Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

.V- RHYBUDD. ]\f& HENRY KENNEDY, ARCH- ADEILADYDD ac AROLYGYDD ADGY- "ttlRIADAU EGLWYSIG yn Esgobaeth Bangor, a ytQUna hysbyau ei fod wedi dychwelyd i Fangor i Swyddfeydd, 262, Heol Fawr, Bangor. 17 "L. R. F. SHILLINGFORD, •mber of the Royal College of Veterinary Surgeons, I London, prepared to treat all diseases of Horses, u .Cattle, Sheep, and Dogs, with the utmost care, eaicinos, sc., as used in the Royal College, sold at derate charges. Address—Mr R. HUGHES, Chemist, Opposite the MARKET, BANGOR. 2730-761 provincial (life) insurance COMPANY, ESTABLISHED 1852 CAPITAL X200,000, LIFE ASSURANCE FUND, £ 192,612. P X T R ACT F E O M DIRECTORS' i REPORT FOR 1873:—The sura placed to the of the Life Assurance Fund was £ 15,310 2s 9d, j,61ng the largest amount placed to the credit of this UQd since the establishment of th$Company." -<i> i- i ROBERT WILLIAMS, r, Secretary, ^hief Office Wrexham. 2353—76Qd—2il Grown 8ve., pp. 304, neat cloth cover, price 3s., Miscellaneous ,poems: and pen- AND-INK SKETCHES, chiefly of WELSH SCENERY n°ted Places in Carnarvonshire: also, selection- ^>m the Letters of "WELSH GIRL" and "OLD MOUNS "AINZER, by RICHARD JEIICHARDS, •late of the North Walek Chronicle" Published and Sold by Mr K. W. Douglas, High-street angor, to whom orders for the work may be addressed -_L_ ) PRICE REDUCED FROM 5s. TO 3s. In Small Crown 8vo., p.p. 306, Cloth, Price 3s. 1 SERMONS: preached chiefly at Bangor w. Cathedral, by the late E. PUGHB, B.A.. Senimr icar of the Cathedral, Rector of Llantrlsanfc, Ao- g esey. and Rural Dean, Parker axid Sons, London and'Oxford K. W. Douglas, Bangor. SHOP FIXTURES. EVERAL good Fixture-Si about 5 feet 3 inches in depth, and 3 feet 2 inches wide also a Swzed Show Frame, to be disposed of.—Apply at the Worth, Wales Chronicle Office, Bangor- ESTABLISHED 1839. THE CELEBRATED CAMBRIAN MEDICINE. J1 O N E S (TREMADOC.) APERIENT AND AN TIBILIOUS PILLS. A PRACTICAL trial for Half a Century, with the more general test of Thirty-four Years I by the afflicted public, has now established the reputa- tion of these PILLS. Containing no Mercury, but imposed of the most rare nod expensive Vegetable pre- parations of the British Pharmacopoeia, combined with a valuable SNOWDONIAN HERB, forming a MILD LAXATIVE, TONIC KEXEDY. admitted by those who have ^fied them to be superior to all other similar prepara- toongj as a Preventive and Cure for all Disorders resulti- ng from a disordered state of the Stomach, and Liver, and Impurity of the Blood, &c. Sold by all the Wholesale Houses, and at the Cam- brian Pill Depot, Tremadoc, North Wales. H etailed h all respectable Medicine Vendors in every town in the United Kingdom, in Boxes at Is lid, 28 6d, and 6d each Great saving in procuring either of the >rge Boxes. 4W Should any one fail t obtain the Pills in his own 14 .1 postage stamps for the Is lid pX' ^or 2a 6d, or 60 for the 4s 6d be posted to the ^atnbriah Pill 'Depot, •Treuaadoc, North Wales, the 'Uh will be sent by return of post, free. 7 SWYDDFA AGER-ARGR AFFU Y -!j-: "NORTH A? ALES CHRONICLB." Y JBRODIR DOUGLAS, ATtGRAFFWlit, LITHOGRAPH, COPPERPLATE, A LETTERPRESS, MANUFACTURING STATIONERS A LLYFRRWYMWYR, heol FAWR, BANGOR. PO B MAT U 0 ARG RAFFU Arianwyr, Brokers, Cwmniau Yswiriol, Cyfreithwyr Arweitbwyr, &c., ^•'r owbl yn cael ei orphen gyda'r buander ar prydlon- deb mwyaf. ^baglen} Cwmniau Hyshysleni Eisteddfodol Jjkrdiau Coffadwriaethol Tocynau Cyfarfodydd Trefnleni Gyfarfodydd Lien- Invoices yddol Billheads "hestrau Nwyddau Llyfrau o bob math CYlchlythyrau Derbynir Hysbysiadau i'w eyhoedd yn holl babyrau Wundain a'r wlad. Anfonir Estimates am amryw waith gyda throad y 2 »t. KAY'S COMPOUND ESSENCE OF LINSEED, for Colds and Coughp, Asthmatic, Consumptive or Bronchial) cures 9 cases out of 10.- Sold by most Chemists. SEFYDLWYD YN 1854. THE 0BMINAL LLANDUDNO DIRECTORY, A Rhestr o'r Ymwelwyr yn Llandudno, Colwyn, Bettwsycoed, Penmaenmawr, Llan- fairfechan, Bangor, a Beaumaris. Cynnwysa Wyth Tudalen, gyda rhestr gyflawn a chywir o'r Ymwelwyr yn yr holl leoeddd tlasiynol a Phoblogaidd uohod, yughydag amryvviaeth o Wybodaeth LEOL ac ARBENIG, a chrynnodeb ragorol 0 Newydd. ion yr Wythnos.— PRIS DWY GEINIOG. Gellir catil y DIRECTORY yn Llandyd no yn y Brif Swyddfa, St. Georg«'s HaD, Mostyn Street. Cyfrwng rhagorol i Hysbysladau am Dai ar Werth neu a.r Osod, Llettyau i Foneddigion, Gwestotai, &c. toner Hysbysiadau a Thaliadau i'r Cyhoeddwr, St. Q. tr¡¡i'. Hall, ILostyu Street, LkndudB, .i':filr0l t :.u- ANGLESEY & CAR.NAR.VONSHtRb AGKlOULTURiL SOCIETY. PESIDENT: THE RIGHT HON. LORD PENRHYN. VICE-PRESIDENT: MR. LEWIS JONES, LLWYNON, ANOLSSHY. THE ANNUAL ■' SHOW OF CATTLE, IMPLEMENTS, &0., WILL BE HELD AT "J -V Tli B A N G 0 R ON WEDNESDAY, SEPTEMBER THE 16TH, 1874. t The Leaping over Hurdles will take place at 2 o'clock. The Entrance to tbe Show Ground will be FROM HIGH STREET, ADJOINING THE BRITISH HOTEL. ^^fRG;E, (^F ADMI;;jSrON During the Judgiag, 2*; after 12 o'clock, Is. DINNER, will take place at the British -Motel; Baogor, at Half-past Three. P I R JOHN LLOYD, JUN., SECRETARY, BANGOR, IOTH Auegsi, 1874. 2194-1281, _¥_ Y GWIR YN ERBYN Y BYD." A "YN NAWDD DUW A'I DANBNEF." "0 IESU NA'D GAMWAITH." EISTEIDF0D EfiEINIOL A rOIIENEDLAETHOL •CYMRU, I ,if)" AM Y FLWYDDYN 18"715. GWEDI .1110§1 er R rhybudd dyladwy o bed war mis ar hug-aia, cynaelir yr Eisteddfod lion, yn nghydia G^Vsedd Beirdd Ynjs Prydaib, o fewn cyffioiau bwrileisdref henafol Pwllheli, yn mis Awst, 1875, CyhoedOir rhestr gyflawn o'r testynau, y beirniaid, a'r gwobrwyon ytx ddioed. Y udaa y rhai oanlynol wedi eu dewis eisoea Testya y Gadair, Awdl (heb fod dros 800 o linellau) ar Brydferthwcb. Gwobr, 30p. a chadair addurnol. Arwrgerdd—Crtswallon (yn ei ymgyrch gyntaf yn erbyn y Rhufeiniaid). Gwobr ldp a tblws aur. Cywydd—Saint Enlli. Gwobr, 5p 5s a thlwf?, gan G. T. Piccoij-Jouts, Yaw., Maw Pwiitiel. Awdl Bryddest er cofi'adwriaeth am y diweddar Brif-iardd Euirys. Gwobr (gan gyfeillion o iiorthmudog), lOp 10s a thiws arian. *'• Traethawd bywgraffiadol a beirniadol ar fywyd ac atbrylith y godidog Biif-fardd Dtwi Wj n o Eifion. Gwobr, 20p a thlws aur. 20p a t,hiws aur. Y BRIF GYSTADLEUAETH GEI|DDOROL. I'r COr heb fod o dan 60 mewn nifer, a ddyry y dadganiad goreu of The people slidl and be ..r'm.d,' rhoddir gwobr o banner cant o bunnau a baton ysplenydd i'r arwBinydd. Y mae'r pv.yllgor wedi penderfynu nad arbedir traul na thrafferth 1 wneud Eisteddfod 1875 -u deilwng yn mhot) ystyr o gynnydd yr oes. Y mae nawdd a chefnogaethlluaws o foneddigion Gwynedd 'vo ii eu siorhau; a chynnygir gwobrau haelionus ar destynau teilwng yn ruhob cangen^>>-ji%ei«bftetl. G. T. PICTON-JONES, Maer K ih, ;i; •Llywyd-i y iV/yllgar. AWFt26, 1874. 125 BUDD-GYMDEITHAS ADEILADU BANGOR A GOGLEDD CYMRU. SEFYDL WYD YN 1872. CYFRANAU, 10P. YR UN. TANYSGRIFIADAU MISOL 2s. 6c. Y GYFRAN. BLAENDAL, 6c. Y GYFRAN. TMDDIRIEDOLWYR Isfilwriad Vincent Williams, Bangor. John W. Hughes, Ysw., Cyfreithiwr, Bangor ILL YWYÐD Dr. Richards, Bangor. CYFARWYDDWYB Mr John Lloyd, Bronderw, Bangor. Mr John Parry, Draper, etto. Mr John Pritchard, Aiwerthwr, etto. MrTbos. Pritchard, Town HallBuildings,Beaumaris. Mr Zecharias Roberts, Thomas's Square, Bangor. Mr John Simon, Tanner, Bangor. Mr John Slater, Bea,imaria. Mr James Southwell, Port Penrhyn. Mr. W. Francis Williams, Bangor. Mr Thomas Williams, Caederwen, Upper Bangor. Mr Hugh Williams, Green Bank, Garth. CYFARWYDDWR DWEITHIOL. Mr John Lloyd; leu., yr Hen Ariandy, Bangor. PRIF amcan fi'urfiad y Gymdeithas hon oedd meithrin arferion darbodol yrnysg dosbarth- iadau llafur. Trwy nad yw y Tanysgrifiad Misol ond 2s 6c y Gyfran, dygir maateision y Gymdeithas i gyrhaedd pawb sydd yn dueddol i arbed. Mae y Gyfran o lOp. yn cael ei chyfiawn dalu i fyny mewii chwe blynedd-yr AE-Iod yn talu 9p. a'r Gymdeithas yn yohwanegu lp. fel Llog am y cyfnod. Os bydd aelodau yn chwennych gorphea eu Cyfranau I mewn tymmor llai, gallant wneud hyny trwy daliadau misolo 5s, 10s, neu 20s y Gyfran. Bydd y cyfranau felly yn cael eu cwbl dalu i fyny mew a 3 blwydd a chwarter, 20 mis, neu 10 mis, ac wedyn bydd ganddyut bawl i log yn ol 5p y cant, i'w dalu yn flynyddol, Yn ychwanegol at hyn, bydd dwy ran odairo'r eunillion gael eu rhauu ar gyfer pob aelod fyddo wedi dal Cyfranau taledig neu danysgrifiol yn y Gymdeittrs am dair blycedd,— y drydedd. ran yn ngweddill i gae] ei neillduo i'r ol-drjsorfa. OS BYDDO AELODAU YN DEWIS TYNU YN OL, gallant wneud hyny unrhyw adeg ond rboddi 10 uiwrbod o rybudd yn flaenorol i gyfaifod misol. Mae y Cyfarwyddwyr yn barod i roddi echwynion dan ddiogeliadau cymmeradwy ar delerau rhesymol, i'w had-dalu yn ddognau, hyd at dymmorau o 15 mlynedd. Cynnh^lir y CYFARFODYDD MISOL yn Swyddfa y Gymdeithas, Rhif 1, PlaslJwyd Terrace, Bangor, ar yr ail Ddydd Llun ymhob mis, o banner awr wedi Chwech hyd Wyth o'r gloch yn yr Hwyr. Y Diwrnod nesaf i dderbyn taliadau ac i ganiattau cyfranau fydd Ddydd Llun, Awst 10. 10 "\7N E1SIBU, GOF da wedi arfer gweithio JL at gerbydau. Cyflog da a gwaith parhaol. Hefyd yn EISIEU, SAER COED da. Rhoddir y flaenoriaeth. iun wedi.arfer gweithio at gerbydau.—Ymofyner gyda M Griffith, Trefriw, Conway. 109 OYMDEITHA8 AMAJiJTHYDDOL MON AC ARFON. (pYNHELIR ARDDANGOSFA FLYN- YDDOL y Gymdeithas uchod yn Mangor, ddydd Mercher, Medi 16eg, 1874. Entries o Stoc, &c., i'w barddangos i'w hanfon at vr Ysgrifenydd ar neu cyn dydd Gwener, Awst 28ain. JOHN LLOYD, IEU., BftDgor Awst 4, 1874. Ysgrifenydd. 114 NEW OHDNANCE MAl-b i-XGLAND and Wales. GAN fod II. ROBERTS, Ma.p and Globa seller, Corwen, yr unig Orucbw> :iivr pennodedig drog Ogledd Cyrnru i werthu y cyfry w Aup-i. Ms gallaf alw o dy i dy fel oyot gyda Maps, Atlases, a Globes. Ond bydd dda ge-oyf anfou urny* nifer i Gyfeilion neu Glybiau, ar yr un amuiodau Kg aferol. Mae y Map newyddion o Sir Hint oil ;¡ l han fawr o Sir Ddiabych wedi eu cyhbeddi: goli v e-.c I than o blwyf neu dyddyn, He na ddewiser plwyf e) n, tO L g I ¡', A9 OBDSTAINCK MAI'/R.n,! n, tic., 123 OORWENI OYFAILL I BAWD. < PELENAU HOLLO WAY. AMMHITEEDD Y GWAEi). Mae y pelenau hyn yn cael eu gwt rthfawrogi ar yr aelwydydd -tlottaf yn ogystal ag yn y vai He mae llawn- der a chyfoeth. Effeithiant bun id. ;>d trwy yr holl gyfansoddiad, bob niweidio un 12 hoeo, a symmud-1 ant ymaitb hadau yr anhwylderau hv ;iy aydd ya troo., glwyddo degau o filoedd i fedd ansiiaf'ol. GWENDID, IDIFFYG AWYDD AT ffWYI), Cd1. YN T PEN, ÁO ISELDER YSBRID. Bydd i'r pelenau hyn mewn i chydig ddyddiau effeithio cyfnewidiad tra rliyfeddol ID wn cyfansoddiad- au methedig (pa beth byKMg fyddo yr achos gwreiddiol o'r gwendid), canys creai-t awydd iaebus am fwyd, meddyginiaetaaut ddiffyg treuliad, aymmudant ormod- edd o'r bile, wcllhaot y bendro, ysgafnder dyrys, a chur yn y pen, a'r holl anhwylderau arinifyr hyny sydd yn codi oddiar yatumog ddrwg neu dreuliad ammher- ffaith. Y PHYSIGWEriETH I FENYWOD, YN HEN AO IEUANGO. I oresgyn bob rlnvystrau yn y peiriannsiu treulio, ac i'w hadnewyddu pan fyddarst wedi toyned yn fethedig, nid oes un, math o fethygiuiaeth i'w chymmharu i'r pelenau hyn. Mabwygiedir hwyat yn gyffredinol fel yr unig feddyginiaeth fawr i anhwylderau merched, ac nis gallant fethu, canys y maent yn cryfhau y eyfanr,oddi" a phob amser yn dwyn oddiamgylch yt hyn y by da is yn amcanu atto. I ferch-L-d yu tydu at- addfedrwoa, neu at gyfnod pwysicaf bywyd, y maent yn ammhrlaiadwy, canya y maent yn dAiqgelwch per- iJaitb rhagy dropen. cur yo y pel), cufiad y galon, a phob rhyw anhwylderau gewynol- fydd yn nodedig o boenus ar yr adegau hyny. ANHWYLDERAU PERTHYNOII I BLAST. Trwy y PeJenall pureiddiolhyn g«liir rhoddi attalfa ebrwydd, a gwella yn fuan, y pas, y frech goch, Bcarla- tina, twymynau, ac afiechydon y croeo. Ni ddylai-un fam fod hebddynt. Gellir rhoddi un4'dwy, neu riair, (wedi eu gwneud j n bowdwr) bob nosf gj, da'r sicrwydd y gwnant les. ANHWTLDERAir GEWYNOL. Mae unrhyw ddyryawch ar y gewynau yn. effeitho yn ddinystriol ar y ^orph. a'r meddwl. I'r afiach gewynol mae y Pelenau .hyn yn hanfodol angenrheidiol, caBya rhoddant yni a nerth i'r aelodau mewnol, aoo ganlyniad i'r gyfundrefn gewynol Jsyddyrr eu eyssylltu a'a gorcbuddio. I hyn y, ^hatd priodoli eu rhinweddan nodedig tuag at wella hysteria, iselder ysbryd, spasms, Bitiau, dirdyoiadaii gewynol; ac anhwylderau cyffelyb. Gwertbjir y Pelenau a'r Enaint gan y Proffeswr HOLLOWAY, yn eisefydliad, 533, Oxford-street, Llundain; hefyd gap braidd bob cyfferiwr parchus trwy'r Bvd Potiau a Boxes, am Is, J c,' 2s. 9c., 4R 6C., lis., 22s., a 33s. yr un. Cynnwysa y Pot Llei« owus o Enaint, a'r Box Lleiaf bedair dwsin o Belenau. Gyda yiob Box a Phot y mae cyfarwyddiadau print- iedig cy^wn, a gellir eu cael yn unrhyw iaith, hyd yn nod y reaeg, yr Arabaeg, Armenianaeg, Parsiaeg, a'r Gkiuft«gi t* r- j f i:"C oil WANTED hii ;•(•! M. ] ( I I A,A V who would he eXlwdcd to \¡¡it.nt ta liJ" diflractcr indispensable —Address. E. L. L\, N Wales Chronicle Oiffcc. Ba-igor. YN EI8IEU, nifer bychaa o ddynio gweithgar, diwyd, so o gymmeriad da, i gasgk archebion am lyfrau newyddion pwysig. Rhoddir cyt.- ¡g da, neu gommissiwn, S n 01 gallu a theilyngdod. Gall chwarelwyr parchus, neu emll a fyddout allan 0 waith, gaufod y cyfleusira bwn yn un tra manteisiol.— Ymofyner il It. Macleod," goruchwyliwr i'r Meistri Blackie and Son, 3, Thomas-street, Caernarfon. 122 PRIS 3s. CYROEDDIR mor fuan ag y ceir nifer digonol o danysgrifwvr, Nodiadau Haneeyrdol ar Gastelli, Monachlogydd, Eglwysi, Hen Deuluoedd y Debeubarth, ynghyda hen arferion a Lien y We.-ic,. gan J«hn Rowlands (Giraidue), National School, Waun tawr, Cross Keys, Newport, Mun., awdwr yr Historical Notes on the CfJuntie of Glamorgan, (Janiigan, and Oar- mnhen, Catalogue of the Card if) Free Library, Ll.y fr- gellydd i'r diweddar Syr Thomas Phillips, Barwr ig, F.S.A., Ytnddiriedolwr yr Amgaeddta Frytanaidd, &o., a'r _■ ilwriad Bennett, K.A., Caerdydd. Anfoufci <5jiwao at yr Awdwr. TO THE CLERGY, PUBLIC SPEAKERS SINGERS, &c. ARE you troubled with Hoarseness, Rus- kin ess. Weakness of the Voice, or any otler d*. ficiency in the vocal or respiratory organs for Publio Speaking, or Reading, or Singing, &e. t Try JONES' (TRKMADOC) AROMATIC VOICE GLOBULES, and you will be relieved at once. Sold in Boxes at, Is lid and 2s &d. May be had of all Chemists, and from the Cambrian Pill Depot, Tremadoe. 8 HYNODI HYNOD! HYNOD J '<1# .1 r.J. GWAED BURYDD CYFFREDINOL. caiV/il: T Jt ONES A'I G w m I, CYMMYSGEDD PUREDIGOL CYFFREDINOL. • Tracle Mark- I)urif-Ing Mixture." ••-fc- b ..r., Anmhuredd y gwaed, afiechyd yn y onawd, a'r cryd- cymalau a wellheuir yn. fuan gyda'r cymmysgedd pur* edighwn. Mae ya sicr e fod y moddion goreu yn y byd i wella pob anaf yn y cnawd, penau dduynod, y carbwncl, tarddwreinyn, pen dolurus, llygaid gweiniaid, erysipelas, doluriau y cancer, yr ymgrafu, scurvy, chwydd cylchwyrnaidd, coeeau drwg, y piles, a pbob math o afiechyd yn y gwaed a'r cnawd, a rhoddir cym. 3: meradwyaefeb uch^l iddo i'r & -ddefi^yd^ijtiXt jfc.. Enaint Pawb-wellhaol o'r eiddynt, gan ei fod yn hyfryd a blasus i'w gymmeryd, yn gystal ac yn ddiogel. Ar werth mewn potelau 2s 60 a 4s 60 yr up, ao mewn I J. cistiau, yn cynawys pump o butelau 2s 6c, am lie yt ) un, yn ddigon i effeithio gwelibad perffaith o hef» « afiechyd. 1 ELI PAWB WELLHAOL JONES, (Trade Mark-registered), i.. Neu, Cyfaill Pob DYD.-Y feddyginiaeth aduabyddus oreu at wellhau pob math o ddoluriau. Bu yn foddion i wella coesau dolurus, wedi bod felly am 25 mlynedd, mewn ychydig o wythnoeau. Cymmeradwyir ef gyda'r t: y addirieaaeth fwyaf gan y meddiannwyr tuag at fflameg • j a y llygaid, bronau yn casglu,tarddwreinyn, ysgaldio, ilosg, pendduynod, piles, a doluriau o bob math. Mae gan y meddiannwyr yr hyder mwyaf y bydd un prawf CH yn ddigon i argyhoeddi y mwyaf ammheus o'i werth. Ar werth mewn potiau am Is lie, 2s 9c. is 6" yr PESWCH! PESWCH! BALSAM OF HORfiHOUND JONES, TOLU LINSEED (wedi ei registro). Gwellhad diogel, buan, ac effeithiol at beswch. anwyd, crygni, diffyg anadl, y pas, caethder, bronchitis, darfodedigaetb, a phob anhwyldeb yn y frest, y gwddf, a'r ysgyfaint. Rhydd un dose ryddhad dioed fel rheol, mae un gostrelaid yn effeithio gwellhad. Prisiau, Is ljc, 2s 9c, a 4s 6c y gostreL Pelenau Llysieuol a Braintlythyrol Jones at y Gwynt. (Wedi ei registro). Y feddyginiaeth oreu yn y byd at ddiffyg treuliad,POOD yn yr ystumog, anbwylderau yr ysgyfaint, cryd melyn, cur yn y pen,.poenau yn y frest, diffyg archwaeth at fwyd, gwyntegrwydd, rhwymni, afiechyd yn y cnawd, peDdduynod, curiad y galon, iselder yebryd, poenau yn y cefn a'r ochr, piles, poenc ysgafnder yu y pen, &o. Ar werth mewn blychau, 18 lc. 2it 3c, a s 6c yr un, jjTT 15c, a 3s mewn stamps gyda'r poet. Yr unig wneuthur. wyr, W. Jones and Co., chemists, 157, Great Howard. street, Liverpool. Gwerthir hwynt gany. pergonaxji caulynol :—Yn. Nghasrnarfon—-Mrs Owen a Mr Jon«s. > cor B;*ngor—Mr M Roberts, a Mr Edward Ffoalies. Bridge—Mr Jones. Pwllheli-^Mr^ RcAierts.' Llanf%ife. il' —Mr Jones. Conway—Mr Eldwardi Llaududno— L¿ -gr Willidme. Flint-.Afx M. Joiies, Wyddgrug— JI? Williams." Bala-—Mr Williams^ Ffeetiniog-i-Mre T. R. Williams. Caergybi-r-Mr Roberts, Market-street. Lianidloes-Mr David Rees, druggist; zieu odoliwrtb -3 meddiannwyr, W. Jones and Co., 167, Great Howard- „ r '1 street, Lerpwl. Anfonir hwynt yn ddidraul drwy y post am byratheg neu un-ar-bymtheg-ar-liugain 6 stamps. r 85 SEFYDLWYD YN 1807. ) ,I THE- NORTH WALES CB30K^33 AND ADVERTIBBR FOR rrRR PItINCIMUT-y- Newyddiadur Teuluaidd o'r doabarth t laanaf* C -yheeddir ef bob bore-Sadwrn. ) j i x.) Pris Dwy Otiniog. T (7' IE Ei-6, yw y Papyr Hynaf yn Ngogledd Cjtnror as ,J ymledaena yn telaeth bob bore Sadwin drwy y Chwe* Sir Ogleddol, Bef Mon, Cafruarfoo, Meirionydd, Tre- faldwyn, Dinbych, .a Jflint yn_ Ngheredigion, ae ymysg y Cymrj-yn Llc^egr,:lwerd(Jon, ac Yisgotisind; y ,.g(ji!eii roi cyfrwng goreu i'roddi cyboeddusrwydd i Hysbysiadau. Telbrau i Dd rbynwyf •'—All GOEL—6s 6d yr ban- ner blwyddyn6; 13s y flwyddyn. Os TELIR Y ML A EN LL AW—5 b 6d yr banner blwyddya lis y 1 « flwyddyn. r 'rrj Arcuebion, Hysbysiadau, a phob taliadau i'w hanfoli i': Cyhoeddwr, KENMUIR WH1TWORTH DüUG.f, Aorth Wale# Chronkle Office, BauVr, C!Aawrv(?Dsbu*. y. »«r r o:n U'i. ■ j irr: ;"C1