Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

AT EIN GOHEBWYR.

News
Cite
Share

AT EIN GOHEBWYR. PENTRAETH.—Drwg genym ddarfod i rhyw ddyhiryn o Bentraeth ein twyllo yr wythnos ddiweddaf ag ad- roddiad ffugiol am gyfarfod na. chytnmerodd Ie o gwbl. Yr ydym wedi ymddiried y llawysgrif i'n goruchwyliwr yn y lie, Mr John Jones, Post Office, ac hyierwn yn fawr y llwydda efe i gael allan y dy- hiryn diegwyddor a feiddiai chwareu a theimladall ei gymmydogion, ac yr ymddyga yr ardalwyr tuag atto yn ol ei haeddiaut. 0 hyn allan ni bydd i ni gy- hoeddi unrhyw ohebiaeth o'r ardal bono os na bydd wedi ei lawnodi gau ein goruchwyliwr. KHYSTYD.—Nid ydyw "banau" a "bendith" yn nghyrch eich englyn yn gywir. SYLWEDYDD.—Nid ydyw eichcyfeiriall yn ddigon eglur, gan y gallai iod llnaw-i o'r till enw a chwi yn y dref. Heblaw hyny, plill y buasera yu cyhoeddi eich ys- grif bresennol. CYMRO.—Gan fod yr achos ar fin cael ei derfynn, ni byddai cyhoeddiad eich ysgrif yr wythnos lion u neninwr ddyddordeb. GOMER GWALTA.—Yr ydym yn meddwl i ni wneud sylw bl;>enoiol ar eich darnau barddonol. Edrychwn drostynt etto mor hian ag y calluui hamddeu, ac ym- ddygwn attynt yn ol eu teiiyugdod. 0. W. J.—Nid ydych etto wedi uieistroli dedafau cyng- hanedd. AMANUENSIS.—Y mae eich pennillion islaw ein aafon, heblaw fod y testy 11 yn un tra atinyddorol. Aufollwn i chwi y rhirynait yn wythnosn], EVAN PARRY.—Ni.* gallwn ddefnyddio eich gohebiaotli. DEWI HAVHESP.—Diolcb, Caiil' eich euglyniou peni. gamp ymddaugos yr wy Minos DesaI. IOAN.- Yn ein rhifyu NT-saf, 08 bydd modd. JONATHAN EVANS.-Y mae croeaaw i chwi weled yr hyn a geisiweh ond galw gyda ein dosbarthwr. MEWN LLAW.-Ieuan AWfjf" Darllenwr Cysson, Brodor, Hywel Evans, Nemo, Gohebydd, R. S., Sylwedydd, Un a'i gwelodd, Homo Goch, Pindar, X.' Y., Hen Geidwadwr, &e. Cofled ein Gohebwyr ysgiifenu ar un tu i'r ddalen yn unig, a bod geuym hawl i dalfyru eu hysgrifau. Cy- belled ag y gallwn, bwi-iadwii gati allau newyddion lleol dibwys, er mwyn gWTJeurl y "LlaÎf," ymhob yatyr yn NEWYDDIADUH, CYFFREDINOL A CHENEDLAETHOL. Pob gohebiaethau i'w haufon erbyu bore M awrth, neu os gellir yn gynt, a'u cyfeirio —The Editors, LLAIS Y WLAD.

TELERAU GWERTHIAD "LLAIS Y…

DOSB ARTIl WYR YN EISIEU,

.DYDD GWENER, TACHWEDD 6,…

CRYNNODEB WYTHNOSOL.

[No title]

CYFLWYNIAD ANNERCHIAD I ,AEGLWYDD…

HYN A'H LLALL YMA AC ACW.