Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

----HYN AR LLALL, YMA AO ACW.

EISTEDDFODAETH CYMRU.

Y DIWEDDAR CALEDFRYN.

DAMWAIN HYNOD.

[No title]

----=-.-..-_-------DIENYDDIAD…

News
Cite
Share

--=- DIENYDDIAD Y LLOFRtTDD GIBBS. Foreu dydd Lltm dienyddwyd Gibbs, yr hwn a euogfarnwyd ar y cyhuddiad o lofrttddio ei wraig yn LianeUiwg. Yr oedd yrf adyn trtienus yn drulliad yn ngwasanaeth Mr Williams, Llanrumcey Hall, ac wedi bod yn ymgyfeillaehu dros gfyn amser Ag un Mary Jonef. Pan ddeallodd y druanes lofruddiedig hyn hi a gyhuddodd Gibbs o anffyddlondeb, ae ar amryw achlysnreii gwnaeth ei hymddang- osiad yn mhalas ei feislr, lIe y tybid ei fod yn ddibriod. Yn gynar yli Mai cyfar- fuasant am y tro diweddaf, ac wedi eweryla dros enyd, bernir i Gibbs ei Ilagd, a'i thaflu i bwll cyfagos, lie y darganfydd- wyd y corph ymhec ysbaid o amser, gan ffermwr, mewn cyflwr pydredig. Cafwyd allan wedi gwneud ymchwiliad ddarfod i Gibbs roddi rhybudd yn swyddfa y cof- restrydd Vi iwriad i ymbriodi a Mary Jones, ymhen ychydig ddyddiau wedi cyfiawniad y gyflafan. Mewn canlyniad 1 ddarganfyddiad y corph eymmerwydi Gibbs i'r ddalfa, ac wedi ei enogfarnu y» mrawdlys Mynwy, collfarwyd ef i gaef e ddienyddio. Dywedir fod ei ymddygiad^ yn ngbarehar wedi bod yn dda, ac yra- ddangosai fel pe yn dra edifeiriol. Dien- yddwyd ef heb neb yn bresennol ond cyn-- nrychiolwyr y wasg a'r swyddogioii., Daliai yn wrol hyd onm galwyd ef o'i garchargell i gael ei rwym6>- pryd y tor- odd allan i ddolefain yn arswyd^is.- Traí- yr oedd tenyn y ddienyddfa am wddf parhai i ddywedyd ei fod yn ddietteg, 9; threngodd heb wneud un cyfaddefiad. Mewn cyssylltiad ag ardystiad Gibbs' o'i ddieuogrwydd, dywed gohebydd yr Echo fod sibrwd yn cael ei daenu o berth- ynas i hunanladdiad dyn o'r enw John Rogers, yr hwn a ymgrogodd ddydd Gwener gerllaw y llanerch ar ba un y cyf- lawnwyd y llofruddiaeth.

[No title]

Y FHlF FARCHNADOEDD CYMREIG.