Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

BUDD-GYMDEITHAS ADEILADU BANGOR A GOGLEDD OYMRU. SEFYDL WYD YN 1872. CYFRANAU, 10P. YR UN. TANYSGRIFIADAU MISOL 2s. 6c. Y GYFRAN. BLAENDAL, 6c. Y GYFRAN. YMDBIRIEDOLWYR Isfilwriad Vincent Williams, Bangor. John W. Hughes, Ysw., Cyfreithiwr, Bangor LLYVYBD Dr. Richards, Bangor. CYFARWYDDWYR Mr John Lloyd, Bronderw, Bangor. Mr John Parry, Draper, etto. Mr John Pritchard, Aiwerthwr, etto. MrThos. Pritchard, Town HallBuildings,Beaumaris Mr Zecharias Roberts, Thomas's Square, Bangor. Mr John Simon, Tanner, Bangor. Mr John Slater, Beaumaris. Mr James Southwell, Port Penrhyn. Mr. W. Francis Williams, Bangor. Mr Thomas Williams, Caederwen, Upper Bangor. Mr Hugh Williams, Green Bank, Garth. CYFARWYDDWR GWEITHIOL. Mr John Lloyd, leu., yr Hen Ariandy, Bangor. PRIF amcan ffurfiad y Gymdeithas hem oedd meithrin ai-ferion darbodol ymysg dosbarth- iadau llafur. Trwy nad yw y Tanysgrifiad Misol ond 2s 6c y Gyfran, dygir mantelsion y Gymdeithas i gyrhaedd pawb sydd yn dueddol i arbed. Mae y Gyfraa o lOp. yn cael ei chyflawn dalu i fyny mewn chwe blynedd-yr At-lod yn talu gp. a'r Gymdeithas yn ychwanegu lp. fel Llog am y cyfnod. Os bydd aelodau yn chwennych gorphen eu Cyfranau mewn tymmor llai, gallant wneud hyny trwy daliadau misol o 5s, 10s, neu 20s y Gyfran. Bydd y cyfranau felly yn cael eu cwbl dalu i fyny mewn 3 blwydd a chwarter, 20 mis, neu 10 mis, ac wedyn bydd ganddynt hawl i log yn ol op y cant, i'w dalu yn flynyddol. Yu ychwanegol at hyn, bydd dwy ran o dair o'r ennillion gael eu rhanu ar gyfer pob aelod fyddo wedi dal Cyfranau taledig neu danysgrifiol yn y Gymdeithas am dair blynedd,-y drydedd ran yn ngweddill i gael ei neillduo i'r ol-drysorfa. OS BYDDO AELODAU YN DEWIS TYNU YN OL, gallant wneud byny unrhyw adeg oud rhoddi 10 niwrnod o rybudd yn flaenorol i gyfarfod misol. Mae y Cyfarwyddwyr yn barod i roddi echwynion dan ddiogeliadau cymmeradwy ar delerau rhesymol, i'w had-dalu yn ddognau, hyd at dymmorau o 15 mlynedd. Cynnhelir y CYFARFODYD D MISOL yn Swyddfa y Gymdeithas, Rhif 1, Plasllwyd Terrace, Bangor, ar yr ail Ddydd Llun ymhob mis, o hanner awr wedi Chwech hyd Wyth o'r gloch yn yr Hwyr. Y Diwrnod nesaf i derbyn taliadau ac i ganiattau cyfranau fydd Ddydd Llun, Rhagfyr 14. 10 SWYDDFA AGER-ARGRAFFU Y NORTH WALES CHRONICLE." Y BRODYR DOUGLAS, ARGRAFFWYR, LITHOGRAPH, COPPERPLATE, A LETTERPRESS, MANUFACTURING STATIONERS A LLYFR-RWYMWYR, REOL FAvVR, BANGOR. POB MATH 0 ARGRAFFU I Arianwyr, Brokers, Cwmniau Yswiriol, Cyfreithwyr Arwerthwyr, &c., A'r cwbl yn cael ei orphen gyda'r buauder ar prydlon- deb mwyaf. Rhagleni Cwmniau Cardiau Coffadwriaethol Trefnleni Cyfarfodydd LIen- yddol irwyddau Cylchlythyrau Hysbysleni Eisteddfodol Tocynau Cyfarfodydd Invoices Billheads Llyfrau o bob math Derbynir Hysbysiadau i'w cyhoedd yn holl babyrau Llundain a'r wlad. Anfonir Estimates am amryw waith gyda throad y poet. SEFYDLWYD YN 1807. THE NORTH WALES CHRONICLE AND ADVERTISER FOR THE PRINCIPALITY. Newyddiadur Teuluaidd o'r dosbarth blaenaf. Cyheeddir ef bob bore Sadwrn. Pris Dwy Geiniog. Efe yw y Papyr Hynaf yn Ngogledd Cymru, ac ymledaena. yn helaeth bob bore Sadwrn drwy y Chwe' Sir Ogleddol, sef Mon, Caernarfon, Meirionydd, Tre- faldwyn, Dinbych, a Fflint yn Ngheredigion, ac ymysg y Cymry yu Lloegr, Iwerddon, ac Ysgotland; y cyfrwng goreu i roddi cyhoeddusrwydd i Hysbysiadau. Telerau i Dd rbynwyr :—AR GOEL-6s 6d yr han. ner blwyddyne; 13s y flwyddyn. Os TELIR YMLAEN LL AW- 5s 6d yr hanner blwyddyn lis y flwyddyn. Archebion, Hysbysiadau, a phob taliadau i'w hanfon i'rCyhoeddwr, KENMUIR WHITWORTH DOUGLAS, North Wales Chronicle Office, Bangor, Carnarvonshire. SEFYDLWYD YN 1854. THE ORIGINAL LLANDUDNO DIRECTORY, A Rhestr o'r Ymwelwyr yn Llandudno, Colwyn, Bettwsycoed, Penmaenmawr, Llan- fairfechan, Bangor, a Beaumaris. Cynnwysa Wyth Tudalen, gyda rbestr gyflawn a chywir o'r Ymwelwyr yn yr holl leoeddd ftasiynol a phoblogaidd uchod, yughydag amrywiaeth o Wybodaeth LEOL ac ARBENIG, a chrynnodeb ragorol o Newydd- ion yr Wythnos.- PRIS DWY GEINIOG. Gellir cael y DIRECTORY yn Llandudno yn y Brif Swyddfa, St. George's Hall, Mostyn Street. Cyfrwng rhagorol i Hysbysiadau am Dai ar Werth neu ar Osod, Llettyau i Foneddigion, Gwestotai, &c. Anfoner Hysbysiadau a Thaliadau i'r Cyhoeddwr, St. George's Hall, Mostyn Street, Llandudn. SEFYDLWYD YN 1874. LLAIS Y WLAD NEWYDDIADUR RHAD AT WASANAETH Y GWEITHIWR CYMREIG Yn cynnwys Wyth Tudalen, wedi ei argraffu mewn llythyrenau eglur ar bapyr da. Erthyglau A rweiniol ar Byngciau y Dydd. Hanes y Marchnadoedd, crybwyll- ion amaethyddol, a holl Newyddion yr Wythnos. PRIS UN DDI MAI. Y cyfrwng goreu yn Nghymru i Hysbysiadau, canys argreffir DENG MIL 0 GOPIAU BOB WYTHNOS yn barod, ac y mae ei gylchrediad yn cynnyddu yn barhaus ymysg boneddig a gwreng. Dyrna yr unig newyddiadur Cymraeg sydd yn cael ei ddarlien gan BOB DOSBARTH 0 GYMDEITHAS. Pob archebion a thaliadau i'w hanfon at Mr K. W. DOUGLAS, Bangor, yr hwn sydd hefyd yn barod i roddi telerau manteisiol i DDOSBARTHWYR YN MHOB ARDAL. TAN NAWDD DUW A'I DANGNEF." Y GWIR YN ERBYN Y A O IESU NA'D GAM- BYD. 11\ WAITH. v ISTEDDFOD FREINIOL GENEDL- AETHOL PWLLHELI, 1875. RHODDIR 5p. 5s. Oc. yn wobr am y GEIRIAU (Libretto) goreu i Cantata, testyn- Gorlifiacl Cantre'r Gwaelod." Y cyfansoddiadau i'w hanfon i'r beirniad, y Parch. John Roberts (Ieuan Gwyllt), Fron, Caernarfon, ar neu cyn Rhagfyr 30ain, 1874. Ni fynychir yr hysbysiad hwn. Ymddengys rhestr o'r testynau yr wythnos nesaf. G. T. PICTON JONES, Cadeirydd. 148 J. T. EVANS, Ysgrifenydd. AUCTION WIR BWYSIG AR GOED GWERTHFAWR. TEILWNG 0 SYLW ADEILADWYR TAI, LLONG- AU, PERCHENOGION MWN GLODD1AU, &c. POED hysbys i Mr J. JONES, (TyCanol,) gael ei appwyntio gan H. Pritchard, Ysw., Tres- gawen, Llangwyllog, Mon, IWERTHU AR AUCTION, ar y Ite, ar ddydd Mawrth, y 24ain o Dachwedd, 1874, Gasgliad Mawr lawn o GOED TRA GWERTHFAWR, yn cynnwys y rhywogaeth oreu o Onen (Ash), Llwyfen (Elm), Larfwydden (Larch-tree), &c., yr oil o ba rai a werthir yn fan lotiau cyfleus i'r prynwyr, heb yr attal- iad lleiaf (without the slightest reserve). Dechreuir am un o'r gloch y prydaawn yn brydlon. 149 0 bWYS I BOB CYMRO A CHYMRAES. Yr unig Lyfr Cymraeg sydd yn traethu ar y fath nifer lluosog o Bynciau Ymarferol (500 owahanol fateriou). —Newydd ei gyhoeddi, pris Is. 6c., yn rhad drwy y post, mewn limp cloth. LLYFR Y CYFARWYDDIADAU, sef t J casgliadau o Gynghorion Meddygol Teuluaidd, Puysigwriaeth Anifeiiiaid, eglurhad ar bwyutiau ymar- ferol o'r Gyfraith, ynghyda lliaws o gyfarwyddebau profedig mewn Ciefit a Cbelfyddyd, y cyfan wedi eu dethol yn ofalus a'u trefnu yn symlgan John C. Roose (Chemicus), Amlwch. I'w cael gan Humphreys a Parry, Bookseller, Bangor, neu oddiwrth y Cyhoeddwr, D. Jones, Bookseller and Stationer, Amlwch. "Hanes Sir Fon," gyda Map Newydd, pris Is trwy y post, ond anfon at y cyhoeddwr—D. Joues, Amlwch. 137 FOR NOVEMBER, PRICE ONE PENNY. DOUGLAS'S RAILWAY TIME TABLE COACHING AND STEAM PACKET Guide for North Wales CONTAINING ALSO A LIST OF FAIRS AND CALENDAR FOR THE MONTH, with a MAP OF NORTH WALES, SPECIALLY ENGRAVED ECU THIS GUIDE. The Guide may be obtained from most Booksellers and at the Railway Bookstalls. On receipt of Eighteen Penny Stamps, the Publisher will forward the Guide for twelvemonths to any address. If booked to order the charge will be Two Shillings.

-___-._-"-AT EIN GOHEBWYA.

TELERAU GWERTHIAD " LLAIS…

DOSBARTHWYR YN EISIEU.

DYDD GWENER, TACHWEDD 20,…

Y GYFRAITH MEWN MWGWD.