Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

CANTREF BUALLT A'R BWRDD YSGOL.

"ODLIG NEWYDD."

[No title]

News
Cite
Share

Disgwylir ail-argraffiad 0 Ctjiiii-it, F14 allan 0 wasg Gwrecsam cyn pen nemawr amser. Yn ddamweiniol saethodd bach gen o'r enw Thomas ei chwaer fach yn fitrwol yn Ioath, ger Caerdydd. Nos Fawrth, aeth pont bran a groea;ai afon Ogwen gyda'r lii;f, yr ilod, cedd 0, .1 fawr wasanaeth fel tmi^wyfa i hobl Be^hest|;i; Y DIWEDDAR BARCH. DAVID WILLIAMS,, TKOEDBHIWDALAR.—Gaiiwyd y dyn rhy- fedd hwnw, y diweddar. Barcii. David Williams, Ionawr. 27ain, 1779, a'r newydd diwecld^f tq dsnq ydaodd He ofe a fu I hyuy 20fed, 1874, o fewn. tua hanner blwyddya i td yn 96 mlwydd oed, a'i le nid edwyn mo hono mwy," ond diau fod dydd mar .vjlaetii yn well iddo na dydd genedigaeth." De- chreuodd grefydda yn y fiwyddyn 1781, pan oedd tua deuddeng mlwydd oed. De- chreuodd bregethu yn mis Rhagfyr, 1791), pan oedd ef tuag 20 mlwydd oed, sef 75 0 flynyddau yn 01. Ordeiniwyd ef i gyflawn waith y weinidogaeth yn y fiwyddyn 1803, pan oedd efe tua 23 mlwydd oed felly fe fu yn y weinidogaeth tua 71 o tiynyddau. Cynnaliwyd Jubili ei weinidogaeth, Awst 17eg, 1853. Cawa ei fod Y11 weinidog cyn i'r Hetbo^istiaid'Calfinaidd'anturia ordeinio yr ungweinidog. (ja-wri hefyd ei fod wedi bod yn pregethu yn Llanbryn- mair ychydig fisoedd cyn geni S. R., yr hwn weithian sydd yn 74 mlwydd oed. Ac hefyd yr oedd ef yn llangc ireiddlawn, tuag lleg nihvydd o £ ,d, pan airv/yd yr hyn- afieithydd, y bardd, a'r lie nor dihafal Owen Williams (Owain Gwyrfai), W aen- fawr, yr hwn, poo)" fellow, sydd wedi cyf- arfod a damwain annymunoi vn ddiwedd- ar, trwy dori asgwrn un o'i goesau. Gobeifchio y caiff adferiad buan etto. Tyb- iwyf na chyfeiliornwn ryw lawer iawn, os dim, pe dywedwn mai David Williams, ;o gweinidog yr Annibynwyr yn Troedrhiw- dalar, sir Frycheiniog, oedd y pregethwr efengyl hynaf, a rhyfeddaf yn yr holl fyd. —U. M. Bevin, Milffordd,

I: YR HELYNT YN CHWAREL Y…

Family Notices

[No title]

Y SEFYLL ALLAN YN CHWAREL…