Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

NEWYDDION CYMREIG.

COHFANYDD AT ROBIN SPONC.

News
Cite
Share

COHFANYDD AT ROBIN SPONC. Y GWIS30EDD GWYEDD A G-LAS. LLITH 1. ROBIN SPONC, Y MWYNDDYN ANWYL,— Byddaf yn darllen dy holl lythyrau ar Hyn a'r Llall o'r dechreuad, er mawr ddifyrwch ac addysg i mi fy hun. Yr vyt yn rhoddi llawer 0 wersi da i'r genedl i'w hyfforddi mewn moesau da a lleclneisnvydd ymddygiad, ac yn flange: hi ambell i goegddyn huniinol a balch er eu diwygio. Gwnaethost yn rhagorol o dda pan osodaist dy chwip ar gefn y ddau ddyn enwog hyny a geisiodd gan y bobi ddyweud celwydd wrth votio yn amser etholiad. Ond yr wyf yn dechreu meddwl y dylet tithau gael y fflangell am ddywedyd eel wyd-1 yn nghylch y dyuion hyny oedd yn gwisgo y gyna.u gwyrdd a glas, a'r capiau pedwar onglog. Yr wyt yn eu galw yn Ryw ychydig o chaps 0 Sylum Dimbach dan ofal y keepers, ac os nad o Dimbach, its only a question of time na byddant yn cyrhadd yno." Nid boneddigeiddrwydd a ddysgodd iti ddywedyd y peth hwn, ond yr yspryd cul, hunanol sydd gan y Cymry yn gyffredin 0 iselu a bychanu eu gilydd, yn enwedig y beirdd a'r llenorion. Nid 'Yw yr yspryd hwn i'w gael yn mhlith y Gwyddelod. Yr ydwyfc yn myned ar dy Iw yn nghylch y petb. Myn cebist (meddi) yno y dyla nw fod." b.ith led- nais iawn, ynte, Robin bach, pwy bynag ydwyt ? "Amcan y dynionach diniwad hyn ydi, isio i'r bobol gredu i bod nhw yn rwbath, a nhwtha yn gwybod nad ydi nhw 'n ddim—counterfeits mewn cyfnasa gwyrddion." Robin anwyl, gormod 0 beth iti ddywedyd hyn am ddynion fel Yr Estyn, Andreas o Fôn, Ceiriog, Y Thesbiad, Llallawg, loan Arfon, Gweirydd ap Rhys, a'r enwog Alfardd, wrth fysedd yr hwn, meddir, y mae yn hongian holl dynged cenedl y Cymry. Y mae Cymru benbiladr yn cydnabod foci y gwyr hyn yn ddynion talenfcog, ac nid oes neb a wadai nad oedd Yr Estyn yn ogoniant ac yn anrhydedd iEisteddfodau Porthaethwy, Wyddgrug, a Bangor, er ei fod yn gwisgo ei gap a'i wn glas, fel y rhai a enwais uchod. Robin anwyl, nid oes neb yn hoffi wit a sarcasm, os bydd yn goeth, yn well na mi, ond rhaid i mi ddywedyd fod dy wit a'th sarcasm yn dra isel y tro hwu yn nghylch y gynau gwyrdd a glas, yn ogymaint a'u bod yn rhy bersonol ac yn t:1flu mawr sarliad, yn bycLanu, ac yn tanu y dirmyg mwyaf ar y gwyr a'a gwisgasant. Gwir yw nas enwyd y gwyr. Nid oedd eisieu hyny, oblegid y gwyr a'u gwisgasant ydynt ddynion o nod a ehym- meriad, mwy neu lai, ac yn adnabyddus gan y genedi fel rhai felly. Ac am danaf fy hun, Corl'a.ydd, yr yclwyf mor hunanol a meddwl fy mod yn gwybod rhywbeth, er i minau wisgo uu o'r gynan. Yr ydwyf yn gwybod fy mod yn "Hen Deiliwr rhagorol y 11 fy amser, a phawb braidd yn cydnabod hyny, drwy iddynt wario oanuoedd gyda mi er m .vyn i mi eu dilladu i edrych fel dynion. On(I ineti-ilcil s wneud hyny lawer tro a ihwer o ddynion- aoh. Ac er iddynt dalu yn dda i mi am hyny, byddwn yn gwridgochi acyn rhudd- lasu o dosturi at y brcthyn da oedd yn gwneud i'r fath dclynicnachdilun ac an- wybodas edrych fel rhai call a boneddig. Gwybod yr ydwyf fy m Hi yn gerddor, ac y Ill; e y t;ne(n yn ("y Jndwl hyny, ac yn arddel fy r,gwaith drwy ti ami am dros haner cant o flynyddoedd yn Nghymru Lloegr, America. A ws.'raiia,- a PaUgonia Dyna un pet i arall i mi ymffrostio ynddo, a gwaelddsn fydlwn out theimlwn hyny yn wir anrhydedd. Peth arall yr ydwyf yn gwybod fy mod yn ei ddeall ydyw egwyddorion areithyddiaeth, ac yn alluog i addysgu ereill yn y gelfyddyd hono. Peth arall, yr wyf yn gwybod fy mod yn meddu llygad ertiff i ganfod carictor ac ysbryd dynion, ond cael siarad a hwy a bod yn eu ewmni am ychydig o ddyddiau, ae I hefyd oddiwrth eu hysgrifeniadau. Midy cap a'r gvVn a'm gwnaeth felly. Yn awr, I Robin, dyma fy marn ddiduedd i am daviat ti, er nad wn i pwy wyt ti mwy na'r dyti yn y lleuad, a hyny yn unig drwy dy lyihyrau yn Llaiis y IVhd; ac er iti ddy- wedyd fod genyf t; stafell wag yn fy mhen, ac yn un o'r chaps o Ddimbach, out for an holiday, ni chaiff y pethau hyny yr un rhithyn o le yn fy meddwl i barn yn dy erbyn. (1). Darwelydd wyt, Yl aliuog i graffu yn Hed fanwl ar y a'i bethau. (2). Dyngarwr a, gwladgarwr da. hefyd. Mi dybiwn dy fod yn casau iol a, ffwlbri, a dynion hunangeisiol, y rhai a, geisian" sathru ar yddfau ereiil, er mwyn dyrchafu eu hunain. (3). Yn lienor gwych, yn alluog i ysgrifenu yn lied rymus, a chryn iawer 0 wit ar dro, ac yn medru brathu gyd 0 saethau sarcasm wedi eu dipio mewn hustd ar lawer tro. (4). Yn ddinesydd y byd, ac nid rhyw glic cul, rhagfarnilyd, a hunanol yn philoso- phydd, ac yn man of business; yn aliuog i drin y byd a'i bethau..Nis gwn a wyt ti yn fardd neu yn gerddor, canys ni wel- ais ddim 0 dy gynnyrchion yn y ffordd hono. Chwaeth ddrwg iawn, anfonedcug- aidd, ac anfraVdol i'r eitbaf yw dy gyn- nygiadi yru pob gown gwyrdd i Dtiimbach: L ond rhaid i mi addef fod stinging wit yn y dyvvediad, Ao ar y dreesiwo, The. pro- prietor to follow.' Ond drwg-foes eithar yw dysgu plant i wawdio y diniwaid, ac yn enwedig i dalu iddynt arian am wneuthur hyny. Nid rhaid hyny, Robin anwyl. Ysywaeth, ysywaefch, y mae tuedd- Iryd naturiol a chryf yn millant y Cyrory i watwor y rhai a ddygwyddant fod a rhyw wall synwyrol neu gorphorol yn per&yn iddynt, heb dalu iddynt. I ddybsnu, Robin; fely mae y callaf yn colli, felly tithau y tro hWl1 (1, golbist wrth sarhau y dynion a wisgent y gynau gwyrdd a glas, io, yn ddybryd, pan y dywedaist y pethau hyihon am danynt. Ac os wyt ti Y1 foneddwr, fel y -tybiaf dy fod, ti a ddylit wneuthur ample apology am daflu y fath sarhad ar eu cymmeriad, a thi yn gwybod nad o asylum Dimbacli y daefchant, neu roi ryw rifch 0 reswm i broil hyny yn lie dy haeriad noeth eli. Ac yn enwcdig i Y V, Corfanydd, sydd yu tybied ci hun llav.ii mor galled a Robin Sponc ei hun. Yu y nesaf rhoddaf fy rheswm am wisgo y gown a'r cap; ac hefyd y dylai pob un a dderbynio urdcl yr orsedd wisgo ei regal.a yn ol eu graddiad yn yr orsedd, I bydded ofydd, bardd, neu gerddor, yw 1 a pob dyn call a chanddu y chwaefii leiaf at brydferthweh.-—Bydd wych, dedwydd, a difyr, Robin. CORFANYDD. Pont Menai, Awst 27, 1874.

HYRDDIO DYN ALLAN O'R GERBYDRES.

LLOFRUDDIAETH YN ST. HELENS.

[No title]