Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

RHYBUDD. -MR HENRY KENNEDY, ARCH- ADEILADYDD ac AROLYGYDD ADGY- WEIRIADAU EGLWYS1G yn Esgobaeth Bangor, a ddymuna hysbysu ei fod wedi dychwelyd i Fangor i fyw. Swyddfeydd, 262, HeolFawr, Bangor. 17 YN EISIEU, SAER COED DA. Rhoddir _I y fiaenoriaeth i un wedi arfer gweithio at gerbydau. -mofyner gyda M. Griffith, Trefriw, Conway. 109 WANTED an active HOUSEMAID, I Y V who would be expected to wait at table. Gqod ■character indispensable.—Address. E. L. D., North Wales Chrouicle Office, Bangor. NOTICE TO BUILDERS. rpENDERS WANTED FOR THE ERECTION JL of a Manager's House at Hafod-y-Wern, near Waenfawr, Carnarfon. Plans and Specifications will The seen at the Office of the Moel Tryfan Crown Slate (Company (Limited) at the Works,on and after Tuesday, the 3rd November, and Tenders to be lodged with the .Subscriber not later than Saturday, the 14th November The lowest or any Tender may not be accepted. JOHN MASTERTON, C.E. 50, George Street, Edinburgh, 27ch October, 1874. 3465-139 A SOOTHING EE ME I) Y FOR ALL ILLS. ) i A PARCEL OR CADDY j CONTAINING 8 OR 20 LBS. OF DELICIOUS BLACK TEA, Sent to any part of ENGLAND or WALES on receipt of Cheque or P. 0. Order for £ 1 or X2 10s. OLIVER MORTON, "Wholesale Tea Merchant, ) • • 3, Temple Lane, t Liverpool. 3464-1 (r P, JIOVINCIAL (LIFE) INSURANCE 00MPANY, r fefctfABLISHED 1852. CAPITAL £200,000. 1LIFE ASSURANCE FUND, £ 192,612. T R A; C!'1'F R, 0 M DIRECTO'US' IJT X T K A C T F R O M DIRECTORS' J REPORT FOR 1873:—"The sum placed to the CV4Aib Of,tbe L Life Assurance; Fuijd was £ 15,310 2s 9d, r being tho largest amount placed to the credit of 'this i Futtd siucQ the establishment of the Company." ROBERT WILLIAMS, Secretary. Chief Office Wrexham. 2353—766cZ—24Z R. F. SHILLINGFORD, Member of the lloyal College of Veterinary Surgeons, London, IS prepared to treat all diseases of Horses, JL Cattle, Sheep, and Dogs, with the utmost care. Medicines, &c., as used in the Royal College, sold at moderate charges. Address+-Mr R. HUGHES, Chemist, Opposite the MARKET, BANGOR. 2730-76 PUIS 3s. CYHOEDDIR mor fuan ag y ceir nifer — digonol o danysgrifwyr, Nodiadau Hanesyddol ar GasWli, Monachlogydd, Eglwysi, Hen Deuluoedd y Deheubarth, ynghyda hen arferion a Lien y Werin, gan "John Rowlands (Giraldus), National School, Waun Fawr, Cross Keys, Newport, Mon., awdwr yr Historical Notes on the Counties of Glamorgan, Cardigan, and Car- mctrthen, Catalogue of the Cardij) Free Library, Llyfr- gellydd i'r diweddar Syr Thomas Phillips, Barwnig, F.S.A., Ymddiriedolwr yr Amgueddfa Frytanaidd, &c., a'r Milwriad Bennett, K.A., Caerdydd. Anfonei enwau at yr Awdwr, TO THE CLERGY, PUBLIC SPEAKERS SINGERS, &c. ARE you troubled with Hoarseness., Hus- kiness, Weakness of the Voice, or any other de- ficiency in the vocal or respiratory organs for Public Speaking, or Reading, or Singing, &c. ? Try JONES' (TREMADOC) AROMATIC VOICE GLOBULES, and you Will be relieved at once. Sold in Boxes at Is lid and 2s 9d. May be had of all Chemists, and from the Cambrian Pill Depot, Tremadoc. 8 Crown 8m, pp. 304, neat cloth cover, price 3s., MISCELLANEOUS POEMS: and PEN- AND-INK SKETCHES, chiefly of WELSH SCENERY and noted Places in Carnarvonshire: also, selection- from the Letters of "WELSH GIRL" and "OLD MOUNS TAINFEla, by RICHARD RICHARDS, late of the, North Wales Chronicle" Published and Sold by Mr K. W. Douglas, High-street Bangor, to whom orders for the work may be addressed PRICE REDUCED FROM 5s. TO 3s. In Small Crown 8vo., p.p. 306, Cloth, Price 3s. SERMONS: preached chiefly at Bangor Cathedral, by the late E. PUGHE, B.A., Seainr Vicar of the Cathedral, Rector of Llantrisant, Ao- glesey, and Rural Dean, Parker and Sons, London and Oxford; K. W. Douglas, Bangor. ON SALE. A FOUR WHEEL one-horse Sociable Carriage. Will carry four persons inside and two on dickey; leather top to be fixed and unfixed. Is in a first class condition, been only used a few times. Price 240. -Apply at the North Wales Chronicle Office. Bangor ESTABLISHED 1857. ',i GRIFFITHS, MAYMAN, & Co.'s" (LATE WM. GRIFFITHS & Co.) SPECIAL MANURES FOR EVERY CROP. 'i;, OFFICES:—53, DRURY BUILDINGS, 2, DRURY LANE, LIVERPOOL. SOLE DISTRICT IMPORTERS OF DR. FRANK'S POTASH SALTS. f .i. • < 'v AGENT FOR NORTH WALES, •: • GEO. J. R. SIMPSON,'1 r: 17, CORN EXCHANGE CHAMBERS, J J- V R CHESTER. • ■•■7 — Wanted, Agents for the sale of the above Manures (where not, already represented). -Apply to Geo. J R. Simpson, 17, Corn Exchange Chambers, Chest-er. 3458 SEFYDLWYD YN 1807. THE NORTH WALES CHRONICLE' AND ADVERTISER FOR THE PRINCIPALITY. Newyddiadur Teuluaidd o'r dosbarth blaenaf. Cyheeddir ef bob bore Sadwrn. Pris Dwy Geiniog. Efe yw y Papyr Hynaf yn Ngogledd Cymru, ac ymledaena yn helaeth bob bore Sadwrn drwy y Chwe' Sir Ogleddol, sef Mon, Caernarfon, .VI eirionydd, Tre- faldwyn, Diubych, a Fflint yn Ngheredigion, ac ymysg y Cymryvn Lloegr, Iwerddon, ac Ysgotland; y cyfrwng goreu i roddi cyhoeddusrwydd i Hysbysiadau. Telerau i Dd i-bynwyr:-AR GOEL-6s 6d yr ban- ner blwyddyne; 13s y flwyddyn. Os TELIR YMLAEN LL AW—5s 6d yr hanner blwyddyn 118 y flwyddyn. Arcbebion, Hysbysiadau, a phob taliadau i'w hanfon i'rCyhoeddwr, KENMUIR WH1TWORTH DOUGLAS, North Wales Chronicle Office, Bangor, Carnarvonshire. SEFYDLWYD YN 1874. LLAISY WLAD NEWYDDIADUR RHAD AT WASANAETH Y GWEITHIWR CYMREiG Yn cynnwys Wyth Tudalen, wedi ei argraffn ffi.wn llythyrenau eglur ar bapyr da. Erthyplau Arweiniol ar Byngciau yDydd. Hanes y Marchnadoedd, crybwyll- ion amaethyddol, a holl Newyddion yr Wythnos. PRIS UN DDI MAI. Y eyfrwng, gorou yn Nghymru i Hysbytiiaduu, v. canys argrcfEr DE^(3 MIL 0 GOPIAU BOB N yn barod, ac y mae ei gylchrediad yn cynnyddti yn barhaus ymysg boneddig a gwreng. Dyma yr unig pewyddiadur, Oymraeg sydd yn^cael ei ddrlleu gan BOB'DOSBARTH 0 GYMDEITHAS. Fob iirchebion a thaliadau i'w hanfon at Mr K. W. a DOUGLASr Bangor, yr hwn sydd hefyd yn barod i roddi telerau manteisiol i DDOSBARTH VVYH YN MHOB ARDAL. 4_ n_- CYFAILL I BAWB. PELENAU HOLLOWAY. AMMRUREDD Y GWAED. Mae y pelenau hyn yn cael eu gwerthfawi-ogi ar yr aelwydydd tlottaf yn ogystal ag yn y tai lie toae liawn- der a chyfoeth. Effeithiant bureiddiad trwy yr holl gyfansoddiad, heb niweidio un rhan o hono, a tmnmud- ant ymaitb hadau yr anh-wylderau liyny sydil ya tros- glwyddo degau o filoedd i fedd anamserol. QWENDID, DIFFYG AWYDD AT FWYD, CUR YN Y PEN, AC ISELDER YSBRYB. Bydd i'r pelenau hyn mewn ychydig dclyddiau effeithio cyfnewidiad tra rhyfeddol mewn cyfansoddiad- au methedig (pa beth bynag fyddo yr achos gwreiddiol o'r gwendid), canys creant awydd iachus am fwyd, meddyginiaethant ddiffyg treuliad, symmudant ormod- edd o'r bile, gwellhaDt y bendro, ysgafnder dyrys, a chur yn y pen, a'r holl anhwylderau annifyr hyny sydd yn cadi oddiar ystumog ddrwg neu dreuliad ammher- ffaith. Y PHYSIGWRIAETH I FENYWOD, YN HEN AC IEUANGC. I oresgyn bob rhwystrau yn y peiriannau treulio, ac i'w hadnewyddu pan fyddant wedi myned yn fethedig, uid oes un math o fethyginiaeth i'w chymmharu i'r pelenau hyn. Mabwysiedir hwynt yn gyffrediuol fel yr unig feddyginiaeth fawr i anhwylderau merged, ac nis gallant fethu, canys y maeut yn cryfhatt y cyfansoddiad, a phob amser yn dwyn oddiamgylch yr hyn y byddis yn amcanu atto. I ferched yn tynu at addfedrwydd, neu at gyfnod pwysicaf bywyd, y maent yn ammhrisiadwy, canys y maent yn dctiogelweh per- ffaith rhag y dropsi, cur yn y pen, curiad y galon, a phob rhyw anhwylderau gewynol fydd yn nodedig o boenus ar yr adegau hyny. ANHWYLDERAU PERTHYNOL I BLANT. Trwy y Pelenau pureiddiol hyn gellir thoddi attalfa ebrwydd, a gwella yn fuan, y pas, y frech goch, scarla- tina, twymynau, ac afiechydon y croen. Ni ddylai un fam fod hebddynt. Gellir rhoddi un, dwy, neu dair, (wedi eu gwneud yn bowdwr) bob nos, gyda'r sicrwydd y gwnantles. ANHWYLDERAU GEWYNOL. Mae unrhyw ddyryswch ar y gewynau yn effeithio iyn ddinystriol ar y corph a'r meddwl. I'r afiach gewynol mae y Pelenau hyn yn hanfodol angbenrheidiol, canys rhoddant yni a nerth i'r aelodau mewnol, ac o ganlyniad i'r gyfundrefn gewynol sydd yn eu. eyssylltu a'u gorchuddio. I hyn y rhaid priodoli eu rhinweddau nodedig tuag at wella hysteria, iselder ysbryd, spasms, ffitiau, dirdyniadau gewynol, ac anbwylderau cyffelyb. Gwerthir y Pelenau a'r Enaint gan y Proffeswr HOLLOWAY, ynei sefydliad, 533, Oxford-street, Llundain; hefyd gan braidd bob cyfferiwr parchus trwy'r Byd Gwareiddiedig, mewn Potiau a Boxes, am Is. lie., 2s. 9c., 4s. 6c., 29s., a 33s. yr un. Cynnwysa y Pot Lleiaf owns o Enaint, a'r Box Lleiaf bedair dwsin o Belenau. Gyda phob Box a Phot y mae eyfarwyddiadau print. iedig eyflawn, a gellir eu cael yn unrhyw iaith, h Y d ynr nod y Dyrcaeg, yr Arabaeg, Armenianaeg, Persiseg, a, Chinaeg. 25 4 SEFYDLWYD YN 1854. THE ORIGINAL LLANDUDNO DIRECTORY, A Rhestr o'r Ymwelwyr yn Llandudno, Colwyn, Bettwsycoed, Penmaenmawr, Llan- fairfechan, Bangor, a Beaumaris. Cynnwysa Wyth Tudalen, gyda rhestr gyflawn a chywir o'r Ymwelwyr yn yr holl leoeddd tfasiynol a phoblogaidd uchod, yughydag amrywiaeth o Wybodaeth LEOL ac ARBENIG, a chrynnodeb ragorol o Newydd- ion yr Wythnos.-PRIS DWY GEINIOGf. Gellir cael y DIRECTORY yn Llandudno yn y Brif Swyddfa, St. George's Hall, Mostyn Street. Cyfrwng rhagorol i Hysbysiadau am Dai ar Werth neu ar Osod, Llettyau i Foneddigion, Gwestotai, &c. Anfoner Hysbysiadau a Thaliadau i'r Cyhoeddwr, St. George's Hall, Mostyn Street, Llandudn. 0 LWYS I BOB CYMRO A CRYMRAES. Yr unig Lyfr Cymtaeg sydd yn t.raethu ar y fath nifer lluosog o Bynciau Ymarferol (500 owahanol fateriou). —Newydd ei gyhoeddi, pris 15. 6c., yn rhad drwy y post, mewn limp cloth. LLYFR Y CYFAEWYDDIADAU, sef JLj casgliadau o Gynghorion Meddygol Teuluaidd, Physigwriaeth Anifeiliaid, eylarhfid ar bwyntiau ymar- ferol o'r Gyfraith, ynghyda lliaws u gyfarwyddebau profedig mewn Crefft a Chelfyddyd, y cyfan wedi eu dethol yn ofalus a'u trefnu yn syml gan John C. Roose (Chemicus), Amlwch. I'w cael gan Humphrey* a Parry, Bookseller, Bangor, neu oddiwrth y Cyhoeddwr, D. Jones, Bookseller and Stationer, Amlwch. "Hanes Sir FOIL," gyda Map Newydd, pris Is trwy y post, ond anfon at y cyhoeddwr—D. JiJUCS, Amlwch. HYNODI HYNOD! HYNOD I GWAED BURYDD C YF FR EDINOL. > JONES A' I G wmni, CYMMYSGEDD PUREDIGOL CYFFREDINOL. Trade Mark—" Purifying Mixture." Anmhuredd y gwaed, afiechyd yn y cnawi, a'r cryd- cymalau a wellheuiryn fuan gyda'r cymmysgedd pur. edig hwn. Mae yn sicr o fod y moddion goreu yn y byd i wella pob anaf yn y cnawd, lienau dduynod, y carbwncl, tarddwreinyn, pen dolurus, llygaid gweiniaid, erysipelas, doluriau y cancer, yr ymgrafu, scurvy, chwydd cylchwyrnaidd, coesau drwg, y piles, a phob math o afiechyd yn y gwaed a'r cuawd, a rhoddir cym- meradwyaeth uchel iddo i'r rhai a ddefnyddiant yr Enaint Pawb-wellhaol o'r eiddynt, gan ei fod yn byfryd a blasus i'w gymmeryd, yn gystal ag yn ddiogel. Ar werth mewn potelau 28 6c a 4 6c yr un, ac mewn cistiau, yn cynnwys pump o botelau 2s 6c am lis yr un, yn ddigon i effeithio gwellbudperffaith o hen afiechyd. ELI PAWB W^LLHAOL JONES. (Trade Mark-registered), Neu, Cyfaill Pob Dyn.- Y feddyginiaeth adnabyddus oreu at wellhau pob math o ddoluriau. Bu yn foduion i wella coesau dolurus, wedi bod felly am 25 mlynedd, mewn ychydig o wythnosau. Cymmeradwyir ef gyda'r ymddiriedaeth fwyaf gan y meddiannwyr tuag atfflameg yn y llygaid, bronau yn casglu, tarddwreinyn, ysgaldio, llosg, pendduynod, piles, a doluriau o bob math. Mae gan y meddiamiwyr yr hyder mwyaf y bydd un prawf yn ddigon i argyhoeddi y mwyaf ammheus o'i werth. Ar werth mewn potia.u am Is lie, 2s 9c, 4s 6c yr un. PF,SWCH PESWCH! BALSAM OF HOREHOUND JONES, TOLU "LINSEED (wedi ei registro). Gwellhad diogel, buan, ac effeithiol at beswch, anwyd, crygni, diffyg anadl, y pas, caethder, bronchitis, darfodedigaeth, a phob anhwyldeb yn y frest, y gwddf, a'r ysgyfaint. Rhydd un dose ryddhad dioed fel rheol, mae un gostrelaid yn effeithio gwellhad. Prisiau, Is I ilic, 2s 9c, a 4s 6c y gostrel. Pelenau Llysieuol a Braintlythyrol Jones at y Gwynt. (Wedi ei registro). Y feddyginiaeth oreuyn y byd at ddiffyg treuliad, poen yn yr ystumog, anhwylderau yr ysgyfaint, cryd melyn, cur yn y pen, poenau yn y frest, diffyg archwaeth at fwyd, gwyntegrwydd, rhwymni, afiechyd yn y cnawd, pendduynod, curiad y galon, iselder ysbryd, poenau yn y cefn a'r ochr, piles, poen ac ysgafnder yn y pen, &c. Ar werth mewn blychau, Is lic, 2s 3c, a 4s 6c yr uu, 15c, a 3s mewn stamps gyda'r post. Yr unig wneuthur- wyr, W. Jones and Co., chemists, 157, Great Howard- street, Liverpool. Gwerthir hwynt gan y personau canlynol :—Yn Nghaernarfon—Mrs Owen a Mr Jones. Bangor—Mr M. Roberts, a Mr Edward Foulkes. Menai Bridge—Mr Jones. Pwllheli—Mr Roberts. Llanrwst -Mr Jones. Conway—Mr Edwards. Llanduduo- Mr Williams. Flint-Mr M. Jones. Wyddgrtig-Mr Williams. Bala-Mr Williams. Ffestiniotr -Mrs T. R. Williams. Caergybi—Mr Roberts, Market-street Llanidloes-Mr David Rees, druggist; neu oddiwrth y meddiannwyr, W. Jones and Co., 157, Great Howard street, Lerpwl. Anfonir hWYDt yn ddidraul drwy y post am bymtheg neu un-afbymtheg-ar-huKain o stamps, 85 ESTABLISHED 1839. THE CELEBRATED CAMBRIAN MEDICINE. JONEöJ (TREMADOC.) APERIENT AND ANTIBILIOUS PILLg; A PRACTICAL trial for Half a Century, with the more general test of Thirty-four Years by the afflicted public, has now established the reputa- tion of these PILLS. Containing no Mercury, but composed of the most rare and expensive Vegetable pre- para,tions of the British Pharmacopoeia, combined with a valuable SNOWDONIAN HEffB, forming a MILD LAXATIVE, TONIC REMEDY, admitted by those who have tried them to be superior to all other similar prepara- tions, as a Preventive and Cure for all Disorders result- ing from a disordered state of the Stomach, and Liver, and Impurity of the Blood, &c. Seld by all the Wholesale Houses, and at the Cam- brian Pill Depot, Tremadoc, North Wales. detailed by all respectable Medicine Vendors in every town in the United Kingdom, in Boxes at Is nd, 2s 6d, and 4s 6d each Great saving in procuring either of the arge Boxes. W Should any one fail to obtain the Pills in his own neighbourhood, if 14 postage stamps for the Is lid box, 33 for 2s 6d, or 60 for the 4s 6d be posted to the Cambrian Pill Depot, Tremadoc, North Wales, the Pills will be sent by return of post, free. 7 NEW ORDNANCE MAI S OF ENGLAND AND WALES. GAN fod R. ROBERTS, Map and Grloba seller, Corwen, yr unig Oruchwyliwr pennodedig dros Ogledd Cymru i werthu y cyfryw Maps. Nis gallaf alw o dy i dy fel cynt gyda Maps, Atlases, a Globes. Ond bydd dda genyf anfon unryw nifer i Gyfeilion neu Glybiau, ar yr un ammodau log aferol. Mae y Map newyddion o Sir flint oil bron a rhan fawr o Sir Ddinbych wedi eu cyhoeddi: gellir cael rhan c blwyf neu dyddyn, lie na ddewiser plwyf cyfan. Adress—MR, ROBERTS, ORDNANCE MAPSELLER, &C., 123 OORWEN BUDD-GYMDEITHA3 ADEILADU BANGOR A GOGLEDD CYMRU. SEFYDLWYD YN 1872. CYFRANAU, lOp. YR UN. TANYSGRIFIADAU MISOL 2s. 6c. Y GYFRAN. 1 v BLAENDAL, 6c. Y GYFRAN, J YMDDIRIEDOLWYR Isfilwriad Vincent Williams, Bangor. John W. Hughes, Yaw., Cyfreithiwr, Bangor ;)LJL LLYWYDD L:'U;j"¡'It{ » Dr. Richards, Bangdi'iirhlbfrod r. > u •jirrfff rf'i CYFARWYDDWYR ..¡ d' t' Mr John Lloyd, Bronderw, Bangor. Mr John Parry, Draper, etto. Mr John Pritchard, Aiwertbwr, etto. MrThos. Pritchard, Town HallBuildingsBeaumaria. Mr Zecharias Roberts, Thomas's Square, Bangor. Mr John Simon, Tanner, Bangor. Mr John Slater, Beaumaris. w Mr James Southwell, Port Penrhyn. j Mr. W. Francis Williams, Bangor. Mr Thomas Williams, Caederwen, Upper Bangor. Mr Hugh Williams, Green Bank, Garth. OYFARWYDDWR GWEITHIOL. Mr John Lloyd, leu., yr Hen Ariandy, Bangor. > PRIF amcan ffurfiad y Gymdeithas hon oedd meithrin arferion darbodol ymysg dosbarth- iadau llafur. Trwy nad yw y Tanysgrifiad Misol ond 2s 6c y Gyfran, dygir manteision y Gymdeithas i gyrhaedd pawb sydd yn dueddol i arbed. Mae y Gyfran o lOp. yn cael ei chyflawn dalu i fyny mewn chwe blynedd-yr Aelod yn talu 9p. a'r Gymdeithas yn. ychwanegu lp. fel Llog am y cyfnod. Os bydd aelodau yn chwennych gorphen eu Cyfranau mewn tymmor llai, gallant wneud hyny trwy daliadau misol o 5s; 10s, neu 20s y Gyfran. Bydd y cyfranau felly yn cael eu cwbl dalu i fyny mewn 3 blwydd a chwarter, 20 mis, neu 10 mis, ac wedyn bydd ganddynt bawl i log yn ol 5p y cant, i'w dalu yn flynydaol. Ya ychwanegol at hyn, bydd dwy ran o dair o'r ennillion gael eu rhanu ar gyfer pob aelod fyddo wedi dal Cyfranau taledig neu danysgrifiol yn y Gymdeithas am dair blynedd,-y drydedd ran yn ngweddill i gael ei neillduo i'r ol-drysorfa. OS BYDDO AELODAU YN DEWIS TYNU YN OL, gallant wneud hyny unrhyw adeg ond rhoddi 10 niwrnod o rybudd yn flaenorol i gyfarfod misol. Mae y Cyfarwyddwyr yn barod i roddi echwynion dan ddiogeliadau cymmeradwy ar delerau rhesymol, i'w bad-dalu yn ddognau, hyd at dymmorau o 15 mlynedd. Cynnhwlir y CYFARFODYDD MISOL yn Swyddfa y Gymdeithas, Rhif 1, Plasllwyd Terrace, Bangor, ar yr ail Ddydd Llun ymhob mis, o hanner awr wedi Chwech hyd Wyth o'r gloch yn yr Hwyr. Y Diwrnod nesaf i dderbyn taliadau ac i ganiattau cyfranau fydd Ddydd Llun, Awst 10. 10 SWYDDFA AGER-ARGRAFFU Y "NORTH WALES CHRONICLE." Y BRODYR DOUGLAS, .ARGRAFFWYR, LITHOGRAPH, COPPERPLATE, A LETTERPRESS, MANUFACTURING STATIONERS A LLYFR-RWYMWYR, HEOL FAWR, BANGOR. POB MATH 0 ARGRAFFU 1 I Arianwyr, Brokers, Cwmniau Yswiriol, Cyfreithwyr Arwerthwyr, &c., A'r cwbl yn cael ei orphen gyda'r deb mwyaf. Rhagleni Cwmniau Cardiau Coffadwriaethol Trefnleni Cyfarfodydd Llen- yddol Rhestrau Nwyddau Cylchlythyrau Hysbysleni Eisteddfod ol Tocynau Cyfarfodydd Invoices Billheads Llyfrau o bob math Derbynir Hysbysiadau i'w cyhoedd yn holl babyratt Llundain a'r wlad. Anfonir Estimates am amryw waith gyda tbroad y post. KAY'S COMPOUND ESSENCE OF LINSEED, for Colds an< £ Coughs, Asthmatic, Consumptive or Bronchial) cures ases out of 10. Sold. by most Chemists.