau IIinen yn ddigon dealla-dwy nad oedd Tuchangerdd Thalamus i'r Bradwr yn ddim ond darluniad cywir o seintiau y Moss; a bod rhyw Shylock sydd yn y gerdd yn penderfynu ei gospi am libel. Pe byddai hyny yn wirionedd, byddai y pwyllgor, a'r beirniaid yn y miri; y naill am wobrwyo, a'r lleill am ddyfarnu y wobr. 29. —Dangos llawer o wyn fy llygaid yn y capel heddyw, ac ocheneidio droion, yr i rywun ei deall. Wylai Clwydfardd, a thosturiwyd wrtho. Dywedodd yr erlyn- ydd y buasai yn codi y pwngc i lys y Ford G-ron, y mwmiodd rywbeth am y sarff dorchog. Nid yw y wlad wedi darfod a chydwybod india-rubber rhai o'r beirniaid. 28.—Heddyw y cafwyd yr olygfa fwyaf ddifrifol a thorcalonus. Dacw Islwyn a rhywun arall yn marchogaeth gartref ar gefn angel, a swp o feirdd yn lluchio ceryg ar eu hoi. Yr oedif Tegerin ;fel anner dwym-galon yn brefu wrth weled y cigydd yn lladd ei chyntaf- anedig, a Thalamusyn bloeddio, ac yn tyagu mai ei angel ef ydoedd. Clywsom un fath ag ereill—ocheneidio wrth feddwl fod pawb yn bechaduriaid gydag nu eith- riad, ond y mae fy ngwyleidd-dra naturiol yn fy attal i ddyweud mai myfi yw yr eithriad hwnw. 80.—Diwrnod annymunol gan fod y ddynes yma yn bygythio llanw y ty a phlant, er fod yma lawn ddigon i fwytta yr hyn a ennillir wrth werthu te. Bl.-Pethau yr un fath a ddoe. Cacl hysbysrwydd fod rhai o fechgyn yr Eis- teddfod heb ddychwelyd etto, a bod Gurnos yn bwriadu ysgrifenu deugain o lytbyraa etto mown amddiffyniad i'w awdJ. Llanrwst. JOHN Y PACKMAN.

MARWOLAETH SYR RICHARD BULKELEY,…

EISTEDDFOD FREINIOL GENEDLAETHOL…

BANGOR.

BWRDD YSGOL LLANGEFNI -

"LLANDYSILIO, GER LLANGOLLEN.…

BEIRNIAD AETH EISTEDDFOD COB.…