Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

.-J,..,. YNYS MON.

NMMVON J ENGLYNION

; MYFYRDOD UWES BEDT?' RHIANT.

. THE BEAUTIFUL SNOW. J'

JJJJXXXU .4.. rr JWXXX/J J…

DAMWAIN ANGE UOL YN dHWAEEL…

-_.+---ADGYNNXJLLIAD Y SENEDD.

OLIO NYMEIR Yvr.

BEIRNIAID Y DYDDIAU PRE-SENN'OL.

News
Cite
Share

BEIRNIAID Y DYDDIAU PRE- SENN'OL. FONEDDIGION,—Yn TAais y Wlad am yr wythnos ddiweddaf csfais y fraint an- nrhaethol o ddarllen Hith ardderchog rhyw fodyn ffroen uchel a eilw ei hun yn "Llygadog." Yr wyf. yn meddwl i mi ddarllen amryw weitliiau yn flaenorol ranau o gynnyrch ei ymenydd anffrwyth- lawn a'i feddwl cymm.ysglyd. Dechreua ei lith^ddiweddaf trwy geisio dyweud rhyw lol o brofiad. Hysbysa ddarllen-wyr y Llais ei fod yn fyw, yn iach, heinyf, a thalgryf er cymmaint ei rwystrau. Well done! da genym ganfocl fod rhyw rai o olynwyr yr hen Batriarch Abraham yn gwisgo cymmeriad eu tad. Dywed yn nesaf wrthym mai nid y digwyddiadau ag sydd yn cymmeryd lie y dyddiau presen- nol sydd wedi ei attal rhag tain ei ymwel- iadau a Llais y Wlad. Nid ydys yn gwybod fawr am y digwyddiadau ag y soria am danynt, ond yr ydym yn cael ein tueddu i gredu ihai yr achos penaf ydyw y gwrthodiad ami a wneir o'i ysgrifau gan ein golygwyr galluog. Yna a yn mlaen i sylwi ar ohebwyr rheolaidd a thalentog Llais y Wlad. Yr ydym yn teimlo yn falch oherwydd fod gan y Llais ohebwyr talentog, ac mai nid ar lithoedd rhyw gorachod dinod ac analluog fel y Llygadog hwn y mae yn byw. Tybiem wrth ddarllen ei "lith" mai ei brif ddyben yn ei hysgrifenu ydoedd dangos fod ei uchelder wedi cael ei anfoddloni yn ddirfawr oherwydd rhyw adroddiad a ymddangosodd yn eich papur gwerthfawr am gyngherdd a gynnaliwyd yn ddiweddar yn Ysgoldy Henblas, Llangristiolus. Gresyn garw na fuasid wedi gyru i ofyn yn ostyngedig i'r creadur dallbleidiol hwn yru ei feirniadaeth ar y canu i un o'r papurau. Yn sicr buasem wedi cael beirniadaeth fanwl a chywrain gan un sydd yn gwybod cymmaint am ganu ag a wyr twrch daear am yr haul." Os oes arno eisieu i'ch darllenwyr lliosog gredu fod yn perthyn iddo ef alluoedd cerddorol bydded iddo gyfranu ychydig o'i wybodaeth i ni trwy gyfrwng Liais y Wlad, ac yna fe wrandawn arno yn gwneud sylwadau ar feirniadaethau, ac efallai y bydd i ni ddyfod i gredu y bydd ef wedi ei drwy- ddedu i fod yn farnwr y beirniadaethau. Gan obeithio y bydd i gylchrediad Liais y Wlad gael ei ddyblu ar ol ei helaethiad y gorphwysa- ) RHYWUN HEBLAW H NID Y V."

..H, PENMACHNO. H I

Advertising

Y PlilF FARCBNADOEDD CYMREIG.j