Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

CEYNNODEB WYTHNOSOL.

News
Cite
Share

CEYNNODEB WYTHNOSOL. Erbyn hyn y mae olwynion llafur yn troi yn rhwydd a dirwgnach yn chwarel y Penrhyn, a rhagolygon y gweithwyr yn gwisgo gwen addawol. Ymddengys fod Osodiac1 y bargeinion wedi ei gwblhau eb achlysuro cymmaint ag un achwyniad, a chredwn y bydd i'r trefniant newydd I Syrinyrchu mwy o weithgarwch ac yni, ac cymmesur i'r gweithwyr a'rparchenog. a ea_hir fod Mr Francis wedi ymddiswyddo, eg.S1brydir fod yn mryd ereill ddilyn ei e^l-ai:riPh Yr uchel-oruchwyliwr pennod- yb8/dyW ^r^mr Wyatt, ac hyderwn roddi cymmaint ofoddlonrwydd Ngweinyddiad ei swyddogaeth gyfrifol i dyfodol ag a roddodd yn yr ymchwil- diweddar. Sibrydir fod Mr «J. J. -^vans, goruchwyliwr chwarel Dorothea, futile, wedi ei bennodi yn olynydd i Mr j/ancis fel prif oruchwyliwr chwarel y ji Nrhyn, ond ar y pen hwn ni feddwn sbysrwydd swyddogol. Wrth ysgrifenu yr wythnos ddiweddaf, I in y credem y beiehiasid tref henafol **arfon a threth ysgol gyda'r fath sYdYllrwydd. Mewn colofn arall o'n rhif- Yll hwn ceir adroddiad o gyfarfod y bwrdd a gynnaliwyd ddydd Llun, oddiwrth pa un y Cnfyddir fod y baich hir-fygythiedig edI ei sicrhau ar vsewvddau vtrethdalwyr. • 1 ydym yn gofidio oherwydd hyn, serch Dl rybuddio y trethdalwyr yn brydlon yn ystod yr etholiad o'r canlyniadau alaethus a ddilynent sicrhad mwyafrif Eadicalaidd Q,r y bwrdd. Gresynwn dios ymgais rhai oKl a?^0<^au i ymddiosg o'r hugan sectol, oblegld ni lwyddant i ddynoethi ond eu an- Shysondeb a'r ewinfforchog,ganfod ymwy rif wedieu dychwelyd fel cynnrychioiwyr ftiongyrchol sectyddiaeth, ac yn seilio eu ,NNdeb mynedol ar awyddfryd cyffredin i trio y gyfundrefn wirfoddol. Ond ?aN nas gellir cyflawni y cyfryw wrhydri eb drethu y dref yn afreidiol, daw yr es- 1d i Wasgu cyn bo hir, ac os cyferchir y^Wyddwyr y dinystr a bendithion yn y odol, byddwn yn dra pharod i gydna- oaeineamgymmeriadoEbal am Gerazim /a:^e ddyfodol syniadau y trigolion. yd yn hyn ni orchymynir ond treth o air ceiniog yn y bunt, yr hon a chwyddir bedair ceiniog yn y bunt, yn ol pob cyn terfyn y flwyddyn. vvrth gWrg? gorfodir y dreth hon at gyn- naliaeth yr Ysgol Frytanaidd yn unig, a chan y cyd-drethir cefnogwyr yr ysgolion ereill, nid oes amheuaeth na bydd yr Ys- golion Cenedlaethol wedi eu cyd-daflu ar y dreth cyn pen nemawr amser, ac yna caiff trigolion Caernarfon broli bias treth ysgol o tua swllt yn y bunt fel canlyniad eu hamryfusedd yn yr etholiad diweddaf. Nid ydyw yr ysbryd Ceidwaclol sydd ar hyn o bryd wedi meddiannu y wlad yn gyfyngedig i gylch gwleidyddiaeth, fel y prawf etholiad Arglwydcl Eeithior Prif- ysgol Edinburgh. Cymmerodd yr ethol- iad le ddydd Sadwrn, pryd yr etholwyd larll Derby drwy 770 o bleidleisiau yn erbyn 583 o bleidleisiau dros ei wrthwyn- ebydd, Dr Lyon Playfair, A.S. Dilynodd efrydwyr Prifysgol Glasgow yr un esiampl ddydd Llun drwy ail ethol Mr Disraeli yn arglwydd reithor am y flwyddyn ddyfodol. Gwrthwynebid y Prif Weinidog gan Mr R. W. Emerson, yr awdwr adnabyddus ond pleidleisiodd 700 dros y blaenaf ar gyfer 500 dros yr olaf. h Ymddengys ei bod yn helynt flin ar rai o Eglwyswyr Dinbych yn nglyn a'r eglwys newydd a adna- byddir wrth yr enw St. Mair. Hys- bys i'n darllenwyr ddarfod i Arglwydd Esgob Llanelwy wrthod cyssegru yr ad- eilad newydd oherwydd eithafrwydd yr addurniadau mewnol, pa rai a ystyriai ei arglwyddiaeth yn nodweddiadol o ddefod- aeth uchel-eglwysig. Mewn canlyniad i hyn, bu yr adeilad, er ei gwblhau, yn gauedig am gryn amser, ond tybiodd yr offeiriad a'i gefnogwyr, ar sail eu deongl- iad o ddarpariaethneullduol deddf Shaftes- bury, y geilid cynnal gwasanaeth yn yr eglwys heb ei chyssegru, ac o dan yr ar- graff hon agorwyd hi y Sabboth cyn y diweddaf. Yn olynol i hyn, ymddengys i'r esgob anfon gwaharddiad i'r clerxgwyr wasanaethu yn y cyfryw adeilad, a'r can- lyniad ydyw fod yr eglwys yn gauedig unwaith yn rhagor. Gyda galar dwys yr ydym yn gorfod cofnodi marwolaeth y cerddor enwog, Mr John Ambrose Lloyd, yr hwn amgylchiad galarus a gymmerodd le yn Lerpwl ddydd Sadwrn. Yr oedd Mr Lloyd, yr hwn oedd yn 59 mlwydd oed, yn dra adnabyddus drwy Ogledd Cymru yn ei gysylltiad ma,s- nachol, ond yn benaf fel un o awduron cerddorol galluocaf ein gwlad. Yn ei ieuenctyd bu yn athraw cerddorol yn nglyn a Mechanic Institution Lerpwl, ac yn ei oes cyfoethogodd lawer ar lenyddiaeth, gerddorol ei wlad. Cyfansoddodd liaws mawr o anthemau a thonau tra phoblog- aidd, ac y mae ei gasgliad diweddar o donau cynnulleidfaol, yn nglyn a Mr E. Rees, yn gyfrol hynod werthfawr. Yn mysg ei liaws canigau swynol y ceir y "Blodeuyn Olaf," yr hon sydd un o'r darnau tlysaf a gynnyrchodd ei athrylith uwchraddol. Bu ei oes drwyddi yn un dra llafurus a chynyrchiol, ac yn ei angeu achlysurwyd bwlch cenedlaethol ag y bydd yn anhawdd ei lanw. Parhau i ymladd yn wrol y niae y ddwyblaid yn nglyn ag etholiad agoshaol Birkenhead, ond credwn fod rhagolygon yr ymgeisydd Ceidwadol yn ymddisgleirio fwy-fwy fel yr agosha dydd yr ymdrechia, Cymmer y seremoni o enwi yr ymgeiswyr le boreu heddyw (Gwener), a dydd Ma wrth nesaf ydyw diwrnod pennodedig yr etboliad. Yn ychwanegol at y ddau brif ymgeisydd, y mae Mr Simpson, yr hwn a eilw ei hun yn Geidwadwr Anni- bynol, ar y maes ond ymddengys fod ei ragolygon yn gwbl anobeithiol, a sibrydir y bydd iddo encilio o'r ymdreclifa. Hyd- erwn fod sail i'r adroddiad hwn, gan nas gallai ei gyndynrwydd wneud dim ond gwanychu rhengau y Ceidwadwyr. Yn ol yrhysbysrwydd diweddaraf, y mae Mr H. M. Stanley, darganfyddwr yr en- wog Dr Livingstone, ar hyu o bryd yn parhau ei ymchwiliadau ifyny afon Rufiji, yr hon a ymarwyllasa i'r mor tua 70 inill- dir i'r dehau o Zanzibar, ac wedi cyr- haedd hyd Kisu, lie y croesir o'r canol- barth ar y ffordd i Dar Salaam a'r porth- laddoedd Gogleddol.

DAMWAIN ANGEUOL YN NGORSAFI…

[No title]

,-..---MARWOLAETH DDYCHRYNLLYD…

Family Notices

[No title]

-= ,_DAEARGRYN YN MANGOR.…

i LLOFFION CYMEEIG.

Y GYFRAITH MEWN MWGWD.