Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

-...,....;;..>.;::;t•! .C…

-.., .'ETTO.

. Y BWCH DIANGOL.

-----+---.-LLANFAIRFECHAN.

. DEIGRYN GALAR

News
Cite
Share

DEIGRYN GALAR Ar ol Jane, anwyl ferch John a Margaret Jone-, Erskine Terrace, Conwy, yr hon a fu farw Medi 27,1874, yn 30 mlwvda oed. Mae marwolaeth yn gerfiedig Ar wrthddrycbau natnr fawr, Syrth y dail a gwywa'r blodau I Kynnyrchu twf y llawr Anian gyll ei boll brydferthwch A diosga wisgoedd haf, 'Chwery'r gwynt ei alarnodau Ar eu hoi mewn accen glaf. Felly hiraeth sydd yn taraw Cywair galar teimlad byw Am roi Jane dan wyrddlas gwrlid Yn nhreftadaeth dynolryw; Yno mae yn mysg marwolion A thawelwch prudd y fan, Yn pabellu'r Hetty olaf Sydd ar gyfer gwych a gwan. Adail wan a roed i'w henaid Ya breawylfod yn y byd, Llawer gwaith bu bron a syrthio, Etto rbyfedd ddaliai'n ngbyd Ond darfodedigaeth araf Yn dwyllodrus wnaeth ei waith, Nea cymbwyso'r brau ddefnyddiau I briddellau'r dyffryn Haith. Pan agorai d6r Rhagluniaeth Iddi ei gobeithion lion, Gan eu gosod fel darluniau Ar orielau ger ei bron, Cystudd caled dynai leni })u anobaith drostynt hwy, Nes y credai, er yn anhawdd, Mai angeuol oedd ei chlwy'. Etto grwgnach nid arferai Wneud yn erbyn 'wyllys Duw, Boddlon bollol i'w drefniadau Oedd hyd geulan angeu gwyw Fel y lili dan yr awel M ewn gwasgfeu on plygi'i pheu, Ac addolai ei Chreawdwr, ( Fel Rheolwr byd a nen. Yn moreuddydd oes fe geisiodd Griat a'i grefydd iddi'n rhan, Dygai iau ei ordinbadau A Gyda pharch yn rahob rhyw fan Yna pan ddaeth oawn ei hywyd 'Roedd yn addfed iawn i'r nef, Galwyd arni i drigfannau Ei lawenydd didrangc Ef. Gwelwn ni ei heisieu'n mhobman, Yn yr Eglwys, yn y cdr, Canu mae berffeitiuach iduau Yu y nef glodfoi ed d Ior Dedwydd yw ei chwaer a hithau Fry yn ngwmai'r addfwyn OeD, Nofio maent mewn pur ddedwyddwch Heb eu blino gan un boen. Berthynasau, sychwch ddagrau Oddiar ruddiau galar trist, Mae eich Jane uwchlaw gofidiau Yn cartrefu gyda Christ; Buan iawn cewch ei chyfarfod Os yn dduwiol byddwch byw, Hi'ch croesawa &g anthemau Pan gyrhaeddoch wynia. Duw. Conwy. GLAN-N,&NT.

. YR EMETH AMPDIFAD.

SYLWADAU 0 FANGOR.

[No title]

LLOFRUDDIAETH ERCHYLL YN AMERICA.

[No title]

A OES, EISIEU YSTRYW A DICHELL…

Advertising

-------Y PRIF FARCHNADOKDD…