Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

1 Now Ready. PRICE THREEPENCE. THREE HOURS IN THE GLEN OF ABER. A gossiping account of Aber and its attractions, by the author of A Russian Ghost Story," &c. Published by Messrs. Douglas Brothers, Bangor., News-agents can obtain supplies on the usual terms. YSGOL RAMADEGOL BEAUMARIS. BYDD Cystadleuaeth am Ysgoloriaeth, gwerth 10p., cyfyngedig i fechgyn M6n, o dan 12eg oed, yn cymmeryd lie ar y 3ydd o Hydref nesaf. -Am fanylion pellach, ymofyner &'r Prif Athraw, 129 C. P. MILNER, Ysw. AT EIN GOHEBWYR. Mae genym amryw ysgrifau o'n blaen naa gallwn gymmaint a'u cydnabod, ac hyderwn y cawn fwy o hamdden yr wytLnoa nesaf i sylwi arnynt. Caffed ein gohebwyr amynedd am ychydig. Cofied ein Gohebwyr ysgrifenu ar un tu i'r ddalen yn unig, a bod genym hawl i dalfyru eu hysgrifau. Cyn belled ag y gallwn, bwriadwn gau allan newyddion lleol dibwys, er mwyn gwneud y "Llair." ymhob ystyr yn NEWYDDIADUR CYFFREDINOL a CHENEDLAETHOL. Pob gohebiaethau i'w hanfon erbyn bore M awrth, neu os gellir yn gynt, a'u cyfeirio, —The Editors, LLAIS Y WLAD, Bangor. TELERAU GWERTHIAD "LLAIS Y WLAD." Pris pob copi unigol yw Un Ddimai, neu un Geiniog gyda'r post. Oa bydd rhai o'n derbynwyr yn dewis ei gael trwy y llythyrdy yn rheolaidd, anfonir ef iddynt bob nos Iau am la 3c y chwarter, os telir ymlaen Haw. Anfonir sypynau i Ddosbarthwyr am bedair cein- iog a dimai y dwsin gyda'r tren,a phum ceiniog gyda'r post CW Pob taliadau, archebion, &c., i'w cyfeirio at Mr K. W. DOUGLAS, LLAIS Y WLAD Office, Bangor. DOSBARTHWYR YN EISIEU. .Carem glywed gyda throad y post oddiwrth y rhai a 'ddymunent gael eu pennodi yn ddosbarthwyr LLAIS Y WLAD. Cftnt yr elw arferol, a chan ein- bod wedi DYBLU MAINTIOLI Y PAPYR, y mae hyny, ynghyda'r pris isel yn sicrhau F CYLCHREDIAD ARUTHROL. Anfoner yn ddioed at y Parchenog, Mr K. W DOUGLAS, Bangor.

DYDD GWENER, MEDI 18, 1874.

AT CRAIG Y FOELALLT.

RHANU YR YSBAIL.

HYN A'R LLALL, YMA AC ACW.

Y DIWEDDAR CALEDFRYN.

LLYTHYR LLWYNOG CWMSILIN.

GWEITHIAU CALEDFRYN.

. . BETHESDA.