Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

GOHEBYDD GWIBIOL Y DE.

LLITH DAFYDD EPPYNT.

O'R DEHEUDIR.

News
Cite
Share

O'R DEHEUDIR. TREHAFOD.—Dydd lau wythnos i'r di- weddaf cyffrowyd trigolion y lie uchod trwy y waedd fod dyn o'r en-w id Highs wedi syrthio i'r afon Rhondda, trót yn ceisio dal pren oedd yn cael ei giudo ymaith gyda'r llif. Mewn canlyniad j'r cawodydd trymion yr ydym wedi gael oddeutu haner y mis hwn cododd yr afon i'w cheulanau, a chan fod coedydd anferth yn cael eu eludo ar adegau o'r fath y mae yn arferiad gan rai dynion fyned i geisio eu dal, a chyda y gorchwyl hwn yr oedd y tluan crybwylledig, pan y tynodd pren nodedig o anferth ef i mewn 0 dan y dwfr, fel nas gwelwyd ef mwyach yn fyw. Y mae ganddo briod, ond dim plant, yn dwys alaru ar ei ol. Yr oedd yn 30 mlwydd oed. ABERTAWE.-Da,iiiit-(ttit ar fwrdd Ager- tojig.-Dydd Llun wythnus i'r diweddaf, digwyddodd damwain echryslawn i ddyn o'r enw Henry Gobbet, yr hwn a hwyliodd allan o borthladd Abertawe yn yr ager- long Balmoral am Ilfracombe, gyda llwyth 0 ymbleserwyr y rhai a riient oddeutu pedwar ugain o wyr, gwragedd, a phlant. Cawsant fordaith hynod o airywiog ac en- byd, ond c^rhaeddasant ben eu taith yn ddiangol, er holl ffyrnigrwydd y tonau i'w berbyn. Y mae yn ddrwg genyf hysbysu fod y ddamwain wedi digwydd'yn mhen ychydig fynydau wedi i'r llestr gyrhaedd Ilfracombe. Jftbywfodd neu gilydd, cwymp- odd Cobbet, tanwr yr agerlong, i ganol y peirianwaith tra yr ydoedd yn cyflym ysgogi. Gyda phob brys ag oedd yn bos- sibl gwrtbdrowyd y peiriant, a thynwyd ef allan, ond yr oedd ei aelodau, yn en- wedig ei goesau, wedi eu malurio yn y modd mwyaf aiswydus, a'r hyn sydd yn syndod ydyw ei fod yn fyw. Symudwyd ef i'r meddygdy yn uniongyrchol, ond bu farw mewn poenau anaele yn nihen byr amser ar ol cyrhaedd yuo. CASNEWYDD.—Dydd Llun diweddaf dig- wyddodd ffrwydriad arswydus a thra thrychinebus ar fwrdd agerlong yn y porth- ladd uchod o'r enw Rescue. Ymddengys fod y llestr anffodus yn llusgo Hong allan i'r mor, a phan gyferbyn a'r lie a elwir Rock Wharf, ffrwydrodd ei berwedydd, a bron yn uniongyrchol aeth i lawr a'i plien .yn mlaenaf. Lladdwyd y tanwr a morwr Perthynai y llestr i Mr William Jones oY* lie yma, yr hwn oedd newydd ei phrynu am dcleuiiaw cant o bunnau. Yn anffod- us nid oedd wedi ei hyswirio. BLAENLLECHAU.—Am geisio myned i mewn i'r tren pan ydoedd mewn ysgogiad, dirwyodd ynadon y lIe uchod ddyn o'r enw William Huggleston, o'r Ystrad, i ddeg swllt a'r costau. PENIBONT-AR-OGWY.—Yn Ilys yr heddgeid- geidwaid yn y lie uchod, gwnaed cybudd- iad pur hynod yn erbyn dyn o'r enw David Howells, nid amgen creu cynnwiI mewn addoldy perthynoi i'r Annibyn^yr yn Brynmenyn. Dywedai y Parcn. William Morris, y gweinidog, fod y cyhuddedig wedi ei ddiarddel o'r eglwys oherwydd rhyw beth neu gilydd, oLd ei fod Sabbath diweddaf wedi aros ar ol yn y gyliciliach, a chodi gwrthwynebiad yn eruyn rhyw beth a ddywedid gan un o'r aelodau, yr hyn a barodd i gynnwrf a ehyftro mawr eymmeryd lie. Bavnodd yr ynadon nad oeddyr achos yn deilwng o sylw, ganddy- weud yn gymmaint ag nad oedd neb wedi gwrtlrwynebu i Howells fod yn bresennol pan y daeth i mewn, fod ganddo hawl i ddadgan ei farn ar yr hyn oedd dan sylw, a thrwy hyn fe ollyngasant y brawd i fyned i'w ffordd yn liawen. CILCENNIN.—Prydnhawn dydd Gwener, wythnos i'r diweddaf, rhoddodd y Parch. J. Evans, ticer parchus y plwyf, de a bara brith i aelodau'r Eglwys a'r ysgol Sul, a'r plant perthynoi i'r Eglwys. Ar ol i bawb gael eu gwala a'u gweddill, ym- ddifyrwyd mewn chwareuon diniwed o wahanoi faihau. Yn yr hwyr cafwyd cyngherdd ardderchog, prydy cymmerwyd rhan ynddo gan y personau canlynol:— Miss Pughsley, Misses Shorin, Ty-mawr; 0 Thomas Evans, D. Jenkins, J. Williams, Ty'n y Gwndwn, yn nghyd a J. W. Rees, o Goleg Llanbedr. GWENT A MORGAN mae y sibrwcl ar daen yn y gweithfeydd yma, ond pa mor wir ydyw nis gallaf sicrhau, fod strike arall yn gwgu yn y dyfodiant, oherwydd y mae perchenogion y gweithfeydd glo a haiarn newydd l'oi rhyhudd o drydydd gostyngiad ar y c:.ulogau, sef eu bod wedi penderfynu tynu pob punt o gyflog i lawr i bedwar-swllt-ar-ddeg yn mht-n betliefnos i DOS Sadwrn nesaf, Ii chan y credir eu bud yn debyg o wasgu gostyngiad pellach i ddeuddeg swllt, ofmr y cymmer strike arall le, a bod amser caled yn bygwth dod ar y Deheudir o flaen y gauaf agos- haol.—IEUAN AWST.

Advertising