Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

CHWEDLONIAETH A CtiYFRINION…

--------,---.....-.-LLANIDAN.'

[No title]

IAT OLYGWYR "LLAIS Y WLAD."

AMDDIFFYNIAD I HAFRENYDD.

News
Cite
Share

AMDDIFFYNIAD I HAFRENYDD. OLYGYDD HYNAWB,—Lion genyf oedd gweled y Pencerdd "Hafrenydd" yn ym- ddiheueio ac yn amddiffyn ei gam a'i gym- meriad niot gadarn ac anrhydeddus, yn ngholeuni y Seren lacharaidd, ac yn rhyddhau ei hun oddiwrth y brwnt gy- huddiad cas o "len-ladrad" a ddadogid iddo, gyda thon a gwen gwawdlyd, gan un o'i gyd-drefwyr a elwir J. H. Mills, fel na y fyddo i'r cyhuddiad hwnw orwedd ar ei enw yn nhiriogaeth y bedd. Diau y gall- asai Mr Williams ddisgwyl gwell ac am- genach teyrngedobarch oddiar nag athrod. Syn iawn genyf feddwl fod dynsawd mor annghyffredin o ddoeth a gwybodus, mown pethau fu, sydd, ac a ddaw, ac yn byw bron ar ymyloii anffaeledigrwydd, yn beiddio cyliuddo, edliw, a dannod pethau anmherthynasol i'w gymmydog, "acyntau yn trigo yn ddiofal yn ei ymyl." Nid oes ynof un gradd o ofn na phetrusder dyweud fod Hafrenydd," yn un o'r dyn" ion mwyaf llednais, gonest, a geirwir yn ein gwlad a dios genyf y derbynia pawb ei air a'i dystiaeth ar unrhyw achos pa bynag, gyda'r eithriad o'r frawdoliaeth y mae yn cyfeirio atti yn ei ymddiheurad, yr hwn os erys heb ei wrthbrofi, (fel mae lie i feddwl yr arhosa) fydd yn ysmotyn du ar gymmeriad rhyw un, neu rai, tra bydd ei ymddiheurad yn ddarllenadwy, Ac ni Wna, rhyw awgrymiadau ac esgusod- ion Die Sion Dafyddoi, It is beneath, my notice," ac q It is not the tunV ei dddeu ymaith. Ni chlywais ac ni ddeallais erioed iddo fod yn ystod ei fywyd yn un achos o greu terfysg mewn eisteddfodau, na chy- farfodydd llenyddol a phystadleuol, na chwaith yn euog o sism oorawl yn ugbaii' iadaeth y cyssegr. Drwg, a arwg iftwn genyf hefyd, fod Mr Williams, yn cael ei gybuddo, o fod yn awdwr yr ysgrif fechan ymofynol hono o'm heiddo a ymddangos- odd yn ddiweddar yn y Seren yn gyfeir. iedig atto o barthed y if Jlppdftdrad," yn gymmaint ag mai myfi, ac nid ■efe? yw ftWdWF yr ysgrif, ac sydd yn gyfrifql am bob gaij?$o ^oni 5 g ganlyniad, y mae ef yn holjlol 114y44 a 'diC, up g Qddi\?r|^ y syfiyw weithred j i§. meddaf> m§r fbyH a dieuog ag yw eynljuuyd4 y dyfeiaetl} gyfeiliornus a maieisus, byny, boed hysbys i bob un o'r frawdoliaeth gredirUQl, a phob un a berthyn iddynt wybod na CijL gandd-O na rhan na chyfran, na bys na fewd,' yn'flghyfan§0ddiad yr ysgrif. Ni weleid M, ac p,.i Wy4di 4;dim ;11l1} dani cyn ei gweled yn arpajMjg yn f %r^. 4 mwy na hyny, nf i mi @i ohyfaft- soddi ar ei gais ef, ae icti -foddodd i mi ffioid yr awgrym lleiaf 0 annggeth i wned hyny yehwaith ond gwneuthum felly, nid ar ti izaio af na neb arall, ond yn 91 U t^ddfryd fy nghtiliti fy hun," a hyny 0 diimjlad a gharch i'r pencer^ 9g a medrus'. Bligine, shame, fod un o nodw#4d mx^r d^ihpe^di diymhongar ac anmeiddgar, heb ddjni$?r y faw^ ^rchog, hunanol o'i gylch, ag sydd wedi gwneud cymmaint gyda llenyddiaeth ei wlad, yn enwedig cerddoriaeth, yn cael ei sarhau a'i sarnu dan draed gan rai na wyddant y ddegfed ran 0 barth gwyddoniaeth y gel- fyffàýd g^r/Jdorol ag a wyr ef. Y mae "Hafrenydd," wedi ennill iddo ei hun enw rhy uchel fel cerddor gdluog, i genfigen gael tywallt ei llid arno, ac fe fydd ei weithiau mewn bri ac ymarfer, pan fydd tafodau ei athrodwyr enllibgax, sydd yn rhoddi an air iddo yn awr, wedi tewi yn yr angeu, u a'u safnau Uydanrwfcli a drygus wedi eu .10 0 CAU.—Ydwyf, &c. NEMO SED ALIQUIS.

[No title]