Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

ARDDANGOSFA AMAETHYDDOL UWCHALED.

News
Cite
Share

ARDDANGOSFA AMAETHYDDOL UWCHALED. Cynnaliwyd arddangosfa amaethyddol ar raddfa eang yn Ngherygdruidion ar yr 8fed o'r mis hwn. Troes allan yn llwydd- iant perffaith yn mbob ystyr. Ni welwyd erioed well casgliad o anifeiliaid Cymreig. Llywydd y gymdeithas oedd Syr W. W. Wynn, A.S.,yr hwn a danysgriifodd ugain punt atti. Cafodd dderbyniad fel tywysog gan amaethwyr parchus yr uclieldiroedd hyn. Yr oedd Meistri G. 0. Morgan, A.S., a Watkin Williams, A.S., befyd yn bresennol. Y gwahanol swyddogion oeddynt y rhai caialynol -IslyNvydd, Dr. Edwards, Tynrhyd; beirniaid anifeiliaid corniog, Mr E. Davies, Druid, Corwen, a Mr Williams, Gwernhefin meirch a da pluog, Mr Thomas Jones, Brynmelyn, Llandderfel, a Mr W. Edwards, Brewery, Rhuthyn; defaid ac offerynau, Mr Ro- berts, Tyffos, a Mr Vaughan, Penisa'r- llan ffrwythydd, Major Hughes, Ystrad, Dinbych,a Mr Haughton ,Bryngoleu; ymen- yn a chaws, Mr W. Thomas, Plasnewydd, Wyddgrug; yr hosanau, Mrs Davies, Druid, a Miss Annie Jones, Bala. Dyfarn- wyd y gwobrau canlynol:— Am y tarw Cymreig dros dair oed—1, D. Prichard, Hafodymaidd; 2, Mr J. Morris, Elorgareg-ucha; 3, Mr D. Ellis, Tymawr 4, H. Williams, Llechwedd- figin. Am y tarw Cymreig o dan dair blwydd oed—1, Mr D. Prichard, Hafodymaidd 2, Mr J. Edwards, Hafod-yr-Esgob 3, Mrs M. Jones, Bwleh-y-mawn; 4, Mr W. Jones, Bryn Eryr. Am y tarw Cymreig o dan ddwy flwydd oed—1, Mr J. Hughes, Tyddyn Tudur; 2, Dr. Edwards, Ty'nrhyd; 3, Mr D. Jones, Ty-isa 4, H. Evans, Tai-ucha. Am y fuwch Gymreig—1, Mr C. Ro- berts, Plas 2, E. Jones, Ty-du 3, Mr E. Williams, Cefn-liir-fynydd-ucha 4, Mr M. Jones, Gydros. Am yr anner Gymreig o dan dair blwydd oed—1, Mr J. Edwards, Hafod- yr-Esgob 2, Mr R. Jones, Hendre Ar- ddwyfan 3, Mrs Morris, Hafodwen 4, Mr H. Jones, Disgarth. Am yr anner Gymreig o dan ddwy flwydd-l, Mr D. Roberts, Ty'nyfelin; 2, Mr D. Prichard, Hafodymaidd; 3, Dr. Edwards, Ty'nrhyd; 4, Mr J. Williams, Ty'nypistyll, Llangwm. Am y bustach Cymreig o dan ddwy flwydd oed—1, Mr Thomas Owen, Aelwyd Brys; 2, Mr J. Hughes, Tyddyn Tudur 3, Mr J. Jones, Perthi Llwydion. Amy tarw goreu o unrhyw rywogaeth —W. Kerr, Ysw., Maesmor; 2, Mr D. Jones, Moelfre, Llangwm. Am y fuwch oreu o unrhyw rywogaeth —1 a 2, W. Kerr, Ysw., Maesmor. Am yr anner oreu o dan dair blwydd oed—1, Mr W. Parry, Queen 2, Mr J. Owen, Tynant, Llangwm. Am yr anner oreu o dan ddwy flwydd- 1 a 2, W. Kerr, Ysw., Maesmor; uehel ganmoliaeth, Mrs Jones, Lion Hotel. Am y gaseg wedd oreu gyda chyw—1, Mr W. Parry, Queen; 2, Mr W. Prichard, Cerniogau Bach. Am y par o geffylau goreu at ddyben- ion amaethyddol-l, Mr J. Owen, Ty- nantllwyn; 2, Mr D. Owen, Plas Onn. Am yr ebol neu eboles oreu at ddyben- ion amaethyddol, o dan dair oed—1, Mr M. Jones, Gydros; 2, Mr D. Prichard, Hafodymaidd. Am yr ebol neu eboles oreu o dan ddwy- fiwydd-l, Mr R. Jones, Pentre, Melin-y- wig; 2, Mr R. Williams, Llechwedd-y- figin. Am y ceffyl ysgafn goreu—1, Mr H. Parry, Bwlch-y-beudy 2, Mr D. Evans, Plas lolyn; uchel ganmoliaeth, Mr H. Jones, Llatliwryd. Am y ferlen a chyw goreu o dan 1.5 dyrnfedd—1 ac 2, Dr. Edwards, Ty'n Rhvel. Aill y ferlen neu ferlyn mynyddig goreu —1, Mr R. Jones, Hendre Arddwyfan 2, D. Jones, Ty-gwyn, Llangwm. Am y ferlen a chyw mynyddig goreu- 1, Mr Thomas Jones, Clust-y-blaidd; 2, Mr E. Hughes, Tai draw. Am yr hwrdd Gymreig goreu o dan bed- air oed—1, Thomas Jones, Tai ucha, Hafod Elwy; 2, Mr William Prichard, Cerniogau Bach; 3, Mrs Jones, Bwlch Hafod Einion; 4, Mr David Ellis, Ty Mawr. Etto, o dan ddwyflwydd oed—1, Mr J. Morris, Elorgareg; 2, Mrs Jones, Bwlch Hafod Einion 3, Mr Thomas Williams, Arddwryfan; 4, Mr Thomas Jones, Tai ucha, Hafod Elwy. Am y pedair mamog goreu o rywogaeth Gymreig dros dair oed—1, Mr R. Hughes, Clegir Isa; 2, Mr P. Rowlands, Ty'n-y glyn; 3, Mr Robert Jones, Hendre Ar- ddwyfan 4, Mr Hugh Parry, Bwlch-y beudy. Etto o dan dair blwydd aed-]) Misses J. a C. Hughes, Tai'n-y-Voel; 2, Mr D. Griffith, Cerniogau Mawr 3, Mr T. Owen, Tai Ucha. Am yr oer, myharen Mr J. Jones, Cysulog 2, Mr W. Parry, Queen; 3, Mr David Griffith, Cerniogau Mawr; 4, J. a C: Hughes, Tai'n-y-Voei, Am yr hwrdd goreu o unrhyw rywogaeth -1, Thos. Jones, Ysw., Tai Ucha, Hafod Elwy; 2, Dr. Edwards, Ty'n Rhyd; uchel ganmoliaeth, Mr J. Morris, Elorgareg. Am y ddwy ddafad oreu o unrhyw ryw- ogaeth—1, Mr R. Hughes, Clegir Isa; 2, Mrs Jones, Lion Hotel. Am y baedd goreu—1, Dr. Edwards; 2, Mr H. Parry, Bwlch-y-beudy. Am yr hwch fagu oreu—1, Thos. Owen, Aelwyd Brys 2, W. Jones, Bryn Eryr. Am y swedes goreu-I, Mr H. Parry; 2, Mr D. Williams, Ystrad; 3, Mrs Jones, Bwlch Hafod Einion; 4, J. a C. Hughes. Am y maip goreu—1, Mr David Jones, Dol Werfyl; 2, Mrs Jones, Bwlch-y niawn 3, Mr J. Jones, Tai'n Rhos. Am y mangolds goreu—1, Dr. Edwards, Ty'n Rhyd. Am y pot o ymenyn goreu—1, Mrs Jones, Bwlch Hafod Einion; 2, Mr H. Evans, Tai Ucha; 3, Mrs Jones, Pentre Cwm; 4, Mrs J. Davies, Creigiau'r Bleiddiau. Am y pedwar pwys o ymenyn goreu—1, Mrs J. Davies, Creigiau'r Bleiddiau; 2, Mrs Jones, Pentre Cwm 3, Mr William Hughes, Pant Dedwydd; 4, Mr E. Hughes, Pant y Gaer. Am y cosyn o gaws goreu—1, Mr H. Jones, Llathwryd; 2, Mr D. Jones, Ty Isa; 3, Mr H. Parry; 4, Mr T. Williams, Arddwyfan. Am y ceiliog a dwy iar goreu—1, Mr W. H. Carpenter, Llangwm; 2, Thomas Hughes, Llanfihangel; 3, Mrs Jones, Bwlch Hafod Einion. Am yr hwyiaid goreu—1, C. S. Main- waring, Ysw., Llathwryd; 2, Mr W. H. Carpenter, Llangwm 3, Mr W. Evans, Hafod Llan Isa. Am y gwyddau goreu—1, Mr E. Jones, Cefn Nanau 2, E. Jones, Groroudd 3, Mr E. Jones, Hendre.

YMDDYGIAD ARGLWYDD PENBHYN…

[No title]

,CYFARFOD LLENYDDOL EBENEZER,…

LLAITHFAEN.;.

------..- --"--...-----'(.…

Y BEIRDD CADEIRIOL.0;

[No title]