Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

HYN A'R LLALL, YMA AC ACW.

AT BWYLLGOR EISTEDDFOD : FFESTINIOG.

-_..____.-_-----YR HYN A GLYWAIS.

News
Cite
Share

YR HYN A GLYWAIS. FONEDDIGION,-Breintir finau fel lluaws o bechaduriad clywedog ereill a hanesion o bob natur a'r fy nheithiau gyda'r bag te yma, ar pethau mwyaf dyddorol a glywais ar fy nhaith ddiweddaf ydoedd a gan- lyn:— j Clywed fod parchus offeiriad Llanfair- caereinion yn cynnal gwasanaeth bob Sul yn mben ucbaf ei blwyf, er mantais a chyfleustra i'w blwyfolion, a bod ei wrth- wynebwyr yn brochi yn ddyclnynllyd. Wei yn sicr, y mae yn haeddu caumoliaefch am ei gyillludaoetli a da. Clywed mai arferiad rhai menywod tua chymydogaeth Penycapel yw ymgasglu at 1 j eu gilydd i rhyw fan bennodedig er trin a throsi busnes ac achau pobl yn iawn, ac hefyd cyn y diwedd ysgrifenu clamp o lythyr o'r iaith ryfeddaf ac iselaf a'i yru at, neu ynte ei fwrw dan ddrysau pobl a phersonau diniwed. Gobeithio y cymmer- ant rybudd ac na welir hwynt mwyach yn pentyru at eu gilydd rhag y bydd i'w henwau gael eu dynoethi. Clywed er fy mawr alar fod dau dreng- holiad wedi bod yn mhlwyf Llanerfyl yr wythnos diweddaf: un ar gorph dynes yr hon a ddaeth i gyfarfyddiad i raddau helaeth a'i diwedd t?wy yn ddamweiniol syrthio i lawr y grisiau, a'r Hall ar gorph plentyn bach oddeutu dwy flwydd oed yr hwn a gafwyd wedi boddi mewn ffyniion yn yr hon yr oedd oddeutu 11 modfedd o ddwfr. Er fy mawr lawenydd clywed fod Ysgol Sul St. Erfyl yn un wasanaethgar a llafurus, a bod yr ysgoleigion ar gael eu gwledda tua diwedd y mis presenol. Clywed fod yr hen arferiad bechadurus o ymdyru at eu gilydd yn ffynu yn mhlith ieuenctyd Llangadfan ar Foel, yn enwedig ar nos Sadyrnau ac wedi iddynt ddyfod yn dyrfa gref dyna hwynt yn dechreu ar eu gwaith, sef gwawdio a gwaeddi ar ol pobl pan y maent yn pasio o'r siopau neu unrhyw le arall. Gobeithio y cymmer- ant rybudd ac na welir hwynt mwyach yn gwneuthur triciau gwarthus fel yna. Clywed fod cyngherdd mawreddog i gael ei gynnal yn ysgol y bwrdd Llanerfyl, yr wythnos nesaf, ar ei agoriad, a bod can- torion enwog wedi addaw eu gwasanaeth. ERFYL.

----__-___-------LLITH LLYGADOG.

-=" ! IOAN MALDWYN A PLEIDIWR…

PENBLETH PRIODASOL.

DAMWAIN ALARUS AR Y RHEILFFORDD.

FFRWYDRIAD ANGEUOL. :