Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

o .,WYS I BOB CYMRO A CRYMBAES Yr unlgLvfr C.. mnxea; sydd yn tr-iethu ar v fafch i,ifer IIUOBOK O Bvnoiau Ymarferol (500 owa'aanol fateriou). -Newydd ei gyboeridi, pris Is. 6c., yu rliad drwy y post, mewlI imp cloth. T LYFR Y CYEARWYDDIADAU, sef: _L casgliadau o Gynghorion Meddygol Teuluaidd, Physigwriaeth Atiifeiliaid, eglurhftd ar bwyntiau ymar- fe!'ul o'r Gyfraith, yngbyda lliaws o gyfarwyddcbau yrofedig mevvn Crefft a Chelfyddyd, y cyfan wedi eu iiethol yn ofalus a'u treruu yu sytnl gan John C. Roose ^Cbemicus) Amlwch. l'w cael gan Humphreys a Parry, Bookseller, Bangor, neu oddiwrtk y Cyhoeddwr, D. Bookseller and Stationer, Amlwch. "Haues Sir Fon," gyda Map Newydd, pus Is trwy y post, ond anion at y cJboeddwr-D. Jones, AIlllwh. 137 PIllS 3s. riYHOEDDIE tror fuall ag y ceir nifer \J digorr] <> danya«riEwyr, JMiadau Hanesyodol ar Gastelli, .Vu.cachlo'fcydd, "F.glwjsi, Fen Den luoedd y Deheubarth, ycghyda bee arftwion a Lien y Werin, gan .John UOVIH'.KIS (Giraldus), National School, Waun Fawr, Cross Keys, Newport, MOD., awdwr yr Historical Notes on the Counties of Glamorgan, Cardigan, and Car- marthen, Catalogue of the Cardijj Free Library, Llyfr- gellydc1 i'r diweddar Syr Thomas Phillips, Barwwig, F.S.A., Ymddiriedolwr yr Aingaeddta Frytanwid, &c., a'r Milwriad Bennett, K.A., Caerdydd. Anfonei enwau at yr Awdwr. B U D D G Y M D. H I T H A8 ADEILAD BANGOR it GOGIEDD CYMRU. SEFYDL WYD YN 1872. CYFRANAU, 10P. YR UN. TANYSGRIFIADAU MISO L 2a. 6c. Y GYFRAN. BLAENDAL, 6c. Y GYFRAN. YMDDIRllmOLWY11 Isfilwriad Vincent Williams, Bangor. John W. Hughes, Y SW., Cyfreithiwr, Baugor LLYWYDD Dr. Richards, Bangor. CYFARWYDDWYR Mr John Lloyd, Brouderw, Bangor. Mr John Parry, Draper, etto. iMr John Pritchard, Aiwerthwr, etto. MrTbos. Pritchard, Town HallBuildings,Beaumaris Mr Zecharias Roberts, Thomas's Square, Bangor. Mr John Simon, Tanner, Bangor. Mr John Slater, Beaumaris. Mr James Southwell, Port Penrhyn. Mr. W. Francis Williams, Bangor. Mr Thomas Williams, Cnederwen, Upper Bangor. Mr Hugh Williams, Green Bank, Garth. CYFARWYDDWR GWEITHIOL. Mr John Lloyd, leu., yr Hen Ariandy, Bangor. PRIF amcan ffurfiad y Gymdeithas hoti oedd meithrin arferion darbod«l ymysg dosbarth- iadau llafur. Trwy nad yw y TaDysgrifiad Misol ond 2s 6c y Gyfran, dygir manteision y Gymdeithas i gyrhaedd pawb sydd yu. dueddol i arbedl 55 ae y Gyfran o lOp. yn cael ei chyflawn dalu i fyny mewn chwe blynedd-yr Adodyn talu 9p. a'r Gymdeithas yn ychwanegu lp. fel Llog am y cyfnod. Os bydd aelodau yn chwennych gorphen en Cyfrsnau mewn tymmor llai, gallant wneud hyny trwy daliadau yriisol o 5s, 10s, neu 20s y Gyfran. Bydd y cyfranau telly yn cael eu cwhl dalu i fyny mewn 3 blwydd a hwarter, 20-mu>, neu 10 mis, ac wedyn bydd ganddynt iiawl i log yn ol 5p y cant, i'w dalu yn flynydaol. Yn chwanegol at hyn, bydd dwy ran odairor ennillion eu rhanu ar gyfer pob aelod fyddo wedi dal iWranau taledig neu danysgrifiol yu y Qymdeith-s am .hir blynedd,—y drydedd ran yn Dgwedmll igael ei Si<-illduo i'r ol-drysorfa. 03 BYDDO AELODAU YN DEWIS TYNU YN OL, gallant wneud hyny unrhyw adeg ond rhoddi 10 j-i wrnod o rybudd yu flaenorol i gyfarfod misol. Mae y Cyfarwyddwyr yn barod i roddi echwynion -Ian ddiogeliadau cymmeradwy ar delerau rhesymol, i'w i: ad-dalu yn ddognau, hyd at dymmorau o 15 mlynedd. Cynnhelir y CYFARFODYDD MISOL yn Swyddfa ? Gymdeithas, Rhif 1, Plasllwyd Terrace, Bangor, ar yr ail Ddydd Llun ymbob mis, o banner awr wedi Chwech hyd Wyth o'r gloch yu yr Hwyr. Y Diwrnod nesaf i clet-byd taliadan ac i gaaiattau eyfranau fydd Ddydd Llun, Rhagfyr 14. 10 ESTABLISHED 1839. THE CELEBRATED CAMBRIAN MEDICINE. i () LN El (TREMADOC.) APERIENT AND AJNTTBILIOUS PILLS. A PRACTICAL trial for Half a Century, with the more general test of Thirty-four Years by the afflicted public, has now established the reputa- tion of these PILLS. Containing no Mercury, but composed of the mont rare and expensive Vegetable pre- parations of the British Pharmacopoeia, combined with A valuable SNOWUONIaN HERB, forming a MILD LAXATIVE, TONIC REMEDY, admitted by those who have tried them to be superior to ;dl other similar prepara- tions as a Preventive and Cure for all Disorders result- ing from a disordered state of the Stomach, and Liver, and Impurity of Blood, &e. Sold by all the Wholesale Hons-s. it.(I at, the Cam- brian Pill Depot, Tremadoc, North Wales. H etailed bv all respectable Medicine Ven.b.rs in every town in the United Kingdom, in Boxes at Is 1 ^d, 2a 6d, and 4s Cd each Great saving in procuring either of the arge Boxes. W Should anyone fail t" obtain th" Pills in his own neiKhbourhood, if 14 postage st-.iups for the Is lid box, 33 for 28 6d, or 60 for the 4s rid .»% posted to the Cambriau P't) Depot, rrelUadoe, North the Pills will be sent by return of post, 7 -_u- SWYDDFA AGEPv-ARGRAFFU Y NORTH WALES CHRONICLE." Y BRODYPv DOUGLAS, AUGRAFFWYR, LITHOO ItArH, < 'PPERPLATE, A LETTERPRESS, u ANUFACTITPING STATIONERS A LLYFR RWYMWYR, HE0L FA W A, BANGOR. POR MiUM-l 0 ARGRAFFU I Arianwyr, Er«kei-s, Cwmniau Yswirioi, Cyfreithwyr Arwerthwyr, &< A'r cwbl yn cael eiorphen gyJa' r i. -.THter ar prydlon- (i e ii mwyaf. Rhagleni Cwrani. u Cardiau Cotradwiiaethol Trefnleni Cyfarfodydd Llen- yddgl Bhestrau Nwydtbui Ovlchlvthvrau i Hys'oysb-» i Sis teddfrdoi Tocyaau Cyt&r £ -j«i.ydd I n voices Billheads Llyfrau o V>ob math oJ -1 Derbynir Hysbysiadau i'w ^yhoedd yn boll babyran Llundain a'r wlad. Anfonir Estimate* am- Rmryw waitb gyda throad y post. "X r yK EISIEU, SAER COED DA. Bhoddir y flaeuoriaeth i un wedi arfer gweiLhio at gerbydau. —Ymofyuer gyda M. Grififth. T»efriw, Conway. 10!.) RHYEUDD. MR. HENRY KENNEDY, ABCH- ADEILADYDD ac AROLYGYDD AD.GY- '/V'EIHIADAU EGLWYSIG yu Esgobaeth Bangor, a ddyuiuna hysbysu e; fod wedi dychwelyd i Fangor i fyw. Swyddfeydd, 262, Heol Fawr, Bangor. 17 VVAN'l'EU, by a Gentleman iu the Country, a young man, willing to be useful and to take charge of Horses and drive. Unexceptionable character requiied.—Apply, to M. G. by letter, Nor-th Wales Chronicle Office, Bangor..155—5667 -+- SEEYDLWYD YN 1874. LLAIS Y WLAD NEWYDDIADOR RHAD AT WASANAETH Y GWEITiiiWR CYMREIG Yn cynuwys Wyth Yudalen, wedi ei argratfu mewn llythyreuau eglur ar bapyrda. lrthyglaLl A rweimoi al iiyngciau y Dydd. Hanes y Marchuadoedd, crybwyil- IOU amaethydctol, a holl Nowyddiou yr VVythnos. PUIS UN DDI MA 1. Y cyfrwng goreu yn Ngkymru i lIysbJsiadau, cany 8 argieriir DENG MIL 0 GOPIAU BOB WYTHNOS yu barod, ac y mae ei gylchrediad yn cynnyddu yn barhaus ymysg boueddig a gwreug. Dyma yr uuig newvddiadur Oymiaeg sydd yu cael ei ddariieu gan BOB DOSBARi'H 0 GYMDEITHAS. rob archebion a thaliadau i'w hanfou at Mr K. W. DOUGLAS, Bangor, yr hwn sydd hefyd yn barod i roddi tderau tuanteisiol i DDOSBARTHWYR YN MHOB AitiJAL. .==--=:=-Wa AT EIN GOBEBVIYR. TRETHDALYDI).—Dr.-y ryw amryfusedd, anughofiasoch itwgaLAyrt,ii o'cli IIYLLIy-r. Oadivvrth y rhau olal, amhbuwu a lyddai yn ddiogel ei gyhoeddi; ond gad- tweii i ui ei guel YU gyflltwu. 0. J.—EugJyn ar yr '"Aelwyd" sydd gau y cyfaill hwn yn "gyflawmdig i Ocwenydd." Nid oes ynddo nth cynghanedd. ERFYL.- Y r arudull yn rhy ystrydebol i archwaeth ein darilenwyr. Gadewch 1 ui gael newyddion mewn ffurf semi. OWAIN EDI.-YR ydym yn parottui tocynau neillduol ar gyfer y flwjadyn newydd, pryd y gofalwii am an- ion un i chwi. CADWALAB MYFYR.—Ceisiwn gael eich pennillion tlys- lou i wewn i'u rhityu aesaf. IKUAN.—Ni chawsom etto hamdden i edrych drosti. Os yn gynameradwy, cyhoeddir hi mor iuaii ag y can- iatta gdud. GALARWR.— Diolch i chwi am eich caiedigrwydd, ond yr oedd arall wedi cieLL rhagflaenu y tro uwu. GWAS MR PUNCH.-Aufunweh i ni eich eyfeiriad pre- sennol. TRAETHFAIIDD.-BraiCid yn gyii'redin ydyw eich pennill- ion u ran y syniadau, ac y mae y geiriad ar brjuiau yn dramgwyddus. Credwu eicii Lod yn meddu ar daigou o allu l'w gloewi gryu lawer, ac ond i chwi wneud hyny, byad yn hyfrydwch geuym eu cyhoeddi. Bydd yu dda genym dderbyu newyddion o bWy" oddiwrtliych. MEWN LLAW Dafydd Eppynt, Ysbryd Goodman, Lienor o'r fro, Casielyn,, Araarwr, R. W. S., Gwr o Gaerwys, Gohebydd, Y Gwir noeth, Gwraudawr, Uu a'i gwelodd, Lefodwr, Llywelyn Hughes, &c. Cofied eiu Gohebwyr ysgrifenu ar un tu i'r ddalen yn unig, a bod genym haw! i dallyru eu hysgrifau. Cy- beiled ag y gailwn, bwriadwn gau alian newyddion lleol dibwys, er mwyn gwueud y Llais" ymhob ystyr yn NEVVYDDiAUUR CYFFitEDIiNOL A CHEINEDLAETHOL. Pob gohebiaethau i'w hanfon etbyn bote Aiawrtn, neu os geliir yn gynt, a'.ucyieino -Tile Editors, LLAIS Y WLAD.

--"--------'-_._----------------'--'----'-----.-----TELERAU…

----__-----_.-----._-------__--__----__--__---DO&JiARTIi…

£!:-t!:_-:::,::::::-HELAETHIAD…

DYDD GWENER, RHAGFYR 18, 1874.…

i ETHOLIAD BWRDD YSGOL BANGOR:.