Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

AT EIN GOHEBWYR.

----_......--------------_-----!}JLEjt.-\.Tj…

aOSBARXHWYH YN EISIEU.

CYLCiiREDIAD ARUTHROL.

DVDD GWENER, IONA lVR 1) It75.…

News
Cite
Share

DVDD GWENER, IONA lVR 1) It75. NNERCHIAD Y GOLYCtWYB- ddyw yr ydym yn cynawni ein ham- a'r darllenwyr, drwy ddygiad allan y Wlad newn diwyg nev»Tydd. Nid tto gyflawn flwyddyn wedi myned > ers pan gyhwfanasom ein baner mdoI; ond oddiar y pryd hwnw ym- dd y fath nifer o ohebwyr gulluog o fel y meiddiasom gyfarfod &'r lleng- ihwyldroadol gyda piienderfynoldeb dro, ac y rnae yn ddywenydd genym ysbysu ein cefnogwyr cynny(W-°i fod iiant diamheuol yn parbal1 1 wenu au teyrngarwch a cliwyfiaSOm yn n digryn gwirionedd a chyfiawnder. 0., 1:5 od y flwyddyn, nid ydym heb gan- lfigen a gormes Eadicalaidd o i dos- o mwyaf dirmygedig yn dilenu eu cil- .,edd ond, gan wybod ein bod yn inil- 0 dros gyssegredigrwydd ein sefydl- au henafol, sefydlogrwydd gorsedd ein ;susaf 1 renbines, a cbadwraetli y cyf- soddiad Frydeinig yn ei gyfanrwydd, ni frheir ni gan ysgyrnygiadan masnachol chymdeitbasol, Yr oil a ddisgwyliem wn g^lad rydd ydyw rhyddid, gan y odyr sydd yn eiwartbruddo drwy ei gam oli ar eu benj? gormesol, i egluro ein iiadau politicaidd; ond ysbeilid ni o'r igorfraint Brydeinig non hyd yn nod I lyrayg,d- f llwyddai yr ystrywiaumwyaidirrnyge(j. I Irsgymun, ae alawarantedig i wneadhyny ;hon y tybia rhai ein bod yn defnyddic- >h rby gref; ond pe codid godreuon y i sydd yn cysgodi y gyfundrefn ormesol ry ba un y ceisir cyfyngu ar ein rhyddid leidwadwyr, codid gwrid gwaradwydd leb dynoldeb. Y mae geIJym yn ein Ifa swin o lythyra11 oddiwrth ber- purcbus a cbyfritol a weitbredant dosbartliwyr mewn liawer llan a yn cwyiif.) obfvwydd yr erledig- rldefant, a'r niynych fygytnion lir;vstrlo eu hnTOpvlcbiadau i .• j ni jiamdrtjiao u C gtfllUgdb •i Lyi: ■ yn mh; rai vr on. Ehaid fod achos inawr nan-gyiia^.vn yn resynus j fyddir iddo ymorphwys iglau. Cyfeiriwn at y 'resyndod dros y culni nonhredd-a y blaid a 11 fyiifli "oleuo y bobl yn egwyddorion' gwleidyddiaeth dda," ar draul mathru yn ddiystyr ryddid masnacbol a chym- deithasol, fel torn yr heol, o dan draed gormes. Nid ydym yn cenfigenti o gwbl, 9 am y rheswm syml nad ydyw caethfryd- iaeth Itadioaiaidd yn gwneud dim ond cyfeirio ein cyd-wladwyr at y Ceidwadwyr fel cefnogwyr gwir ryddid gwleidyddol. Yr unig ryddid a fynai y brodyr chwyl- droadol ydyw, perffaith ryddid iddynt hwy I gaethiwo a gorbaesu ar ereill; ac y mae y wlad yn ddiddadlyll dechreu dyfod i weled II a theimlo hyn, fel y profir yn ddiymwad yn y gefnogaeth haelfrydig a'r croesawiad gwresog a dderbyniodd Llais y Wlad, yn ystod y flwyddyn sydd newydd derfyna. Yr ydym bellach uwchlaw dylanwad ein boll erlidwyr eaetbfrydol, ac yn gallu cyfrif in darllenwyr wrth y degau o filoedd. Wrth gyflwyno y Lktis i'r wlad yn ei ddiwyg newydd ar ddechreu y flwyddyn bon, prin y mae angen i ni fras linellu y cwrs a fwriadwn ei d lilyn yn y dyfodul; oblegid nid ydyw belafetbiad ein terfynau i gyfneWid dim ar ein proffes wleidyddol. Yr ydym wedi amcanu profi i'r wlad hyd yma mai ein barwyddeiriau ydyw DIWYGIAD a RHYDDID, ac nid DINYSTR a PHENRHYDDID. Tra yn deyrngarol i'r craidd, ac yn aiddgar dros barhad ein sefydliadau a'n cyfansoddiad gwladol ben- dithiol, yr ydym yn gefnogwyr selog i Dob mesurau pwyllog a dueddont i ddiwygio a pherffeitbio y cyfryW, ac i lesoli ein cyd- ddeiliaid. Nid ydym yn credu mewn eithafrwydd Radicalaidd sydd yn pioffesu gallu i sylfaeau pataSwys gymdeithasol ar ludw dmystr cenedlaethol; ond yn hytrach cydsyniwn a mesurau diwygiadol cymmedrol y Ceidwadwyr, pa rai sydd yn ydfynedol ag augheiiion yr amserau, ac yn ca'dii'Ehau, yn hytraeh na gwanychu y Cyfansoddiad Prydeiaig. Wrth y syniad- au hyn y glynasomhyd yma, ac nid ydym bwriadu .-a cyfnewid. Hwyrach y dylem grybwyll yn y fan hon mai- ein hamcan ydyw gwRf,ana.ithu Ceidwadwyr, gan nad j o ba enwad y (hgddont fod, ae na fwr- iadwn fentbyca ein colofnaa i enllibiaetb L nac ymgecravub grefyddol, gan y carem rwelfed peitiaich gydgordiad rbwng gwa- hanol gyiuiidebau. Protestanaidd ein gwlaa; Nid a phyngciau politicaidd yn uhig y })wriadwn yradrin, ond talwn sylw manwl lamgyichiadauai-benigcenedl y Cymry, gan gefnogi pob symmudiadau a dueddont i lesoli sefyllfa ddeallol, fasnaeholj a chymdeithasol ein cydwWiwyr. Yn raddol, hefyd, arfaethwn dalu sylw arbenig i amaethyddiaetb a chang- benau ereill o lafurwaith Cymreig, gan neullduo colofnau at wasanaeth pob dos- barth. Dichon befyd y gallwn weitbredu^ ar amrywiol awgrymiadau a dderbyniasom yn gyfriDacbol o barthed anghenion ein cerddorion, bynafiaetbwyr, &c- Y mae genym amryw gynlluniau ereill yn^cael eu perffeitbio er cyfarfod a cbwaetn eiii dar- llenwyr, a gallWn sicrbau ein cefnogwyr nad arbsdir na tbraul na thrafferta er gwneud Llais y JVlad, y NEWYDDIADUB CYMREIG GOREU A RHATAF YN NGHYMRU. Tra yn datgan ein diolcbgarwcb in darllenwyr lluosog a chynuyddol am eu cefnogaetb, ac i n dosbarthwyr am eu ffyddlondeb yn ngwyneb pob erledigaeth, gweddai i ni gydnabod yn arbenig ein rbwymedigaetb i'n gohebwyr talentog am eu cynnorthwy rbadlon. Yr ydym yn dra rbwyrnedig i Robin Sponc, Dafydd Ep- pynt, Viator, Craig y Foelallt, ac ereill o brii leaoriuii y genedl, pa, rai sydd wedi addaw par ha L i gynnal ifyny ein breichiau gydag hafal ffyddlondeb y flwyddyn hon etto. Yr ydym yn cyflwyno Llais y iVlad 0 i'w gyfeillion, mewn hyder y bydd iddynt oil wneud a allont yn eu gwahanol gylch- oedd dros belaetbiad ei gylchrediad a i berffeithiad fel newyddiadur cenedlaethol o'r dosbarcfh uchaf.

,-"------..0<--"-'" CRYNNODEB…

--------BM A'B LLALL, YMA…

AT MR OWEN H. EL{jIS, CAERGYBI.

Family Notices