Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

----HYN AR LLALL, YMA AO ACW.

News
Cite
Share

HYN AR LLALL, YMA AO ACW. HEISTRI, GLYGWRS,—Sut rydach chi 'n teimlo roi y Steddfod ma, ydi'r pena'n iawn a'r loda f gid yn gyfa ? Os ydi pob peth yn right, diolchwch lawar, herwydd ma ugeinia yn colli arnyn i hunin amsar Iteddfod, Oes, neno'r dyn, a llawar o nonyn nhw yn Myhion gweddol gall hyfyd ar amserodd cyffredin; ond beth sy'n ddigon i godi bwrn ar hippopotamus ydi gweld ryw fan blantos yn i sgwario hi o gwmpas er trio caul gin rai erill gin gallad a nhwtha gredu ma nhw odd asgwrn cefn 'r holl fusnas i gid, ac xm fasa dim stedd- fod na thywydd teg oni bau nhw. Cin wiriëcl a bod cocos Traeth y Lafan yn £ Shwibtalitl, Sep, the conquering hero comes, pan welait nKw ff&rai tclyst bastard mul yr Archfardd, y ma hogia 'r oes yma yn fyddianol ar fwy o cheek o beth wmbrath nac sy o les iddy nhw, a rhy chydig o ostyngeiddrwydd o lawar iawn i allu rhodio miawn awyr cymdeith- asol iach prindar o dignity, cyflawndar o impudence. Fel yr awgrymis i rwsnos dyweutha cyrhyddis baball y Steddfod erbyn tua hanar awr wedi chwech nos Wenar. Barnais ma gwell odd i mi gerddad o'r Felinheli ermwyn cyrhadd, a ghaul mynd i fiawn yn lied sly, herwydd ni wedi caiil hint taswn i wedi mynd i'r station fod brass band Mold ac Estyn yno yn y nisgwyl i, ac yn bwriadu fy fcrwaun gyda rhwysg digyffelyb i'r pavil- ion ond Thanki," medda fi wrtha fy hun, Sponcith Robin ffordd arall tro yma, If ac felly bu hi Mi sponcis i fiawn drw un o dylla y ventilation yn y top, ac mi ddisgynis ar y silf sidan lydan oedd yn sound wrth ganol y gantoras wen, ac rodd i lied hi yn ddigon i guddio yn i ffolds gawod o locustiad, heb son am un Robin Sponc. Y peth cynta glywis i ar ol y gan odd twrw fel tasa tua dwsin o falianteers yn gillwng y charge ofii rifles, ond erbyn gwrando a holis y champagne â'r portar yn nghymdogath y Green nooili odd'mor awyddus i wasanaethu i phryswylwyr nes burstio dora, i carchara. Nid odd y baria wires ond megis gwe pry copyn, a thyndra y corcia ond megys nydwydd ddur,mewn twll bwng baril. Ma rhaid fod nhw wedi caul rhw amnaid fod i pioneers wedi caul croeso anghyd- marol, gan mor frysiog odda nhw i attab dibenion i oyrchiad. Ma champagne, ellwn i feddwl, wedi mynd yn un o hanfodolion y steddfod, herwydd fe ddywedir fod y ey- hoeddiad o honi yn Mhwllheli wedi esgor ar afonydd o hono to. Ma 'n ddiama fod yno ddysgedigion cocosaidd, ac yr odd ei radlonrwdd yn digymod yn dda a'i cyfansoddiad. Ma 'n debig ma hwn odd yr hyn a ollyngwydyn aberthol o'r orsadd vno er prynu support y clique, a threio diffod pob gwrthwynebiad. Felly wir. Be ddyliat ti, 'r Archfardd, ar ol y consart mi glywis ddeud (ond hwrach ma guess odd o) y bydd yna dipin o surplus go lew. Hwi lwc, meddaf fi, yn un peth am fod llawer o snobs Bangor a'r cylchodd wedi taflu cimin ac alia nhw o ddwr oer am ben y symudiad, am na basa nhw yn bob peth a phawb arall yn ddimbyd. Fasa'r lot yma yn gorfoleddu tasahi wedi mynd yn fethiant, ond gaw- son i siomi tro yma, yn to yr Archfardd ? Eitha iddy nhw gael tipin o wers, ydrach ddysga nhw y gneith y byd droi ar i beg- yna heb i twmffat nhw roi oil yn y tvlla. Gan na chyrhyddis i hyd nos Wenar alia i ddim rhoi hanas dim o'r Steddfod i c li. Ma 'n siwr fod gynoch chi ych reportsis yno. Wir ma 'r hanas sy gynoch cLi rwsnos dyweutha yn dda gyddeiriog. Nol 'r hyn welis i o'r consart nos Wenar odd o reit dda, ond ellwn i feddwl fod no ar y mwya o'r canwrs ma. Tasa no dipin llai, gawsan fwy i neud, wedyn fasa gyny nhw lai o amsar i fflockio at i gilydd i siarad a chicio row. Ma raid roi stop ar y busiiass yma. Os sriada rywun yn y gylleidfa tra ma nhw 'n canu mi drychan yn drwynsur iawn, ond gyda'r an nhw odd ar y; stage mi gadwan ddigon o riat i hunin, ne o leia rodda nhw felly nos Wenar. Boed iddYil nhw gymryd rhybydd, ac actio yn weddus ond nid yn ffroenuchel a scornful. Ma 'n ddiama fod yna eithriada, a sicr yw fod cymoliath i cydwyboda i hunin yn ddigon o dal iddynt. Stopiaf ar hyn y tro yma. ^Caul llythyr bora heddiw, sef bora ddydd Mawrth, o'r office, wedi i anfon gin ffrynd o Bont y Borth, fod rhyw rai wedi mynd trwadd no ddydd Sadwm ar i ffordd i Ynys Seiriol i gadw pic y Nick, ac ma fy hen gyfaill yr Archfardd odd y chief ingianeer, ac ma ginger pop, monod, co- cos, swigan lard, dau bwdin du, cyneg- warth o froan, a chydig o buns dima, odd o wedi brovidio i ffeedio'r lions, ac fod < wedi troi ei biii breast dderw yn gorksgnw i agor y pyteli pop, ac wedi l'hwo. yn dyn waelod un o leggins y cwpeini, a thywallt y cwbl i'r I eggid, a phawb yn gorfod yfad o hono efo i cregin cocos. Ddylsat ti ddim, yr Archfardd,. neud dim o'r fath beth. Beth wyddat ti nad alia fod y gwydyr llyfna yn dal i lond o'r cham- pagne gora wedi bod wrth geg rhai o'r cwpeini noson o'r blaun, ac ma fo'n rwbath anfyrddonol iawij dywad a tlaacla mor arw a chregin coeds tie westras i' r, un gymdogath. For shame, yr Arehiiira4; ond mi esgusoda i di am y tro yma. Pam byth ytto ac insultio gogonianta mwya, 'r Steddfod os nad y byd. Er mwyn tipyii rhagor o sport dymmryd sponc i blasdy 'r Archfardd tua hanar nos iioS Ferehar. Yr hen frawd wedi mynd i wely a chlo a? ddrws i fedrwm o ond todd hyny ddim odds i mi; stwffis i fiawn drw dwll v clo miawn mynydj gan feddwl caul tipyn o o sgwrs, ond neno'r dyn i chi mi giy wn yr Archfardd o dan ddylanwad Huwcyrr f ories a'r awan, yn mwmial drw i hun rwbath yn debig i hyn, Rodd yno dylwriad Ac mi rodd no dinceriad, Yn bytta ac yn yfad f Ml Wfebd gryi! !a»er O fl'ipu & |>op», a digtm o Soya Heb chops | Ond rodd no ddfgcu 6 wit I fyddloci torn tit, Ac rodd amball un no swil Fel tasa nhw ofn am y lil Ac yn deehra inynd yn sil Wrth feddwl am y tal, yn mynd yn sal. Rodd no rags and bones, Ac ami i Jones yn bytta bon-bdns Ac mi rodd amball i ledi Yn caou bledi fel hurdi-gyrdi Ond todd no ddim sport hefo'r fath siort, Ac mi toris i hi'n short heb sherry na phort, Achos to ni ddim am fod yn Bport I grydiriad men heb ddim siampêu 0 Madagaagar na Spain. Ar hyn dyma'r bardd yn cilagor i lygad aswy, a fina yn sponcio dan y gwely cyn iddo fo gaul amsar i roi wine arna i. Ma nannodd gwbod yn iawn prun a gafodd yr Archfardd i blesio ai peidio, ond to ni ddim yn leicio i ddeffro fo i ofyn. Os na chafodd o mi ddylsa gaul, herwydd mi rodd no rai bechgin doniol yn ,otot. Clywad fod na dipyn o jealousy rhwng pobl Conwy a phobl Pwllheli o byrthynas i'r Steddfod flwyddyn nesa. Lol i gid; gweithiweh efo'ch gilydd, os ydach chi am y ddwy. Steddfod yr Eryri y cyhoeddwyd un Pwllheli ynte ? Ai nid y gynadlaethol y cyhoeddwyd un Conwy ? Wel, byddadynte i Bwllheli fyddloni ar iddi fod yn un local yn ol y eyhoeddiad, 810 ymdrechad pobl Conwy neud yr un yno yndeilwng o'i galw yn Royal and National Eisteddfod. Ma'n siwr nad os le mwy handy yn y wlad at gynal Steddfod na Chonwy, ac ma yn yr ardal feirdd a llynorion sy'n steddiodwyr profiadol. Ma Conwy ar yr ystyron yna yn meddu mantas ddirfawr ar Bwllheli. Failure i radda odd Steddfod Coedpoeth, a hyny ymhlith petha ereill, am fod yr ardal yn un hollol anghyfleus i gadw Steddfod, a diama ma felly y bydda un Pwllheli os ymcanir i gneud hi ar "scale rhy fawr. TOB neb yn ama na wna Mr Picton Jones i ora, ac nis gall fod run teimlad yn i erbyn o'n byrsonol, ond ma 'n siwr yr ydrychir gyda chryn amheuath ar ryw rai sy'n stwflio i cyngorion iddo fo, ac yn lavish iawn yn nghynygiad i gwasan- aeth i hunin a'i ffrindia. ROBIN SPONC.

EISTEDDFODAETH CYMRU.

Y DIWEDDAR CALEDFRYN.

DAMWAIN HYNOD.

[No title]

----=-.-..-_-------DIENYDDIAD…

[No title]

Y FHlF FARCHNADOEDD CYMREIG.