Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

RHYBUDD. lyrn HENRY KENNEDY, AECH- -LT-J- ADEILADYDD ac AROLYGYDD ADGY- WEIRIADAU EGLWYSIG yn Esgobaeth Bangor, a ddymuna hysbysu ei fod wedi dychwelyd i Fangor i fyw. Swyddfeydd, 262, Heol Fawr, Bangor. 17 YN EISIEU, SAER COED DA. Rhoddir y flaenoriaeth i un wedi arfer gweithio at gerbydau. —Ymofyner gyda M. Griffith, Trefriw, Conway. 100 \\JANTED, a good COOK in a Gentl.e- V T man's family Churehwoman, middle-aged. None but those of high charaeter need apply to A. E. 0., North Waks (N,&ronicleOffice. 3477 NOTICE TO BUILDERS. TENDERS WANTED.FOR TME ERECTION of a Manager's House Hafod-y-Wern, near Waenfawr, Carqarfou. Plans and Specifications will be Been at the Office of the MoelTryfan Crown Slate Company (Limited) at the Works,on and after 1 uesaay, the 3rd November, and Tenders t.o he lodged with the Subscriber not later theia Saturday, the 14th Noveinber The lowest or any Teuder may not be accepted JOHN MASTERTON, CJL 50, George Street, Edinburgh, 27th October, 1874. 3465-139 A SOOTHING REMEDY FOR ALL ILLS. A PARCEL OR CADDY CONTALNILSRA 8 OB 20 LB8. OF DELICIOUS BLACK TEA, Sent to any part of ENGLAND or WALES on receipt of Cheque or P. O. Order for £1 or X2 10s. OLIVER MORTON, Wholesale Tea Merchant, -J "t 3, Temple Lane, Liverpool. 3464-138. PROVINCIAL (LIFE) INSURANCE COMPANY, ESTABLISHED 1852. CAPITAL X200,000, LIFE ASSURANCE FUND, £ 192,612. X T 11 ACT FROM DIRECTORS' ~J REPORT FOR 1873:—The sum placed to the credit of the Life Assurance Fund was X15,31,0 2s 9d, being the largest amount placed to the credit of this Fund since the establishment of the Company." ROBERT WILLIAMS, Secretary. Chief .Office Wrexham. 2353—766d—241 R. F. SH,ILLINGFORD, Member of the Royal College of Veterinary Surgeons, London, IS prepared to treat all diseases of Horses, JL Cattle, Sheep, and Dogs, with the utmost care, Medicines, sc., as used in the Royal College, sold at moderate charges. Address—Mr R. HUGHES, Chemist, Opposite the MARKET, BANGOR. 2730—76 PRIS 3s. YIECOEDDIR, mor fuan ag y ceir nifer C digonolodanysgrifwyr, NodiadauHanesyddol ar Gastelli, Monacblogydd, Eglwysi, Hen Deuluoedd y Deheubarth, ynghyda hen arferion a Lien y Werin, gan John Rowlands (Giraldus), National School, Waun Fawr, Cross Keys, Newport, Mon., awclwr yr Historical Notes on the Counties of Glamorgan, Cardigan, and Car- marthen, Catalogue of the Cardifi Free Library, Llyfr- gellydd i'r diweddar Syr Thomas Phillips, Barwnig, F.S.A., Ymddiriedolwr yr Amgueddfa Frytanpidd, &c., a'r Milwriad Bennett, B.A., Caerdydd. Anfonei enwau at yr Awdwr. TO THE CLERGY, PUBLIC SPEAKERS SINGERS, &c. ARE you troubled with Hoarseness, Hus- kiness, Weakness of the Voice, or any other de- ficiency in the vocal or respiratory organs for Public Speaking, or Reading, or Singing. &c. ? Try JONES' (TREMADOC) AROMATIC VOICE GLOBULES, and you will be relieved at once. Said in Boxes at 18 14d and 2s 9d. May be had of all Chemists, and from the Cambrian Pill Depot, Tremadoc. 8 Crown 8vo., pp. 304, neat cloth cover, price 3s., MISCELLANEOUS POEMS: AND PEN- AND-INK SKETCHES, chiefly of WELSH SCENERY and noted Places in Carnarvenshire: also, selection- from the Letters of "WELSH GIRL" and "OLD MOUNS AINEER, "by RICHARD RICHARDS, late of the "North Wales Ohronicle" Published and Sold by Mr K. W. Douglas, High-street Bangor, to whom orders for the work may be addressed PRICE REDUCED FROM 5s. TO 3s. In Small Crown 8vo., p.p. 306, Cloth, Price 3s. QERMONS: preached chiefly at Bangor Cathedral, by the late E. PUGHE, B.A.. Seainr Vicar of the Cathedral, Rector of Llantrisant, Ao- glesey, and Rural Dean, Parker and Sons, London and Oxford; K. W. Douglas, Bangor. Now Ready. PRICE THREEPENCE. THREE HOURS IN THE GLEN OF ABER. A gossiping account of Aber and its attractions, by the author of A Russian Ghost Story," &c. Published by Messrs. Douglas Brothers, Bangor. Newa-agents cau obtain supplies on the usual terms. .1> .L. EST A BL IS HE D 1857. ————— GRIFFITHS, MAYMAN, & Co/s ivr Jt.'■ (LATE WM. GRIFFITHS & Co.) 1 J i •; i ;i C'l A L MANURES FOR EVERY CROP. DRURY BUILDINGS, 2, DRURY.LANE, LIVERPOOL. —— SOLE DISTRICT IMPORTERS OF DR. FRANK'S POTASH SALTS. i,f, f" ''1 AGENT FOR,NORTH WALES, GEO. J. R. SIMPSON, 17, CORN EXCHANGE CHAMBERS, lj'! ( '].r '>{-. 'tU j, i- • CHESTER. 4 I, ¿.. 4 J ..LJ .A. J, Wanted, Agent.s for the Rale of the above Manures (where not already represented). -Apply to Geo. J R. Simpson, 17, Corn Exchange Chambers, Chester. 141-3458 SEFYDLWYD YN 1807. THE NORTH WALES. CHRONICLE' AND ADVERTISER FOR THE PRINCIPALITY. Newyddiadur Teuluaidd o'r dosbarth blaenaf. Cyheeddir ef bob bore Sadwrn. Pris Dwy Geiniog. Efe yw y Papyr Hynaf yn Ngogledd Cymru, a ymledaena yn helaeth bob bore Sadwrn drwy y Chwe' Sir Ogleddol, sef Mon, Caernarfon, M eirionydd, Tre- faldwyn, Dinbych, a Yfliat yn Ngheredigion, ac ymysg y Cymryyn Lloegr, Iwerddon, ac Ysgotland; y cyfrwng goreu i roddi cyhoeddusrwydd i Hysbysiadau. Telerau i Dd rbynwyr :—AR GOEL—6s 6d yr ban- ner blwyddyne; 13s y flwyddyn. Os TELIR YMLAEN LL AW- 5s 6d yr banner blwyddyn l'ls y llwyddyn. Archebion, Hysbysiadau, a phob taliadau i'w hanfon i'rCyhoeddwr, KENMUIR WHIT WORTH DOUGLAS, North Wales Chronicle Office, Bangor, Carnarvonshire. SEFYDLWYD YN 1874. L L A I S Y WLAD NEWYDDIADUR RHAD < AT WASANAETH Y GWEITHIWR CYMREIU Yn cynnwys Wyth Tudalen, wedi ei argraffu ia<n\ u llythyrenau eglur ar bapyr da. Erthyglau Arweimol i Byngciau y Dydd. Hanes y Marchnadoedd, crybw^ II ion amaethyddol, a holl Newyddion yr Wythnos. PRIS UN DDIMAj. Y cyfrwng goreu ynNghymru i Hysbysiailau, canys argreffir DENG MIL 0 GOPIAU BOB WYTHNOS yn barod, ac y mae ei gylchrediad yn cynnyddu yn barhaus ymysg boneddig a gwreng. Dynm yr nnig newyddiadur Cymraeg sydd yu cael ei ddarllen gau BOB DOSBARTH O GYMDEITHAS. Pob archebion a thaliadau i'w hanfon at N i, K, W. DOUGLAS, Bangor, yr hwn sydd hefyd yn barod i roddi telerau manteisiol i lJDOSBAlnU Wn YN MHOB ARDAL. CYFAILL I BAWB. PELENAU HOLLOWAY. AMMHUREDD Y GWAED. i Mae y pelenau hyn yn cael eu gwertlifawro^i "I" yr aelwydydd tlottaf yn ogystal ag yu y tai lie man lUwn- der a chyfoeth. Effeithizxiit bureiddiad trwy y. holl gyfansoddiad, heb niweidio un rban o bono, a symmud- ant ymaith hadau yr anhwylderau hyny sydd yu tros- glwyddo degau o filoedd i fedd atiamserol. GWENDID, DIFFYG AWYDD AT FWYD, CUR YN Y PEN, AC ISELDER YSBRYD. Bydd i'r pelenau hyn mewn ychydig ddyddiau effeithio cyfnewidiad tra rhyfeddol mewn cyfansodtliad- au methedig; (pa beth bynag fyddo yr aehos gwryiddiol o'r gwendid), canys creant awydd iachus am fwyd, meddyginiaethant ddiffyg ireuliad, sviiiinudant ormod- edd o'r bile, gwellhant y bcndro, ysj-afader dyrys, a chur yn y pen, a'r holi anhwylderau aunifyr hyny sydd yn codi oddiar ystumOg ddrwg neu dreuliad ammher- ffaith. Y PHYSIGWRIAETH I FENYWOD, YN HEN AC IEUANGC. I oresgyn bob rhwystrau yn y peiriannau treulio, ac i'w hadnewyddu pan fyddant wedi myned yn fethedig, nid oes un math o fethyginiaeth i'w chymmharu i'r pelenau hyn. Mabwysiedir hwynt yn gyffredinol fel yr unig feddyginiaeth fawr i anhwylderau merched, ac nis gallant fethu, canys y maent yn cryfhau y cyfansoddiad, a phob amser yn dwyn oddiamgylch yr' hyn y byddis yn amcanu atto. I ferched yn tynu at addfedrwydd, neu at gyfnod pwysicaf bywyd, y maent yn ammhrisiadwy, canys y maent yn ddiogelwch per- ffaith rhag y dropsi, cur yn y pen, curiad y galon, a phob rhyw anhwylderau gewynol fydd yn nodedig o boenus ar yr adegau hyny. ANHWYLDERAU PERTHYNOL I BLANT. Trwy y Pelenau pureiddiol hyn gellir rhoddi attalfa ebrwydd, a gwella yn fuan, y pas, y frech goch. scarla- tina, twymynau, ac afiechydon y croen. Ni ddylai un fam fod hebddynt. Gellir rhoddi un,dwy, neu dair, (wedi eu gwneud yn bowdwr) bob nos, gyda'r sicrwydd y gwnantles. ANHWYLDERAU GEWYNOL. Mae unrbyw ddyryswch ar y gewynau yn effeithio yn ddinystriol ar y corph a'r meddwl. I'r afiach gewynol mae y Pelenau hyn yn hanfodol anghenrheidiol, canys rlioddant yni a nerth i'r aelodau mewnol, ac o ganlyniad i'r gyfundrefn gewynol sydd yn eu cyssylltu a'u gorchuddio. I hyn y rhaid priodoli eu rhinweddau nodedig tuag at wella hysteria, iselder ysbryd, spasms, ffitiau, dirdyniadau gewynol, ac anbwylderau cyffelyb. Gwerthir y Pelenau a'r Enaint gan y Proffeswr HOLLOWAY, ynei sefydliad, 533, Oxford-street, Llundain; hefyd gan braidd bob cyfferiwr parchus trwy'r Byd .Gwareiddiedig, mewn Potiau a Boxes, am Is. lie., | 2s. 9c., 4s. 6c., 29s., a 33s. yr un. Cynnwysa y Pat'IJeiaf owns o Enaint, a'r Box Lleiaf bedair dwsin o Belenau. Gyda phob Box a Phot y mae cyfarwyddiadau print ie^ig cyflawn, a gellir eu cael yn unrhyw iaith, hyd'yn- liod y Dyrcaeg, yr Arabaeg, Armenianaeg, Persiaeg, a'r Chinaeg. 25 I SEFYDLWYD YN 1854. 1)1,;1 1j( THE ORIGINAL LLANDUDNO DIRECTORY, A Ehestr o'r Ymwelwyr yn Llandudno, Colwyn, Bettwsycoed, Penmaenmawr, Llan- fairfechan, Bangor, a Beaumaris. Cynnwysa Wyth Tudalen, gyda rhestr gyflawn a chywir o'r Ymwelwyr yn yr holl leoeddd ftasiynol a phoblogaidd uchod, yughydag amrywiaeth o Wybodaeth LEOL ac ARBENIG, a chrynnodeb ragorol o Newydd- ion yr Wythnos. PHIS DWY GEINIOG. Gellir cael y DIRECTORY yn Llandudno yn y Brif Swyddfa, St. George's Hall, Mostyn Street. Cyfrwng rhagorol i Hysbysiadau am Dai ar Werth neu ar Osod, Llettyau i Foneddigion, Gwestotai, &c. Anfoner Hysbysiadau a Thaliadau i'r Cyhoeddwr, St. George's Hall, Mostyn Street, Llandudn. 0 BWYS I BOB CYMRO A CRYMRAES. Yrunig Lyfr Cymiaeg sydd yn traethu ar y fath nifer lluosog o Bynciau Ymarferol (500 owahanol fateriou). —Newydd ei gyhoeddi, pris Is. 6c., yn rhad drwy y post, mewn limp cloth. ELYFR Y CYFAEWYDDIAD AU, sef casgliadau o Gynghorion Meddypol Teuluaidd, Pliysigwriaeth Anifeiliaid, eglurhad ar bwyt,t,iau ymar- ferol o'r Gyfraith, ynghyda lliaws o gyfai wyddebau profedig mewn Crefft a Chelfyddyd, y cyfaii wedi eu (lethol yn ofalus an trefriu yti syml gan Joliii C. Roose (Chemicus), Amlwch. I'w cael gan Humphreys a Parry, Bookseller, Bangor, neu oddiwrth y Cyhoeddwr, D. Jones, Bookseller and Stationer, Amlwch. "Hanes Sir Fon," gyda Map Newydd, pris Is trwy. y.! post, ond aufon at y cyhoeddwr—-D. Jones, Amlwch. 137 HYNOD! HYNOJdT HYN GWAED BUEYDD CYFFEEDINOL. iJONES A'I OWMNI, CYMMYSGEDD PUREDIGOL CYFFREDINOL. Trade Alark-11 Purifyitig Mixture." Anmhuredd y gwaed, afiechyd yn y cn'aw'], a'r cryd- cymalau a wellbeuiryn fuan gyda'r cynimysgedd pur- edig hwn. Mae yn sicr o fod y tiioddion goieu yn y byd i wella pob anaf yn y cnawd, pen au dduynod, y carbwncl, tarddwreinyn, pen dolurus, livcaid eweiniaid, erysipelas, dolunau y cancer, yr ymgrafu, scurvy, chwydd cylchwyruaidd, cocsall drwg, y piles, a phob math o afiechyd yn y gwaed a'r cnawd, a rhoddir cym- meradwyaeth uchel iddo i'r rhai a ddefnyddiant yr Enaint Pawb-wellhaol o'r eiddyut, gan ei fod yn byfryd a blasus i'w gymmeryd, yn gystal ag yn ddiogel. Ar werth mewn potelau 2s 6c a 4s 6c yr un, ac mewn cistiau, yn cynnwys pump o botelau 2ii 6c am lis yr uu, yn ddigon i effeithio gwellhad perffaith o hen aiiechyd. ELI PAWB WELLHAOL JONES. (Trade Mark—registered), Neu, Cyfaill Pob Dyn.- Y feddyginiaeth adnabyddus oreu at wellhau pob math o ddoluriau. Bu yn foddion i wella coesau dolurus, wedi bod felly am 25 mlynedd, mewn ychydig o wythnosau. Cymmeradwyir ef gyda'r ymddiriedaeth fwyaf gan y meddiannwyr tuag at ffiameg yn y llygaid, bronau vn casglu, tarddwreinyn, ysgaldio, Ilosg, pendduynod, piles, a doluriau o bob math. Mae gan y meddiannwyr yr hyder mwyaf y bydd un prawf yu ddigon i atgyhoeddi y mwyaf ammheus o'i werth. Ar werth mewu potiau am Is lie, 2s 9c, 4s 6c yr un. PESWCH! PESWCHI BALSAM OF HOREHOUND JONES, TOLU LINSEED (wedi ei registro). Gwellhad diogel, buan, ac effeithiol at beswch, anwyd, crygni, diffyg anadl, y pas, caethder, bronchitis, darfodedigaeth, a phob anhwyldeb yn y frest, y gwddf, a'r ysgyfaint. Rhydd un dose ryddhad dioed fel rheol, mae un gostrelaid yn effeithio gwellhad. Prisiau, Is lc, 28 9c, a 4s 6c y gostrel. Pelenau Llysieuol a Braintlythyrol Jones at y ■. r/ Gwynt. '(Wedi ei registro). Y feddyginiaeth oreuyn y byd at ddiffyg treuliad, poen yn yr ystumog, anhwylderau yr ysgyfaint, cryd melyn, cur yn y pen, poenau yn y frest, diffyg archwaeth at fwyd, gwyntegrwydd, rhwymni, afiechyd yn y cnawd, pendduynod, curiad y galon, iselder ysbryd, poenau yn y cefn a'r ochr, piles, poen ac ysgafnder yn y pen &c. Ar werth mewn blychau, Is lie, 2s 3c, a 4s 6c yr un, 15c, a 3s mewn stamps gyda'r post. Yr unig wneuthur- wyr, W, Jones and Co., chemists, 157, Great Howard- street, Liverpool. Gwerthir hwynt gan y persona.u canlynol :—Yn Nghaernarfon-Mrs Owen a Mr Jones. Bangor—Mr M. Roberts, a Mr Edward Foulkes. Menai Bridge—Mr Jones. Pwllheli—Mr Roberts. Llanrwst -Mr Jones. Conway-Mr Edwards. Llandudno- Mr Williams. Flint—Mr M. Jones. Wyddgrug—Mr Williams. Bala—Mr Williams. Ffestiniog-Mrs T. R. Williams. Caergybi—Mr Roberts, Market-street Llanidloes—Mr David Rees, druggist; neu oddiwrth y meddiannwyr, W. Jones and Co:, 157, Great Howard street, Lerpwl. A nfonir hwynt yn ddidraul drwy y post am bymtheg neu un-ar-byrutheg-ar-htigain o 3gairi stamps, go r ESTABLISIIED 1839. .iiH CELEBRATED CAMBRIAN MEDICINE. 10 N E S' (TREMADOC.) APERIENT AND ANTIBILIOUS PILLS. A PRACTICAL trial for Half a Century, JCX with the more general test of Thirty-four Years by the afflicted public, haa now established the reputa- tion of these PILLS. Containing no Mercury, but composed of the most rare and expensive Vegetable pre- parations of the British Pharmacopoeia, combined with a valuable SNOWDONIAN HERB, forming a MILD LAXATIVE, TONIC REMEDY, admitted by those who have tried them to be superior to all other similar prepara- tions, as a Preventive and Cure for all disorders result- ing from a disordered state of the Stomach, and Liver, and Impurity of the Blood, &c. Sold by all the Wholesale Houses, and at the Cam- brian Pill Depot, Tremadoc, North Wales. Hetailed by all respectable Medicine Vendors in every town in the United Kingdom, in Boxes at Is l^d, 2s 6d, and 4s 6d each Great saving in procuring either of the arge Boxes. W Should any one fail to obtain the Pills in his own neighbourhood, if 14 postage stamps for the Is ld box, 33 for 2s 6d, or 60 for the 4s 6d be posted to the Cambrian Pill Depot, Tremadoc, North Wales, the Pills will be sent by return of post, free. 7 BUDD-GYMDEITHAS ADEILADU BANGOR A GOGLEDD CYMRU. SEFYDLWYD YN 1872. CYFRANAU, 10P. YR UN. TANYSGRIFIADAU MISOL 2s. 6c. Y GYFRAN. BLAENDAL, 6c. Y GYFRAN. YMDDIRIEDOLWYR Isfilwnad Vincent Williams, Bangor. ,i. u John W. Hughes, Ysw., Cyfreithiwr, Bangor I: t ¡ LLYWYDD Dr. Richards, Bangor. CYFARWYDDWYR Mr John Lloyd, Bronderw, Bangor.' Mr Joli 'n Par. l. Draper, etto. Mr John Pmchard, Ai werth wr, etto. MrTbos. Pritchard, Town HallBuildingfi,Beaumaris Mr Zecharias Roberts, Thomas's Square, Bangor. Mr John Simon, Tanner, Bangor. Mr John Slater, Beaumaris. Mr James Southwell, Port Penrhyn. Mr. W. Francis Williams, Bangor. Mr Thomas Williams, Caederwen, Upper Bangor. Mr Hugh Williams, Green Bank, Garth. CYFARWYDDWR GWE1THIOL. < Mr John Lloyd, leu., yr Hen Ariandy, Bangor. PRIF amcan ffurfiad y Gymdeithas hon oedd meithrin arferion darbodol ymysg dosbarth- iadau llafur. Trwy nad yw y Tanysgrifiad Misol ond 28 6c y Gyfran, dygir manteision y Gymdeithas i gyrhaedd pawb sydd yn dueddol i arbed. Mae y Gyfran o lOp. yn cael ei chyflawn dalu i fyny mewn chwe blynedd-yr Aelod yn talu 9p. a'r Gymdeithas yn ychwanegu lp. fel Llog am y cyfnod. Os bydd aelodau yn chwennych gorphen eu Cyfranau mewn tymmor llai, gallant wneud hyny trwy daliadau misol o 5s, lOs, neu 20s y Gyfran. Bydd y cyfranau felly yn cael eu cwbl dalu i fyny mewn 3 blwydd a chwarter, 20 mis, neu 10 mis, ac wedyn bydd ganddynt bawl i log yn ol 5p y cant, i'w dalu yn flynyddol. Yn ychwanegol at hyn, bydd dwy ran o dair o'r ennillion gael eu rhanu ar gyfer pob aelod fyddo wedi dal Cyfranau taledig neu danysgrifiol yn y Gymdeith's am dair blynedd,—y drydedd ran yn ngweddill i gael ei n eilldu o, i' r ol-drysorfa. OS BYDDO AELODAU YN DEWIS TYNU YN OL, gallant wneud hyny unrhyw adeg ond rhoddi 10 niwrnod o rybudd yn flaenorol i gyfarfod misol. Mae y Cyfarwyddwyr yn barod i roddi echwynion dan ddiogeliadau cymmeradwy ar delerau rhesymol, i'w had-dalu yn ddognau, hyd at dymmorau o 15 mlynedd. Cynnhelir y CYF ARFODYD D MISOL yn Swyddfa y Gymdeithas, Rhif 1, Plasllwyd Terrace, Bangor, ar yr ail Ddydd Llun ymhob mis, o banner awr wedi Chwech hyd Wyth o'r gloch yn yr Hwyr. Y Diwrnod nesaf i dderbyn taliadau ac i ganiattau cyfranau fydd Ddydd Llun, Awst 10. 10 SWYDDFA AGER-ARGRAFFtPr NORTH WALES CHRONICLE." Y BRODYR DOUGLAS, ARGRAFFWYR, LITHOGRAPH, COPPERPLATE, A LETTERPRESS, MANUFACTURING STATIONERS A LLYFR-RWYMWYR, HEOL FAWR, BANGOR. POB MATH 0 ARGRAFFU I Arianwyr, Brokers, Cwmniau Yswiriol, Cyfreithwyr Arwerthwyr, &c., A'r cwbl yn cael ei orphen gyda'r fcuauder ar prydlon- deb mwyaf. Rhagleni Cwmniau Hysbysltni Eisteddfodol Cardiau Coffadwriaethol Tocynau Cyfarfadydd Trefnleni Cyfarfodydd Lien- Invoices yddol Billheads Hhestrau Nwyddau Llyfrau o bob math Cylchlythyrau I Derbynir Hysbysiadau i'w cyhoedd yn holl babyrau Llundain a'r wlad. Anfonir Estimates am amryw waith gyda tbroad y post. KAY'S COMPOUND ESSENCE OF LINSEED, for Colds and Coughs, Asthmatic, Consumptive or Bronchial) cures 9 ases out of 10. Sold by most Chemists. FOR NOVEMBER, PRICE ONE PENNY. DOUGLAS 7 S N J««- RAILWAY TIME TABLE COACHING AND STEAM PACKET Guide for North Wales CONTAINING ALSO A LIST OF FAIRS AND CALENDAR FOR THE MONTH, with a MAP OF NORTH WALES, SPECIALLY ENGRAVED FOR THIS GUIDE. The Guide may be obtained from most Booksellers aiid at the Railway Bookstalls. On receipt of Eighteen Penny Stamps, the Publisher will forward the Guide for twelvemonths to any address, If booked, to order the charge will, fee Two S8,