Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

SHOP FIXTURES. SEVERAL good Fixtures, about 5 feet 3 inches in depth, aDd 3 feet 2 inches wide also a glazed Show Frame, to be disposed of.—Apply at the North Wales Chronicle Office, Bangor- RHYBUDB. TI/fR HENRY KENNEDY, ARCH- -L*-L ADEILADYDD ac AROLYGYDD ADGY- WEIRIADAU EGLWYSIG yn Esgobaeth Bangor, a ddymana hysbysu ei fod wedi dychwelyd i Fangor i fyw. Swyddfeydd, 262, Heol Fawr, Bangor. 17 CYMDEITHAS AMAETHYDDOL MON AC ARFON. rjYNHELIR ARDDANGOSFA FLYN- YDDOL y Gymdeithaa uchod yn Mangor, ddydd Mercher, Medi 16eg, 1874. Entries o Stoc, &c., i'w harddangos i'w hanfon at yr Ysgrifenydd ar neu cyn dydd Gwener, Awst 28ain. JOHN LLOYD, lEu., Bangor Awst 4, 1874. Ysgrifenydd. 114 Crown 8110., pp. 304, neat cloth cover, price 3s., MISCELLANEOUS POEMS: and PEN- iVi. AND-INK SKETCHES, chiefly of WELSH SCENERY and noted Places in Carnarvonshire also, selection. from the Letters of "WELSH GIRL" and "OLD MOUNB by RICHARD RICHARDS, late of the" North Wales Chronicle" Published and Sold by Mr K. W. Douglas. High-street Bangor, to whom orders for the work may be addressed -P- u PRICE REDUCED FROM 5s. TO 3s. In Small Crown p.p. 306, Cloth, Price 3s. SERMONS: preached chiefly at Bangor Cathedral, by the late E. PUGHE, B.A.. Seninr Vicar of the Cathedral, Rector of Llantrisant, Ao. iglesey, and Rural Dean, Parker and Sons, London and Oxford K. W. Douglas, Bangor. ~R7F. SHILLINGFO^p, Member of the Royal College of Veterinary Surgeons, London, IS prepared to treat all diseases of Horses, Cattle, Sheep, and Dogs, with the utmost c^ro. Medicines, &c., as mod in the Royal College, sold at moderate charges. 2730-761 Address-:108. HIGH STREET, BANGOR. PROVINCIAL (LIFE) INSURANCE COMPANY, ESTABLISHED 1852. CAPITAL £200,000, LIFE ASSURANCE FUND, £ 192,612. Ex T R A 0 rr FROM DIRECTORS' J REPORT FOR 1873:—"The sum placed to the credit of the Life Assurance Fund was £ 15,310 2s 9d, being the largest amount placed to the credit of this Fund since the establishment of the Company." ROBERT WILLIAMS, Secretary. Chief Office: Wrexham. 2353—766<2—242 ANGLESEY. TO BE SOLD, Freehold Farm called GWEITHDY GWALCHtfAI, Life Estate or Dower therein of a Lady aged 40 —Apply immediately to T. W. Gillibrand, Accountant. 56, George-street, Man- chester, or to Mr B. Roose, Solicitor, Amlwch, ESTABLISHED 1839. THE CELEBRATED CAMBRIAN MEDICINE. JONES' (TREMADOC.) APERIENT AND A NTIBILIOUS PILLS. A PRACTICAL tiial for Half a Century, with the more general test of Thirty-four Years by the afflicted public, has now established the reputa- tion of these PILLS. Containing no Mercury, but composed of the most rare and expensive Vegetable pre- parations of the British Pharmacopoeia, combined with ^valuable SNOWDONIAN HERB, forming a MILD LAXATIVE, TONIC REMEDY, admitted by those who have tried them to be superior to all other similar prepara- tions, as a Preventive and Cure for all Disorders result- ing from a disordered state of the Stomach, and Liver, and Impurity of the Blood, &c. Sold by all the Wholesale Houses, and at the Cam- brian Pill Depot, Tremadoc, North Wales. Retailed by all respectable Medicine Vendors in every town in the United Kingdom, in Boxes at Is I id, 2s 6d, and 4s 6d each Great saving in procuring either of the large Boxes. w Should any one fail to obtain the Pills in his own neighbourhood, if 14 postage stamps for the Is lid box, 33 for 2s 6d, or 60 for the 48 6d be posted to the Cambrian Pill Depot, Tremadoc, North Wales, the Pills will be sent by return of post, free. 7 SWYDDFA AGER-ARGRAFFU Y "NORTH WALES CHRONICLE." Y BRODYR DOUGLAS, ARGRAFFWYR, LITHOGRAPH, COPPERPLATE, A LETTERPRESS, MANUFACTURING STATIONERS A LLYFR-RWYMWYR, HEOL FAWR, BANGOR. POB MATH 0 ARGRAFFU I A-rianwyr, Brokers, Cwmniau Yswiriol, Cyfreithwyr Arwerthwyr, &c., A'r crwbl yn cael ei orphen gyda'r buander ar prydlon- deb mwyaf. Rbagleni Cwmniau Cardiau Coffadwriaethol Trefnleni Cyfarfodydd LIen- yddol Rhestrau Nwyddau Cylchlythyrau Hysbysleni Eisteddfodol Tocynau Cyfarfodydd Invoices Billheads Llyfrau o bob math Derbynir Hysbysiadau i'w cyhoedd yn holl babyrau Llundain a'r wlad. Anfonir Estimates am amryw waith gyda throad y st KAY"S COMPOUND ESSENCE OF LINSEED, for Colds and Coughf, Asthmatic, Consumptive or Bronchial) cures 9 cases out of 10.- Sold by most Chemists. Y GWIR YN ERBYN Y BYD." "YN NAWDD DUW A'l DANGNEF." "0 IESU NA 1» CA:" WAlTH." i' I EISTITDFOD FREINIOL A CHMiDLAETHOL OYlHU, AM Y FLW Y DD N 1875. GWEDI gos'eg a rhybudd dyladwy o bedwar mis ar hugain, cynnelir yr E'steddfod hou \jr yn nghyda G >rsedd Beirdd Yn) s Prydain, o fewn cyl&niau bwrdeisdref henafol Pwllheli, yn mis Awst, 1875. Cyhoeddir i hestr gyflawn o'r testynau, y betrciaid, tfrgwobrwycayuddifed. Y niae y ri,ai cat)lynol wedi eu dewis eisoea -T, styti y Gadair. Awdl (heb fod dros 00 o linellau) ar Brydferthwch. Gwobr, 30p, a chadair addurnol. -v Arwrgerdd-Caswallon (yn ei ymgyrch gyntaf yn erbyn y Ithufeiniaid). Gwobr 15p a thlws aur. Cywydd—Saint Enlli. Gwobr, 5p 5s a thlws, gan G. T. Picton-Jonee, Ysw., Maer Pwllheli. Awdl Bryddt st er coffadwriaeth am y diweddar I3rif-fardd Entry?. Gwobr (gan gyfeilliou o Borthmadoe). lOp 10s a thlws aiiap. 8 Traethawd bywgratSadol a.beirniadol ar fywyd ac athrylith y godidog Biif-fardd Dewi Wyn o Eifion. Gwobr, 20p a thlws aur. Y BRIF GYSTADLEUAETH GERDDOROL. I'r C6r heb fod o dan 60 mewn nifer, a ddyry y dadganiad gcreii o The people shall and be afraid," rhoddir gwobr o banner cat t o bunnau a baton ysplenydd i'r arweinydd. .Y mae'r pavllgc)r wedi pgnderfynu nad arbedir traut na tbrafferth i woeud Eisteddfod 1875 yn deilwng yn mhob jstyr o gynnydd yr oes. Y mae nawdd a chefaogaeth lluaws o brif £ <>ne idigion Gwynedd wedi eu sicrhau; a chyunygir gwobrau baeliotus ar defrtynau teilwrg yn mhob cangen o ddyngeidiaetb. G. T. PICTON-JONES, Maer Pwllheli, Llywydd y Pwyllgor. Aw^t 26, 1834. 125 YN EISIEU, GOF da wedi arfer gweithio JL at gerbydau. Cyflog da a gwaith parhaol. Hefyd yn EISIEU, SAEIt COED da. Rhoddir y flaenoriaeth iun wedi arfer gweithio at gerbydau.—Ymofyner gyda It Griffith, T-efi-iw, Conway. 109 BUDD-GYMDEITHA8 ADEILADU BAGUR A GOGLEDD CYMRU. SEFYDLWYD YN 1872. CYFRANAU, 10P. YR UN. TANYSGRIFIADAU MISOL 2a. 6c. Y GYFRAN. BLAENDAL, 6c. Y GYFRAN. YMDDIRIEDOLWYR I Vincent Williams, Bangor. John W. Hughes, Ysw., Cyfreithiwr, Bangor ILLYWYDD Dr. Richards, Baugor. CYFARWYDDWYR Mr John Lloyd, Bronderw, Bangor. Mr John Parry, Draper, etto. Mr John Pritchard, Atwertbwr, etto. MrThos. Pritchard, Town Hal I Buildings, Beaumaris. Mr Zecharias Roberts, Thomas's Square, Bangor. Mr John Simou, Tanner, Bangor. Mr John Slater, Beaumaris. Mr James Southwell, Port Penrhyn. Mr. W. Framis Williams, Bangor. Mr Thomas Williams, Caederwen, Upper Bangor. Mr Hugh Williams, Green Bank, Garth. CYFARWYDDWR GWEITHIOL. Mr John Lloyd, leu., yr Hen Ariandy, Bangor. PRIF amcan ffurfiad y Gymdeithas hon oedd meithrin arferion darbod^l ymysg dosbarth- iadau llafur. Trwy pad yw y Tanysgrifiad Misol ond 2s 6c y Gyfran, dygir manteision y Gymdeithas i gyrhaedd pawb sydd yn dueddol i arbed. Mae y Gyfran o lOp. yn cael ei chyflawn dalu i fyuy mewn chwe blynedd-yr Atlod yn talu 9p. a'r Gymdeithas yn ychwanegu lp. fel Llog am y cyfnod. Os bydd aelodau yn chwennych gorphen eu Cyfranau mewn tymmor llai, gallant wneud hyny trwy daliadau misol o 5s, 10s, neu 20s y Gyfran. Bydd y cyfranau felly yn cael eu cwbl dalu i fyny mewn 3 blwydd a chwarter, 20 mis, neu 10 mis, ac wedyn bydd ganddynt bawl i log yn ol 5p y cant, i'w dalu yn flynyddol. Yu ychwanegol at hyn, bydd dwy ran o dair o'r ennillion gael eu rhanu ar gyfer pob aelod fyddo wedi dal Cyfranau taledig neu danysgrifiol yn y Gymdeiths am dair blynedd,—y drydedd ran yn ngweddill i gael ei neillduo i'r ol-drysorfa. OS BYDDO AELODAU YN DEWIS TYNU YN OL, gallant wneud hyny unrhyw adeg ond rhoddi 10 uiwrnod o rybudd yn flaenorol i gyfarfod misol. Mae y Cyfarwyddwyr yn barod i roddi echwynion da.n ddiogeliadau cymmeradwy ar delerau rhesymol, i'w bad.dalu yn ddognau, hyd at dymmorau o 15 mlynedd. Cynohplir y CYFARFODYDD MISOL yn Swyddfa y Gymdeithas, Rhif 1, Plasllwyd Terrace, Bangor, ar yr ail Ddydd Llun ymhob mis, o hanner awr wedi Chwech hyd Wyth o'r gloch yn yr Hwyr. Y Diwrnod nesaf i dderbyn taliadau ac i ganiattau cyfranau fydd Ddydd Llun, Awst 10. 10 SEFYDLWYD YN 1854. THE ORIGINAL LLANDUDNO DIRECTORY, A Rhestr o'r Ymwelwyr yn Llandudno, Colwyn, Bettwsycoed, Penmaenmawr, Llan- fairfechan, Bangor, a Beaumaris. Cynnwysa Wyth Tudalen, gyda rhestr gyflawn a chywir o'r Ymwelwyr yn yr holl leoeddd ffasiynol a phoblogaidd uchod, yughydag amry wiaeth o Wybodaeth LEOL ac ARBENIG, a chrynnodeb ragorol o Newydd- ion yr Wythnos.- PRIS DWY GEINIOG. Gellir cael y DIRECTORY yn Llandud no yn y Brif Swyddfa, St. George's Hall, Mostyn Street. Cyfrwng rhagorol i Hysbysiadau am Dai ar Werth neu ar Osod, Llettyau i Foneddigion, Gwestotai, &c.; Anfoner Hysbysiadau a Thaliadau i'r Cyhoeddwr, St.1 George's Hall, Mostyn Street, Llandudn. J/ SEFYDLWYD YN 1807. THE NORTH WALES CHRONICLE AND ADVERTISER FOR THE PRINCIPALITY. Newyddiadur Teuluaidd o'r dosbarth blaenaf-i Oyheeddir ef bob bore Sadwrn. Pris Dwy Geiniog. Efe yw y Papyr Hynaf yn Ngogledd Cymru, ac ymledaena yn helaeth bob bore Sadwrn drwy y Chwe' Sir Ogleddol, sef Mon, Caernarfon, Meirionydd, Tre- faldwyn, Diubych, a Fflint yn Ngheredigion, ac ymysg y cymrp yn Lloegr, Iwerddon, ae Yagotland; y cyfrwng goreu i roddi cyhoeddusrwydd i Hysbysiadau, Telerau i Dd rbynwyr :—AR GOEL—6s 6d yr ban- ner blwyddyne; 13s y flwyddyu. Os TELIR YMLAEN LLAW- 5s 6d yr hanner blwyddyn lis y flwyddyn. Archebion, Hysbysiadau, a phob taliadau i'w hanfon i' rCyhoeddwr, KENMUIR WHITWORTH DOUGLAS, North Wales Chronicle Office, Bangor, Carnarvonshire. PRIS 3s. CYHOEDDIR mor fuan ag y ceir nifer digonol o danysgrifwyr, Nodiadau Hanesyi'dol ar Gastelli, Monachlogydd, Eglwysi, Hen Deuluoedd y Debeubarth, yngkyda hen arferion a Lien y Werio, gan John Rowlands (Giraldus), National School, Waun Fawr, Crops Keys, Newport, Mon., awdwr yr Historical Notes on the Counties of Glamorgan, Cardigan, and Car- marthen, Catalogue of the CardiJJ FreeLibrary, Llyfr- gellydd i'r diweddar Syr Thomas Phillips, BarwDig, F.S.A., Ymddiriedolwr yr Amgueddfa Frytanaidd, &c., a'r Milwriad Bennett, B.A., Caerdydd. Aufoner euwau at' yr Awdwr. TO THE CLERGY, PUBLIC SPEAKERS SINGERS, &(-. f ARE you troubled with Hoarseness Il us- I kiness. Weakness of the Voice, or any other de. ficiency in the vocal or respiratory organs for Public Speaking, or Reading, or S-nsing, &c.? Trv JONES' (TREMADOC) AROMATIC VOICE GLOBULES, and you will be relieved at core. SoM itl Boxes at Is lid and 2s 9d. May be h id of ail C. emistf, and from the Cambrian Pill Depot, Treni, lot'. 8 YNI^ISIEU," DALIWR CWNINGOD catcher) ar ystad fechan, i ddal with y cwpl. Rhaid iddn fod yu ddyn sobr a pharchus a- • meddu cym- meriad da.—>¥mofyner & F. yn y S 3 ti hon. 119 -_0- HYNOD! HYNOI)! IlY NOD GWAED BURYDD CYFMtl^DINOL. JONES A i QWMNI, CYMMYSGEDD PUREDIGOL CYFFREDINOL. Trade Mark-" Purifying Mixture." Anmhuredd y gwaed, afiechyd yn y cnaw3, a'r cryd- cymalau a wellheuir yn fuan gyda'r cymmysgedd pur. edig hwn. Mae yn sicr o fod y IlIa (iioa goieu yn y byd i wella pob anaf yn y cnawd, penau dduynod, y carbwncl, tarddwreinyn, pi n dolums. ilygaid gweiniaid, erysipelas, doluriau y cancer, r- mgrafu, scurvy, chwydd cylchwyrnaidd, coe.au di-wg," y piles, a pbob math o afiechyd yn y gwae i a'r ci aw 1, a rhoddir cym- meradwyaeth uchel iddo i'r ri,i a ddefnyddiant yr Euaint Pawb-wellhaol o'r eiddynt, io* t: ei fod yn byfryd a blasus i'w gymmeryd, yn gystai ic yn ddiogel, Ar werth mewn potelau 28 6c a 4s tic j r un, ac mewn cistiau, yn cynuwys pump o botelau 2s 6c, am lis yr un, yn ddigon i efFeithio gwellbal perffaith o hen afiechyd. ELI PAWB WELLHAOL JONES. (Trade Mark—registered), Neu, Cyfaiil Pob Dyn.- Y feddyginiaeth adnabyddus oreu at wellhau pob matb o ddoluriau. Bu yn foddion i wella coesau dulurus, wedi bod felly am 25 mlynedd, mewn ychydig Q wythnosau. Cymmeradwyir ef gyda'r ymddirieaaeth fwyaf gan y meddiaunwyr tuag at fflameg yn y Ilygaid, bronau vn casglu,tarddwreinyn, ysgaldio, Ilosg, pendduynod, piles, a doluriau o bob, math. Mae gan y meddiannwyr yr hyder mwyaf y bydd un prawf yn ddigon-i argyhoeddi y mwyaf fimmheus o'i wertb. Ar werth mewn potiau am Is lic, 2a 9c, 4s 6c yr un. PESWCH! PESWCH! BALSAM OF HOREHOUND JONES, TOLU A LINSEED (wedi ei registro). Gwellhad diogel, huan, ac effeithiol at besweh, anwyd, crygni, difiFyg anadl, y pas, caethder, bronchitis, darfodedigaeth, a phob anhwyldeb yn y frest, y gwddf, a'r ysgyfaint. Rhydd un dose ryddhad dioed fel rheol, mae un gostrelaid yn effeithio gwellhad. Prisiau, Is lie, 2d 9c, a 4s 6c y gostrel. Pelenau Llysieuol a Braintlythyrol Jones at y Gwynt. (Wedi ei registro). Y feddyginiaeth oreu yn y byd at ddiffyg treuliad,poen yn yr ystumog, anhwylderau yr ysgyfaint, cryd melyn, cur yn y pen, poenau yn y frest, diffyg archwaeth at fwyd, gwyntegrwydd, rhwymni, afiechyd yn y cnawd, pendduynod, curiad y galon, iselder ysbryd, poenau yn y cefn a'r ochr, piles, poen ac ysgafuder yn y pen, &c. Ar werth mewn blychau, Is lie, 2s 3c, a 4s 6c yr un, 15c, a 3s mewn stamps gyda'r post. Yr unig wneuthur- wyr, W. Jones and Co., chemists, 157, Great Howard- street, Liverpool. Gwerthir hwynt gan y personau canlynol :—Yn Ngbaernarfou-Mra Owen a Mr Jones. Bangor-Mr M. Roberts, a Mr Edward Ffoulkes. Menai Bridge-Mr Jones. Pwllheli-Mr Roberts. Llanrwst -Mr Jones. Conway-Mr Edwards. Llandudno- Mr Williams. Flint-Mr M. Jones. Wyddgrug—Mr Williams. Bala—Mr Williams. Ffestiniog—Mrs T. R'. Williams. Caergybi-Mr Roberts, Market-street. Llanidloes-Mr David Rees, druggist; neu oddiwrtb y meddiannwyr, W. Jones and Co., 157, Great Howard- street, Lerpwl. Anfonir hwynt yn ddidraul drwy y post am bymtheg neu un-ar-bymtheg-ar-hugain o stamps, 85 NTK\V ORDNANCE At k PS OF ENGLAND AND WALES. GAN fod R. jiOBivRTS, Map and Globa J seller. Corwen. yr Oruchwvliwr pennodedig dros Ojiledd c IHru i wertliu y cvfryw M,¡ps. Nis gallaf ,ilw o dy dy f: cynt gyda Maps, Atlases, a Globes. Ond t.ydd dh g-jnyf anfon unryw nifer i Gyfeilion neu Glybiau. nr yr un ammoilau ag aferoL Mae y Map newyddion o S r flint oil bron a rhan fawr o Sir Ddinbych wedi eu cyhoeddi: prellir cael rhan o blwyf neu dyddyn, lie na dilewiser plwyf cyfan. A dress—Me. ROBERTS, ORDNANCE MAPSELTER, be.. 123 CORWEN. YN EISIEU, nifer bychan o ddynion i gweithgar, diwyd, ac o gymmeriad da, i gasglu archebion am lyfrau newyddion pwyi-ip. Rhoddir cyf- log da, lieu gommissiwrt, yn 01 gallu a theilyngdod. Gall chwarelwyr parchus, neu erf-ill a fyddont allan o waith, ganfod y cyfleustra hwn yn un tra manteisiol.- Yuiofyrer a R. Macleod, goruchwyliwr i'r Meistri Blackie and Son, 3, Thomas-sfreet, CaernarfoD. 122 0 BWYS I BOB OYMHO A CHYMRAlBS Yr unig Lyfr Cymraeg sydd yn traethu ar y fath nifer lluosog o Bynciau Ymarferol (500 o wahanol faterion). —Newydd ei gyhoeddi, pris Is 6c, yu rhad drwy y post, mewn limp cloth. T LYFR Y C YF AR W Y DDI AD A U, sef JLJ casgliad o Gyngborion Middygol Teuluaidd, Physigwriaeth Anifeilaidd. eglurhftd ar bwyntiau ymai- fer il o'r Gyfraith, ynghjdi lliaws o gyfarwyddebau profedig mewn Crefit a Cbelfyddyd, y cyfan wedi eu dethol yn ofalus a'u trefnu yn symlgan John C. Roose (Cbemku.), Amlwcb. I'w gMl gan Humphreys a Parry, Bookseller, Bangor, pell uddiwrtb y Cyhoeddwr, D. Jones, Bookseller, ard Stationer. Amlwch. Hanes Sir Fon," gyda Map Newydd, pris Is trwy y post. ond anfon at y úylueJlwr-D. Joueti, Amlwch PROVINCIAL FIKE OFFIOR UNITED WITH THE ALLIANCE ASSURANCE COMPANY. Established lii24. Capital 15,000,000 FIRE INSURANCES granted on moderate B' terms. Prospectuses and Proposal Forms may be had ou application to tLe Couipmiy's Agents, or to ROBERT WILLIAMS, Secretary, 2418—783d—in Wrexham. FOB SEPTEMBER, PRICE ONE PENNY. DOUGLAS'S ttAILWAY TIME TABLE COACHING ANO STEAM PACKET Guide for North Wales CONTAINING ALSO A LIST OF FAIRS AND CALENDAR FOR THE MONTH, with a MAP OF NORTH WALES, SPECIALLY ENGRAVED FOR THIS GUIDE. The Guide may be obtained from most Booksellers and at the Railway Bookstalls. On receipt of Eighteen Penny Stamps, the Publisher will forward the Guide for twelvemonths to any address. If booked to order the charge will be Two Shillings. CYFAILL I BAWB. PELENAU HOLLOWAY. AMMHUREDD Y GWAED. Mae y pelenau hyn yn cael eu gwertbfawrogi ar yr aelwydydd tlottaf yn ogystal ag yo y tai lie mae Hawn- der a chyfoeth. Effeitbiant bureiddiad trwy yr holl gyfanaoddiad, heb uiweidio un rhan o bono, a symmud- ant ymaith badau yr anhwylderau hyny sydd yn tros- glwyddo degau o filoedd i fedd anamserol. GWENDID, DIFFYG AWYDD AT FWYD, CUR YN Y PEN, AC ISELDER YSBRYD. Bydd i'r pelenau hyn mewn ychydig ddyddiaa effeithio cyfnewidiad tra rhyfeddol mewn cyfansoddiad- au methedig (pa beth bynag fyddo yr achos gwreiddiol o'r gwendid), canys creant awydd iachus am fwyd, meddyginiaethant ddiffyg treuliad, symmudant ormod- edd o'r bile, gwellbant y bendro, ysgafnder dyrys, a chur yn y pen, a'r boll anhwylderau annifyr hyny sydd yn codi oddiar ystumog ddrwg neu dreuliad ammher- ffaith. Y PHYSIGWRIAETH I FENYWOD, YN HEN AC IEUANGC. I oresgyn bob rhwystrau yn y peiriannau treulio, ac i'w hadnewyddu pan fyddant wedi myned yn fethedig, nid oes un math o fethyginiaeth i'w chymmharu i'r pelenau byn. Mabwysiedir hwynt yn gyffredinol fel yr unig feddyginiaeth fawr i anhwylderau merched, ac nis gallant fethu, canys y maent yn cryfhau y cyfansoddiad, a phob amser yn dwyn oddiamgylch yr hyn y byddig yn amcanu atto. I ferched yn tynu at addfedrwydd, neu at gyfnod pwysicaf bywyd, y maent yn ammhrisiadwy, canys y maent yn ddiogelwch per- ffaith rbag y dropsi, cur yn y pen, curiad y galon, a phob rhyw anhwylderau gewynol fydd yn nod edig o boenus ar yr adegau hyny. ANHWYLDERAU PERTHYNQL I BLANT. Trwy y Peienau pureiddiol hyn gellir rhoddi attalfa ebrwydd, a gwella yn fuan, y pas, y frech goch, scarla- tina, twymynau, ac afiechydon y Qroen. Ni ddylai un fam fod hebddynt. Gellir rboddiun, dwy, neu dair, (wedi eu gwneud yn bowdwr) bob nos, gyda'r sicrwydd y gwnant les. ANHWYLDERAU GEWYNOL. Mae uurbyw ddyryswch ar y gewynau yn effeitho yn ddinystriol ar y corph a'r meddwl. I'r attach gewynol mae y Pelenau hyn yn haofodol angenrheidiol, canys rhoddant yni a nerth i'r aelodau mewnol, aco ganlyniad i'r Eyfundrefu gewynol sydd yn eu cyssylltu a'u gorchuddio. I by a y rbaid priodoli eu rhinweddan nodedig tuag at wella hysteria, iselder ysbryd, spasms ffitiau, dirdyniadau gewynol, ac anhwylderau cyffelyb! Gwerthir y Pelenau a'r Enaint gtn y Proffeswr HOLLOWAY, yn ei eefydliad, 533, Oxford-street, Llundain; hefyd gan braidd bob eyfferiwr parchus trwy'r Byd QwareiddkecJig, mewn Potiau a Boxes, am Is. 11c. 2a. 9c., 4s. 6c., Us., 22s., a 33s. yr un. Cynnwysa y PI.t L!eiaf owus o Enaint, a'r Box Lleiaf bedllir dwsin o Belenau. Gyda phob Box a Phot y mae cyfarwyddiadau print. iedig cyflawn, a gellir eu cael yn unrhyw iaith, hyd yn nod y Dyrcaeg, yr Arabaeg, Armenianaeg, Persiaeg. Chinaeg.