Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

PEIFYSGOL CYMRU.

BEIHTAID Y DYDDIAU PRESENNOL.

News
Cite
Share

BEIHTAID Y DYDDIAU PRESENNOL. Foneddigion,—Yn Llais y lVlad am yr wythnos ddiweddaf, canfyddais fod vrliyii a ysgrifenais yr wythnos flaenorol dan y penawd uchod wedi creu cynnv/rf yn ngwersyll Llygadog & Co., ac wedi aeliosi 1 i'r milwyr barottoi eu hunain gogyfer a myned allan i ymosod ar y gelyn. Yn awr, y maent yn dyfod at eu gilydd ac yn ystyried pa ddull a fyddai oreu iddynt fabwysiadu er trechu eu gwrthwynebydd. O'r diwedd, y maent yn dyfod i'r pender- fyniad mai doeth fyddai iddynt ranu y fyddin yn dair adran. Yn gyntaf, y mae un a eilw ei hUB" Carwr Cyfiawnder yn ymddangos ar y maes. Ymddengys i mi mai y dyben oedd ganddo ef mewn golwg ydoedd seboneiddio Llygadog." Onid hwn yw yr un ag y bu Llygadog yn rhwbio soft soap arno ychydig amser yn ol ar ddalenau y Llais ? Os felly, nid yw gwaith hwn yn ysgrifenu ei rigwm ddim amgen na chyflawniad o'r hen ddiareb Gymreig,—"Can di benuill fwyn i'th nain, fe gan dy nain i tithau." vVele, yn awr yr hen nain wedi canu ond bydded iddi gofio, os oedd hi yn cael ei boddloni gan swn, fod gan ddarllenwyr lluosog Llais y TVlad" ddigon o alla i fedru gwahan- iaethu rhwng swn ei llais a sylwedd ei geil'iau, All that glitters is not gold." Arwyddair y gwr hwn ydyw Parch i'r hwn y mae parch yn ddyledus." Nid wyf yn gwybod fy mod wedi taflu anmharch mewn modd yn y byd ar gymmeriad Lly- gadog ond ymddengys i mi fod Carwr Cyfiawnder" wedi llyncn y dyb yna. Carwn yn fawr weled y gwr hwn yn cym- meryd y "gallu" y sonia am dano fel testyn ei lith y tro nesaf. Dywed mai afreidiol ydyw crybwyll gair am allu Llygadog." Byddai yn dda genyf iddo roddi ei reswm dros beidio gwneud hyny ac yr wyf yn meiddio gofyn yn ostyngedig iddo, pa un ai mawredd ynte bychander "gallu Llygadog" a'i hattaliodd rhag gwneuthur. Yr wyf yn gobeithio y bydd i'r Carwr Cyfiawnder" hwn draethu ei len ar y gallu y tro nesaf, adyna fe gaf finnau ymgeisio ei atteb. Ond i fyned at y nesaf, yr hwn sydd wedi ymarfogi, ac yn ymgnddio 0 dan y ffugenw Sylwodydd." Ymddengys fy mod wedi troseddn yn ddirfawr yn erbyn hwn, trwy alw Liithoedd Llygadog yn gynnyrch ymenydd anffrwythlawn, a meddwl eymmysglyd. Bydded i Syl- Wedydd ymbwyllo ychydig, ac ymdrecbu bod yn Sylwedydd mwy manwl, a chaiff weled fod liithoedd eich "gohebydd tal- entog Llygadog (?) wedi eu gwrthod am ryw weithiau yn ystod y flwyddyn a aeth heibio, a'u bwrw i'r fasged i orphwys rhag blino amynedd y darllenwyr, a'r talentog Llygadog" yn cael ei hysbysu fod cynnyrch ei ymenydd anffrwythlawn a'i feddwl cymmysglyd yn rhy gwmpasog, di- bwynt, &c." Condemnia "Sylwedydd fy ngwaith yn barnu ysgrifau yr hwn a amddiffynir ganddo ef, ac ar yr un pryd y mae yn cyflawni yr un gwaith ei hun- an trwy gymmeryd arno ei hun y gwaith o farnu fy llythyr i. 0, Pharisead hunan-ddoeth, bwrw allan yn gyntaf y trawst o'th lygad dy hun, ac yna y gweli yn eglur i fwrw y brycheayn 0 lygad dy frawd." 0 un drwg, y mae Sylwed- ydd" yn myned i ddrwg arall. Cym- maint oedd ei awydd am farnu fy ysgrif, fel y rhed i'r amryfusedd o gymmeryd yn ganiattaol fy mod yn meddivl, tra yn dy- weud nas gwyddwn fawr am y digwydd- iadau na ddigwyddasant. Pe buasai wedi sylwi yn fwy craff ar fy llith, a diosg ei hunan o'i wisg ragfarnllyd a, dallbleid. iol, canfyddasai fod yr hyn a ddywedais yn cyfleu meddwl hollol wahanol. Cym- maint a hynyna am ei reeymeg. Awn yu mlaen yn awr i sylwi ar gywirdeb ei wy- bodaeth 0 barth i'r hyn sydd dan sylw. Dywed y bod hunanol (a bu agos i ni dclyweud anffaeledig) hwn, "mai anmhos- sibl fuasai i Llygadog yru y feirniad- aeth ar y canu, ac yntau yn absennol o'r cyngherdd." Goddefed i mi ei hysbysu fod y "gohebydd talentog Llygadog" yn y cyngherdd dan sylw; a gwrthbrofed ef fy nywediad os yw yn alluog. Felly ni fuasai yn angenrheidiol i "Llygadog" fabwysiadu system" Rhywun" na neb arall, er ysgrifenu ei feirniadaeth. Craffed "Sylwedydd" yn mhellach, a chaiff weled na ddywedais yr un gair mewn perthynas i feirniadaeth Nid y V," ac nad ym- geisiais ei amddiffyn mewn moddyny byd. 0 ganlyniad, mae yr hyn addywel ar y pwngc yn gwbl ddieffaith. Gair yn awr ar "Lith Llygidog." Cefais fy nifyru yn ddirfawr tra yn ei dare lien ar dymmor y Nadolig yma, yn en- « wedig wrth ganfod fod el khm di^rifa diniwed at y "Nid y V Ehywun," &c., mor bell o fed yn pywi" yn eu cyfeir- ltid ag \uyv y dwyi'am od<livvi'tu y o* >r- llewiu.^ Yn wir, y mae clod mawr yn £ ly. ledus i chwi, Meistri Golygwyr, am eich bjneddi^eiddrwydd a'ch moes<mrwch yn cadw enwau y sawl a ymddiricdant ea bysgrifau i ch gofai, hyd yn nod i-ddiwrth ohebwyr talentog ■' iel Llygadoc," Tiwy hyny, 2-*an heb ddim arail i'w gron- iclo. y maent yn galJu gwau llith trwy feddwl am rhyw bersonau nad 088 dim a wneLmt a'r pwngc. Credaf mai nid o "Fryngolwg yr oedd eich "gobebw^ talentog yn llygadti pan y^nfenoM ei lith, ond yn hytrach 0 ddyffiyn tywyllwch dudew anwvbodaeth ac amheuaeth RhaO" iieryd iddo gamgymmeryd rhagllaw, gwvbydded nad oes unrLyw gydnabyddiaeth rhwiiT Nid y V a Ehywun," &G. chan nad wyf yn meddu y fraiot o f0d yn athraw i Nid y_V," yr wyfyn rhvdd i iiymmeryd disgybhon fel "Llygadog"" a'i gyffelyb i'w haddysgu mewn e?fenau cerddoriaeth, &c. Os yw "Llygadorr" yn teimlo fy mpd wedi gwneud cam i'i a ysgrif flaenorol, profed hyny yn ngholofn- au Llais y IVIad. o RHYWUN HEBIJAW NID y V."

TRYCHINEB OFNADWY AR Y EHEILFFORDD…

-...-DYDDIADUR SHON EPPYNT.