Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

ENGLYNION YR EOS.

CODIAD YR HEDYDD.

YR HOEDEN ANYNAD.

Y CRYD.

ENGLYfT

1 Y FENYW DWYLLEDIG.

Y GYMMANFA GERDDOROL YN LERPWL.

[No title]

'II'" BEIRDD CADEIRIOL. -

MOESOLDEB LLANWDDYN.

[No title]

Y PRIF FARCHNADOKDD CYMREIG.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Y PRIF FARCHNADOKDD CYMREIG. ABERGELE, Medi 26.-Gwenith, o 14a Go i 15it Oo yr hob;ha»dd, 10a 6c i 12s 6cyr hob; oeirch, 98 Oc i 10. 6c yr hob; Ha, 06 Oc i 86 00 yr hobj blawd ceirch, Sbti UC 408 Oc y ii-10 pwya. ABEHysTWifTH, Medi 19.—Gwenith, 6111 60 i 7a 6d y inesur; kaictd, 5a Oc i 5a 6c; ceirch, 3s Oc i 5s Oc y, cueesur; yiueuyu firea, 18c i 2JO y pwye; ymenyn hallt, 14c i 150 y pwya; ednod, 4s Uc i Oc y cwpl; pytatws, 4 Oc i 4a 6c y canpwys. BANGOH, iuedi Z,Gwenith, 42a Oc i 44a Oc 1 chwarter; liaidd, 30a Oc i 33a uc; ceirch, 23a Oc i 268 Oc oiawd ceituu, joa Oc i 37 S 00 y 41.40 pwye; ymenyn tli'ea a 15e i lo y pwys cig eidion, o be i J Oc y pwys; cig defaid, o 80 i 10c y pwya; cig lloi, o 7c i 8c y pwys. CABBNABFOM, Medi 26.-(4wenitii, o 41a Oc i 44a Oc y chwarter haidd, 28a Oc i 32ri Oc y chwarter; ceirch, o 22a 6c i 24a 00 y chwarter; blawd ceirch, ° 37a 0c i 39s 0c y 240 pwya. GAERGYBI, Medi 26.—Ych gig, 7c i 10c y pwys; dafad gig, 8c i 10c y pwya llo gig, 7c i 8c y pwya J moch gig, 7c y pwya; ymenyn tires, 11e i 17c y pwys wyau, 7 am 6c ewnidgod, ve yr un, ieir, 21c i 22c yr uu cywioo, 12c i 150 yr un; pytatws, 12 i 13 pwys am 6c moch bach, 12a i 17s yr un. DINBYCH, Medi 23.-Gwenith, 15a 00 i 16. 09 1 hob; haidd, 13s 6c i 15a Oc yr hob ceirch, o 7a 60 9a Oc yr hob; ymenyn fires, Is 5c i la 6c y pwy» » tybiau bychain, la 4d i is 4c ypwya. LLANKRCHYMKDD, Medi 23.-Gwenith, 498 00 i 50a Oc y chwarter haidd, 35a 0c i 36a Oc y chwarter; ceircb, 0 23a Oc i 24.s Oc y chwarter blawd ceirch, 34a i 358 (J(; y 240 pwyb pytatws, o 4s 6c i 0a 001100 pwyl í ymenyn firea, Js 3c i us Oc y pwys; cig eidion, o 83 I \Ie y pwya cig defaid, 9c i 10c y pwyB hams cartrof goreu, o Os l Oc y pwys. LLAURWST, Medi 22.-Gwenith, 188 Oc i 19B Oc yr hob haidd, 12a Oc i 13s Oc yr hob; ceircb, o 9a 001 10s Oc yr hob blawd ceirch, 22s 6c i 288 Oo yr bob pytatws, 9a Oc i 9s 00 yr hob; ymenyn fires, o 18 Be i 18 9c Y pwy; cig eidiou, 8e i 9c y pwya; eig clafad, 80 1 IOC y pwys. PWLLHELI, Medi 16.-Haidd, 22a i ON y 220 pwf8 ceirch, 38a blawd ceirch, 40s y 240 pwys; IndrAwnt 0015 y chwarter cig eidion, 9o i lOo cig dafad, 90 i y pwys; ymenyn ffres, o 15c i 16c y pwys; lleetri, t)oc i OOe y pwya. LLANGEFNI, Medi 24.—Gwenith, 408 Oc i 4315 0° f chwarter; haidd, 30a Oc i 32a Oc y chwarter ceIt 22a 60 i 24a Oc y chwarter blawd ceirch, 36a Oc 1 38B 0c y 240 pwya pytatwB, 4s 6c y 100 pwys youlnr; ffres, Is 4c i Is 4c y pwys; cig eidion, o 8c i 90 pwyB cig dafad, o 9c i 10c y pwys. Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan y Perchenog, NØ WHITWORTH DOUGLAS, Argraffydd, ko., Heoi Bangor, dydd Gweaer, Hydref 2, 1874.