Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

COFFADWRIAETH

DAU ENGLYN

ENGLYNION

V'CLYCHAU Y LLAN.

T QWN GWYRUD CRACH-URDDASOL…

GWAWD-GAN

News
Cite
Share

GWAWD-GAN Ar y niwed o ddilyn ffaaiynau yr oe*. ¡be'r oes &'r geuhediaeth breseanol ar fyd Fal plantoa yn ngbyfnod tegaood i gyd Mati Jane ht!fo'i doli'n ei gwisgo'n dion, dIoN Yn gweu ac yn dattod o'r boreu hyd D08 Ei gwisgo hi'n llawn, bob boreu, bob nawn, Oud Ow 1 nid yw'r ddoh'n dragwyddol yu iawn. Un adeg mae'i helbul a'i thrafferth yn flin, Dynwaied Clock Moscow rnewn cjlctx cnnolint; pw thai o ddim cegsen,-Did dyna mo'r dull," Kae'n ormod hen ffssiwn, mae'n gommon, ruae'n byll Bi gwisgo hi'n Ilawn, Mae het y beth wirion, a'i bonnet grnn bach, Yn utwici-fel stori gardotta gan wrach i bi aelm velvet, yn satin, yn tullt, ac yn grape, A'i thynged ar gorwynt- am gynllun a shaft. Ei gwisgo hi'n llawn, STO. Mae ewp o rawn goood ua diwrnod ar daen, -v-' Hewn rhwyd ar ei gwegil, pryd arall tu blaen Dau rolyn plethedig ar wendid ei htad, eu lwmp ar ei cboryn with gynlimn y wlad. Eigwiegoht!itl<iLWo,&c. )[so ylyg.et ffolbnau'a ffasiwool i'r tip, Fel pe bai'n dynwared lockjaw yn ei hip Rhag diodde'i choegledlaith agwaglaith ei gw6a, Mae'n rebyn na basal fo'n ngbyswllt yr 6n. El gwisgo hi'n llawn, &c. OBAmdd rhongc yn ei rhodiad a moeth yn ei pbryd, A'i'thafod hi'n ddeilen Seisnigaidd i gyd, Veil wen tros ei gwyneb yn lady bob gril, A'i chrys heb wei'd afon—na sebon era mix Ei gwisgo hfn llawn, &c. Mae Johnny baeh hefyd, 'run ffunud u ffydd. Yn newid (fel baban) ei degan bob dydd Waeth beth fyddo'r hobby, neu'r myn'd gan y feeya, Mae O'n pinio'i broffea wrth lawes yr oes. Ei newid hi'n llawn, bob boreu, bob nawn, Heb bytb gael ei hobby'n dragwjddol yn iawn. rryd byÁag bydd rbyw hobby newydd ar droed, Waeth bath ragolyga eefyllfa nac oed Mae. Johnny gan gynted a'r cynta-neu gynt, Bob .maer.—yn codi'r barcutan i'r gwynt. Ei newid hi'u Ile wn, &c. 'Does neb trwy'r gym'dogaeth, ysy waeth, yn gyol-, fieb wel'd y chametion, oa gwelson lahw John Beth bynag a genfydd-waeth faint fyddo'r dreth, Mae yntau'n cjfaewid—'run flunud a'r peth Cyfnewid yn llawn, bob boreu, bob naw beb byth gael ei hobby'n dragwyddul yu lILWD. Fel Haf-gftn y cyDfyd,-llwyr oglud a rydd I dreio dal enfja budoiua y dydd Ei gwel'd ya ei ymyt-f un dlysog a thm, A. rhedeg fel gwron—dim dichon ei dal. Cyfcewid yn llawn, &c. Mewn "doeskin pants newydd, a gwasgod wen, wen, Drets coat, cad"cl1 satin, het silk am ei ben Spring boots, watch, a chadwyn aur melyn o'r mint (!) Mae'n erlyu ei lanbeth "—mi ddeil hi'n teth eynt(?) Cyfnewid yn llawn, &c. Ei amter a'i arian hedfan o hyd I erlyu t- ganod dry'n gysgod i gyd Bu i ciiHa Ila .vu mor agos i'w dal hi cya hy«, Jtlettti "cite orethyn b«;rpan a chot flawyn gwja. Tta John—er ei ddawn, bob boreu, hwyr, uuv& Eth byth gael ei hobby1 a dragwyddol ya ibwm. \;j Mae John peer fellow'n llafurio mewn gwtn I ddathlu'r gogleisiol allanol o'r dyn Tra'r mewnol diniwed gan dlotted a Job," Yn spec rhwng mymrynyn a dim yn ei g6l> Tra John er ei ddawn, &c. Mae Jane yn ferch ieuangc ar ben ugaia oed, Na nyddodd, na weuodd hi hoaan eri(,ecl I Ond gogryn fiFaaiynau mewn lIatin. a lawns. Yn wneiff hi wraig anwyl ? yn waeifi hi, John Jones ? I'w gwiagu hi'n llawn,—bob boreu, bub nawn, Ac heb gael ei Doli'n dragwyddol yn iawn, Mae'n rhodio'n y station heb eisio'r un train, Realladytl'asiynol-'rwy'n coeddwl mai Jane ) A swell mewn kid gloves, modrwy euraidd, a Run, Gofynwch i'r porter, ai nyna ydi John ?" Sy'n ntwid mor llawn—bob boreu, bob namo, Heb byth gael ei hobby'n dragwyddol yn iawn. Csyyur.

URDDEDIGION EISTEDDFOD BANGOii.

CHWEDLONIAETH Y CYMRY.

YMDDYGIAD ANNYNOL.

INEIDIO O'R GERBYDRES.

[No title]

I"';-Y FBlF FAHCdNADOiiDU…

Advertising