Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

---Y DYN A'R LANTAR, NEU WELEDIGAETHAU…

LLITH MR. PUNCH.

News
Cite
Share

LLITH MR. PUNCH. GWOBR FAWR.—Cynygiai C H~—- y wobr o hanner coron (2s. 6c.) i ur-rhyw un a roddo "Was Mr Punch'' yn y papyr newydd." A chan fod y wojjr yn cael ei chynyg i unrhyw un a wnelo y gymwynas hono a'r wraig, druan, dyma y gwas ei hun yn cynyg am y wobr, trwy roddi ei hun yn y "papyr newydd." Dyma fo. Yr hen walch drwg, yn rhoi hanes pobl barchus yn Llciis y iVlad!. Buasai li ffitiach iddo adael Ilonydd i bobl ein pentref ni," a 'does dim achos iddo ef na neb arall gael rhyddid i ddyweijd ein hanes ni yn y papyr newydd Ac "os na chymmer o hyn yn rhybncld," bydd i min C—ei dransportio i'r wiad sydd tu draw i derfynau Abrad, i fvw ar fara lefeinllyd, wedi ei grasu yn mhobty Anwn, a llaeth enwyn, wedi ei gorddi cyn y diluw, yn ddiod &c. Yn i-Nvr, beth a feddylia C- o'r uchod. Os gwnai hyn- yna y tro iddi, gall anfon y tali mi (sef yr hanner coron) mewn postage stamps, os dewisa hyny yn hytrach na chodi order am dano. Disgwyliwn y tal, o hyn i'r Nadolig, er mwyn i ni brynu Gwydd dew, a thaclau ereill angenrheidiol tuag at wneud gwledd i'w bwytta ar ol dyfod 0 y honom yn ffryndiau. Oherwydd rhaid i bob anghydfod a fodola rhwng cymydog- ion a'u gilydd, gael ei settlo yn adeg y Nadolig, er mwyn cael a l ddecbreu ar ol i'r Nadolig fyned heibio. in YR EISTEDDFOD,—Vv7el dyma Eisteddfod Bangor wedi ei rhifo i bllth y pethau a fu. A gobeithiaf fod pawb yn iach ar ol bod ynddi. Cawsom ni y fraint 0 fed ynddi am un diwrnod. Yr oedd y cyn- ulliad yn dra lliosog, fel nad oedd modd i hen wr fel fi gael ond ychydig o gysur, ZD trwy fod y babell enfawr yn orlawn 0 \yrandawyr astud a cynnhyrfus, fel nas gallasai neb o'r gynnulleidfa fod yn gy- surus iawn yn y fath le ffrxv *vdri,-tdol Ond gan nad ydwyf wedi fy awdurdodi (yn wyddogol) i gofilodi hanes yr eisteddfod i bobl dda y Bontnewydd, ni a'i gadawn yn y fan hon, gyda givileild crybwylliad byr o'r hyn a welsoitc a glynvsom y tu allan i'r babell. Dymit lie yr oedd yr Arch- fardd Coco.saidd," o Fon, yn gwneud busnes mawr o'i gan ardderchog i'r Tarw Tew," &c. Yn wir mae y "bardd hwn yn un o'r rhai mwyaf gwreiddiol a fu erioed yn mbair Ceridwen. Y mae 0 yn hollol ar ei ben ei hun fel ycyfryw. Synasooi lawer at ei arafedd doniolawg gyda'r bechgynos oeddynt yn ceisio ei aflonyddu gyda ei fusness. Yr oedd yn gallu eutrin gyda medrusrwydd digyffelyb, a hyny yn holiol ddifrifol! Er nas gallai yr hogiau, ac ereill oedd yn ei wrando ymattal heb roddi vent i'w poiriannau chwerthinllyd, er hyny yr oedd ef mor seriws a phregethwr mewn Sassiwn, 0 a thrwy hyny yn gallu gwneud busnes da 0 honi gyda'i "ganiadau" di-ail. Dodwn yma ddyfyniad 0 bennill neu ddau o'i gan i'r Tarw Tew."— Y Tarw mae arno fleWYD garw, Mi frefiff yn arw, Cyu ei beHgi & rwdins a blawd I dyfu arno guawd." Mae arno olwg chwyrn, Yn cario ei gym, A'i gyrn sy'u ddefnyddiol i gadw'r powdwr Ithag y damp a'r dwr," &c., &c. Dyna ddigon i ddangos gwreiddiolder ac ystwythder ei gan, yr hon a udganai efe gyda'r difrifoldeb mwyaf, a phawb yn prynu ganddo, er mwyn cael golwg ar ei gynnyrch. Clywsom lawer gwaith nad oes yr un swydd yn rhy isel i'w chyflawni I gan y Gwyddel, os gall efe wneud pres o honi. Os ydym i gymmeryd y bardd hwn yn engraifft o bobl sir Fori, gallern feddwl eu bod hwythau yn tebygu i'r Gwyddelod yn hyn o beth. CENHADON HEDD.—Cymmaint ydyw awydd y dosbarth uchod at wneud da.ioni i'w cydgreaduriaid, fel yr aethun o honynt i dy cymmydog yn y B- y dydd"o'r hlaen i "ymweled" a'r teulu. Ac wrth ganfod yno faban bychan ar lin ei fam, cymmerodd y minister afael mewn cwpan de, yn yr hon yr oedd ychydig ddwfr, ae, yn ei ffwdan i gyflawni y ddefod, efe a fedyddiodd yr un bach yn y fan, heb gymmaint a myned i air o weddi, na dyweud gair wrth ei rieni, na dim Pwy bynag a Rmheua ddilysrwydd yr hanes uchod, deued attaf a chaiff wybod yr boll fanylion, oblegid y mae'r banes yn hollol. wir. TORI Y SABBOTH.-rrllag unarddeg o'r gloeh y boreu Sul diweddaf, gwelsom glamp o ddyn, tua dwy lath o hyd, yn goes-noeth droed-noeth yn casgln brigau coed, tuag at wneud tan yn ei fynwes (oblegid yr oedd ganddo ddigon wedi eu casglu yn flaenorol tuag at wneud tan yn ei dy). Y mae yn rhyfedd y fath wangc sydd mewn rhai pobl at yr hen fyd yma, fel nad allart hehgor un diwrnod o saith i orphwys oddiwrth eu llafur dyddiol! Wel, foneddigion, y mae eich gohebydd yn cael ei fe. o yn ami, fel y Rylwyd yn flaenorol, am ddatguddio rhyw fan ddrvg- au a yflawnÜ g-an rai 0 drigolion yr ardaio dd hyu. Edryuliir arnaf fel rhyw elyn i diiynohaeth, gan hyd yn nod rai o broifeswyr crefydd, pryd v gallesid dis- gwyi idviynt hwy, yn an ad neb, ein can- mol, a. rlioddi pob cefnogaeth i'n sylwadan yn erbyn drygioni'r oe*, Yn lie hyny, deallwn eu bod, rai 0 honynt, mor ddig wrthyf fel ag y maent wedi rhybuddio eu ffrindiau ac ereill i beidio siarad a mi, i-liag ofn iddynt gael eu halogi genyf! Wei, dichon fod perygl yn hyny, yn ol "eu barn gul hwy am danaf. Ond da genym allu hysbysu nad yw pawb ddim yn ein colifarnu. Na, y mae yma rai pohl, gall hefyd, yn canmol ein llithoedd, ac yn dy- weud fod gwir angen am danynt yma. GWAS MR. PV/NCD. u_

[No title]

-LLOFFION.

R VAUGHAN WILLIAMS 0 FLAEN…

CYFRINION A CHWEDLONIAETH…