Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

.-J,..,. YNYS MON.

NMMVON J ENGLYNION

; MYFYRDOD UWES BEDT?' RHIANT.

. THE BEAUTIFUL SNOW. J'

News
Cite
Share

THE BEAUTIFUL SNOW. J (Cyfieithiad.) 0 eira gwyn prydferth, i'm golwg yn awr, Ya Ilenwi y wybren wrth ddyfod i lawr, Dros uchaf anneddaw, heolydd a'u twrdd, Dros benau y teithwyr bob un sy'n ei gwrdd Mae'n dawnsio a neidio, yn llithrig ei lam, Yr eira addurnawl, nia gall ef wneud cam; Wrth hedeg cusana ef ruddiau merch brid, A chydia'n ei gwefus, er teced ei gwrid Yr eira prydferthaf o'r nefoedd uwch ben, Gan bured a'r angel yn eutrych y nen. 0 eira prydferthaf mor dlws yw ar daen, Ei iSochau a chwarddant wrth fynedyn mlaen, Chwyrnella o amgylch yn ysgafn iawn, tta. Yn ymlid a chwerthin digrifwch a wna (rwreichiona YD wyneb y drwg fel y da. Cwn ddyry gyfarthiad yn gyflym a naid, Hwy frathent y grisial ronynau heb baid Y dref sydd yn fywiog a'i bronau'n ddi gur, Yn rhoddi hawddamor i'r eira gwyn pur. Prysurdeb a welir mysg mawrion a m4o, Cyfarchant eu gilydd mewn cellwair a chAn. Ysledau ymlithrant yu gyflym, oa gwnant Ymfflachio am eiliad o'r golwg yr ant; A seiniant, a siglant, a rhuthrant drwy'r gwynt, Bros grystyn gwyn puraf yr eira ar hyat. Yr eira pureiddiaf wrth ddiagyn o'r nef, A gaiff ei drybaeddu gan filoedd y dref Yn gymmysg a charthion heolydd aiff ai. Fel eira btim inau yn wyn ac yn kui, Ond collais y nefoedd, ces ufFein a'i chur Fel budredd heolydd fy mathru a wnawd, Fe boerwyd i'm gwyneb mewn dirmyg a gwawd'; Yn dadlu, a thyngu, ac ofni y bedd, A gwerthu fy enaid, a cholli fy hedd Masnachu mewn c'wilydd am damaid i fyw, Tra'r ofnwn y marw, ffieiddiwn y byw. 0 Arglwydd trugarog, p'odd syrtbiais fel hyn ? Ac etto, bum iuau fel eira ar fryn. Bum unwaith fel eira yn Ian ac yn bur, A'm llygaid yn loewou, a'm calon heb gur Cawn unwaith fy moli am degwch fy mhryd, A'm ceiaio yn fynych gan fawrion y byd. Fy nhadau, fy mamau, chwiorydd bob'un, A'm Ciewr a gollais drwy'm pechod fy ban, Yr adyn ysgeler a'r isaf ei fri, A ddyryfrâslamiad rhagcyfIwrdd & mi 0 b')b peth a welir i fyny neu lawr, 'Does unpeth mor brydferth a'r eira yn awr. Dyeithriol yw meddwl fod eira ein Rhi, Mor ddifalch a disgyn ar un fel myfi Ai rhyfedd a fyddai pan etto'r noa ddaw, Llewygu, a rhewi, a tbrengu fy hun, ilhy ddrwg i weddio, rhy eiddil fy llun, 1 gael uu gwrandawiad gan deulu y dref, Sy'n ynfyd, tra'r eira yn disgyn o'r nef. Ni roddant un cymmorth i'm henaihl tlawd i, I'w ddyrchu i fywyd, llawenydd a bri. Ni roddant un eiraffy nharo henait tla.wd i, Gruddfanu, a gwaedu, dyoddef mewn loes, Er mwyn dy achubiaeth wnaeth leau ar groes. Ow! ytna yr ydwyf dan ddirmyg yn ayn, Fy ngwely a'm hamdo yw'r eira cam gwyu Os aflan heb gymmorth fel eira dau draed, Beebadur, gobeithia mae rhiu yn y gwaed Liais hyfryd trugaredd ddisgyna yn iwyn A oes i'm drugaredd, a wrendir fy ngiiwyu. Fy Arglwydd, yn afoa hen Gaifari tryu, 0 golch fi, a byddaf iel eiia yn wy:v. Bangor. W. ELLIS. Yr ydym yn deall ar yr awdurdod oreu fod Wil Brydycicl y Coed i gael ei ail argraffu yn yr Haul. YmddeBgys y darn cyntaf yn rhifyn Ionawr a pharheir y gwaith bob mis nes ei orphen. Bydd y tro hwn mewn llythyren frasach ac eglurach nag o'r blaen. Bydd y gyfrolllAsaf o'r Haul gan hyny yn fwy gwerthfawr nag arlerol.

JJJJXXXU .4.. rr JWXXX/J J…

DAMWAIN ANGE UOL YN dHWAEEL…

-_.+---ADGYNNXJLLIAD Y SENEDD.

OLIO NYMEIR Yvr.

BEIRNIAID Y DYDDIAU PRE-SENN'OL.

..H, PENMACHNO. H I

Advertising

Y PlilF FARCBNADOEDD CYMREIG.j