Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

LLOFFION CYMREIG.

News
Cite
Share

LLOFFION CYMREIG. Y Sabboth o'rbiaen, darllenwyd yllith- oeddyn Eglwys Penarlâg gan Mr Glad- stone, yn absennoldob ei fab, yr hwn sydd wedi myned ar ymweliad i'r Cyfandir. Yn nghyfarfod. bwrdd ysgol Bangor ddydd LIun, nid oedd ond un aolod, Mr T-i T. Parry, yn bresennol. Creda amryw 0 drigolion Caergybi ddar- fod iddynt deimlo ysgyttiad daeargryn yn y^gymmydogaeti1 hono ychydig ddyddiau Hysbysir fod y Proffeswr Parry, o'r Brifysgol Gyrnreig, wedi ymgymmeryd ag arwemiad UntIeb Gorawl Machynlleth. 11 Deallwn fod tua thri chant o bunnau wedi eu tanysgrifio eisoes tuag at dysteb genedlaethol Caradog, arweinydd Cor y Dehau. Rhoddir dau gant 0 bunnau gan Mr David Davies, Maesyffynon. Ymddangosodtl David Owen, Eglwys- fach, 0 flaen ynadon Llanrwst ar y cy- huddiad 0 feddwi, a dirwywyd ef i bunt a'r costau. Y mae ffenesfcr goffadwriaethol wedi ei hychwanegu at addurniadau eglwys Llan- gefni, gan Mrs Bramston Smith, Pen- craig. Hysbysir fod y rodfa o amgylbk Pen y Gogarth, Llandudno, yn debyg o gael ei chychwyn yn uniongyrchol. Bygythia Bwrdcl LIeol Llandudno ddi- aelodi Mr Abel Roberts, ar y cyhuddiad 0 gyflawni gwaith i'r bwrdd y perthyna iddo, yr hyn sydd groes i'r gyfraith; ond; y gwada Mr Roberts y cyhuddiad. Cyfranodd Mr George Farren, o Gwmni y Welsh Granite, y swm 0 ddeg gini tuag i at drysorfa Clafdy Mon ac Arfon. Deallir y bydd i Tegerin yn fuan roddi 1 fyny y swydd o ysgrifenydd i Gymdeith- Ryddfrydol Mon. Cydnabyddir derbyniad y swm o ddeg Pllnt oddiwrth yr Anrhydeddus G. S. l>.ougl as Pennant tuag at y drysorfa er dileu dyled Ysgolion Qwladwriaethol Pen- trefelin. Cyssegrwyd cyfrinfa newydd y seiri rhyddion yn Mhorthmadoc ddiwedd yr Wythnos ddiweddaf, pryd y cymmerwyd phan yn y seremoni gan Syr Watkin W. Wynn. nnillodd Mr. D. G. Davies, a Mr T. R Williams, 0 Ysgol Friars, Bangor, wobrau o ddeugain punt y flwyddyn, am buna mlynedd, yn Ngholeg yr lesu, Hhyd- yehain. Trefnir priodas i gymmeryd lie rhwng -Yr Anrhydeddiis Uligabeth 0. Dillon, (lrlerch ieuengaf Arglwydd Clonbrock, Galway, a Mr H. J. Ellis Nanney, Gwynfryn, Arfon. Dywedir fod cynllun ar droed er eys- sylltu y colegau duwinyddol yn Nghymru Phrifysgol Aberystwyth. r

---------c----LLITH MR. PUNCH.,

GOBAITH CYMMODIAD YN CHWAREL…

"'-JCYNNULLION.

ARAETH RADICALAIDD DINBYCH.

[No title]

HYN A'H LLALL YMA AC ACW.