Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

(COMPOSITORS Wanted immediately. Welsh and English. Ootid taut work.—Apply North Wales Chronicle Office, Bangor. RHYBUDD. TV/TR HENRY KENNEDY, ARCH- XV-L ADEILADYDD ac AROLYGYDD ADGY- WEIKIADAU EGLWYSIG yn Esgobaeth Bangor, a ddymuna hysbysu ei fod wedi dychwelyd i Faugor i fyw. Swyddfeydd, 262, Heol Fawr, Bangor. 17 CYMDEITHA8 AMAETHYDDOL MON AC ARFON. riYNHELIR ARDDANGOSFA FLYN- — YDDOL y Gymdeithas ucbod yn Mangor, ddydd Mercher, Medi 16eg, 1874. Entries o Stoc, &c., i'w harddangos i'w banfon at yr Ysgrifenydd ar neu cyn dydd Gwener, Awst 28ain. v JOHN LLOYD, lEu., Bangor Awst 4, 1874. Ysgrifenydd. 114 Grown gto., pp. 304, neat cloth cover, price 3.) MISCELLANEOUS POEMS: and PEN- iVtL AND-INK SKETCHES, chiefly of WELSH SCENERY and noted Plaees in Carnarvonshire: also, selection from the Letters of "WELSH GIRL" and "OLD MOGNS AINEER, "by RICHARD RICHARDS, late of the "North Wales Chronicle" Published and Sold by Mr K. W. Douglas, Pligh-street Bangor, to whom orders for the work may be addressed PRICE REDUCED FROM 5s. TO 3a. In Small Crown 8vo., p.p. 306, Cloth, Price 3s. QERMONS: preached chiefly at Ban nor Cathedral, by the late E. PUGHE, B.A.. Seninr Vicar of the Cathedral, Rector of Llantrisant, Ao. glesey, and Rural Dean, Parker and Sons, London and Oxford K. W. Douglas, Bangor. R. F. SHILLINGFORD, Member of the Royal College of Veterinary Surgeons, London, IS prepared to treat all diseases of Horses, Cattle, Sheep, and Dogs, with the utmost core. Medicines, itc-, as used in the Royal College, sold at moderate charges. 2730-761 A.ddreas-.108, HIGH STREET, BANGOR. PROVINCIAL (LIFE) INSURANCE" COMPANY, ESTABLISHED 1852. CAPITAL X200,000, LIFE ASSURANCE FUND, £ 192,612. E X T R A 0 T FROM DIRECTORS' REPORT FOR 1873:—" The sum placed to the credit of the Life Assurance Fund was zCl 5,310 2s 9d, being the largest amount placed to the credit of this Fund since the establishment of the Company." ROBERT WILLIAMS, Secretary. Chief Office: Wrexham. 2353-766d-241 ANGLESEY. TO BE SOLD, Freehold Farm called GWEITHDY GWALCHMAI, Life Estate or Dower therein of a Ludy aged 40 -Apply immediately to T. W. Gilli brand, Accountant. 56, Georve-street, Man- chester, or to Mr B. RooAe, Solicitor, Amlwch, ESTABLISHED 1839. THE CELEBRATED CAMBRIAN MEDICINE. J ON E 6 (TR-E\f ADOC.) APEKIENT AND A NTIBILIOUS PILLS. A PRACTICAL trial for Half a Century, with the more general test of Thirty-four Years by the afflicted public, has now established the reputa- tion of these PILLS. Containing no Mercury, but composed of the moat rare and expensive Vegetable pre- parations of the British Pharmacopoeia, combined with a valuable SNOWDONIAN HERB, forming a MILD LAXATIVE, TONIC REMEDY, admitted by those who have tried them to be superior to all other similar prepara- tions, as a Preventive and Cure for all Disorders result- ing frotti a disordered sUte ,f the Stomach, and Liver, and Impurity of the Blood, &c. Sold by all the Wholesale Houses, and at the Cam. brian Pill Depot, Tremadoc, North Wales. fietailed by all respectable Medicine Vendors in every town in the United Kingdom, in Boxes at Is 1 Jd, 2s 6d, and 4s 6d each Great saving in procuring either of the large Boxes. Mr Should any one fail to obtain the Pills in his own neighbourhood, if 14 postal stamps for the Is lid box, 33 for 2* 6d, or 60 for the 4s 6d be posted to the Cambrian Pill Depot, Tremadoc, North Wales, the Pills will be sent by return of post, free. 7 SWYDDFA AGER-ARGRAFFU Y "NORTH WALES CHRONICLE." Y BRODYR DOUGLAS, ARGRAFFWYR, LITHOGRAPH, COPPERPLATE, A LETTERPRESS, MANUFACTURING STATIONERS A LLYFRRWYMWYR, G 0 R HEOL FAWR, BANGOR. POB MATH 0 ARGRAFFU I Ariauwyr, Brokers, Cwmniau Yswiriol, Cyfreithwyr Arwerthwyr, &c., Cr ewbl yn cael ei orphen gyda'r buander ar prydlon- deb mwyaf. Hhagleui Cwmniau Hysbysleni Eiateddfodol Cardiau CofFadwriaethol Tocynau Cyfarfodydd Trefnleni Cyfarfodydd Lien- Invoices yddol Billheads Rhestrau Nwyddau Llyfrau o bob math Cylchlythyrau Derbynir Hysbygiadau i'w eyhoedd yn hon babyrau Llundain a'r wlad. I Aufonir EsiimtMs am amryw waith gyda thread y o.t. Y GWIR YN ERBYN Y BYD." "YN NAWDD DUW A'l DANQNEF." "0 IESTJ S.:> T. OAMWA1TH." EISTFII-PFOD FREINIOL A OHEKi DLAETHOL CYMHU, AM Y FL'VYDDl 18'r5. GWEDf gosteg a rhybudd dvlad wy o bodwar mis ar jmgain, cynnelir yr Eisteddfod hon y« ngbyda Gorsedd Beirdd Ynjs Prydain, o fewn cyffiidau Ifwrde'sdref benafol Pwllheli, yn mis Awst., 1875. Cyhoeddis ibestr gyflawn o'r testynau, y beirciaid, a'r gwibrwym yn ddi( ed. Y Ulae y rhai canlYDol wedi eu deww eis es —Tcstyn y Gadair, Awdl (he'o fod dros 800 o liDeliau) ar Drydfsrthwch. Gwobr, 80p. a chadair adduni.-l. Arwrgerdd—Caswallon (yo ei ymgyrcli gyntaf yn erbyn y Rhufeiriiaid). Gwobr 15p a tblwa aur. Cywydd—Saint Enlli. Gwobr, 5p 5s a thlws, gan G. T. Picton-J opes, Yaw., Maer Pwllheli. Awdl Bryddfst er coffadwriaeth am y diweddar Brif-fardd Eturya. Gwobr (gan gyfeillion o Borthmadog), lOp 10s a thlws aiiar. traethawd bywgraffiadol a leirniadol ar fywjd ac atbrylith y godidog Brif-fardd Dewi Wyn o EiSon. Gwobr, 20p a thlws aur. 0 Y BRIF GYSTADLEUAETH GERDDOROL. l'r t or ht-b fod 0 dan 60 mewn nifer, a ddyry y dadganiad goreu o The people shall atd be afraid," rhoddir gwobr o banner CHI t n bunt. ao a baton yspjenydd i'r arweinydd. Y mae'r pvjllgor wedi p.-nderfjnu nad arbedir traul na tbraffeith i uneu,-] Estecidfori 1875 yn deilwng yn mhob ystyr o gyimydd yr oes. Y mae Dawdd a chefnogaeth ilu.iws o brif f.meddigion Gwynedd wedi eu sierhau; I a obylinypir bseliotUB ar deftyisHu teil-wng yn cargto o c,d G. T. PICTON-JONE-S, ini-aer Pwjlhe]> L'ywjdi y Pwyllgor. Awsfc 26, 18/4. •' 125 YN ElSIEU, GOF da Wedi arfer gWeithio at govbyd.U. Cyflog da, a gwaith parhaol. Hefyd yu EISIEU, SAER COED (fa. Rhoddir y flaenoriaeth inn wedi arfer gwe-ithio at gerbydau.—Ymofyner gyda M Griffith, Tiefriw, Conway. 109 BUDD-G Y M D E ITHAo ADEILADU BANG ?)I A GOGLEDD CYMRU. SiSFYOL«?YD YN 1872 CYFRANAU, 10P. YR UN. TANYSGRIFIADAU M ISO L 2s. 6c. Y GYFR \N. BLAENDAL, 6c. Y GYFRAN. "YMDDInIEDOLWYR Isfilwriad Vincent Williams, Bangor. John W. Hughes, Yaw., Cyfreithiwr, B«ngor "LLYWTDD Dr. Richards, Bangor. CYFARWYDDWYR Mr John Lloyd, Bronderw, Bangor. Mr John Parry, Draper, etto. Mr John Pritchard, Aiwertbwr, etto. MrThos. Pritchard, Town HallBuildings,Beaumaris, Mr Zechams Roberts, Thomas's Square, Bangor. Mr John Simon, Tanner, Bangor. Mr John Slater, Beaumaris. Mr James Southwell, Port Penrhyn. Mr. W. Francis Williams, Bangor. Mr Thomas Williams, Caederwen, Upper Bangor. Mr Hugh Williams, Green Bank, Garth. CYTARWYDDWR GWEITHIOL. Mr John Lloyd, leu., yr Hen Ariandy, Bangor. PRIF amean ffurfiad y Gymdeithas hon oedd meithrin arferion darbodol ymysg dosbarth- iadau llafur. Trwy nad yw y Tanysgrifiad Misol ond 28 6c y Gyfran, dygir maoteision y Gymdeithas i gyrhaedd pawb sydd yn dueddol i arbed. jfae y Gyfran o lOp. yn cael ei chyfhwn dalu i fyny mewn chwe blynedd-yr Afrlod yu talu 9p. a'r Gymdeitbas yn yohwanegu Ip. fel Llog am y cyfnod. Os bydd aelodau yn chweimych gorphen eu Cyfrsnau mewn tymnnr llai, gallant wneud hyny trwy daliadau misol o 58, 10s, neu 20s y Gyfran. Bydd y cyfranau felly yn cael eu cwbl dalu i fyny mewn 3 blwydd a chwarter, 20 mis, nen 10 mis, ac wedyn bydd ganddynt hawl i log yn ol 5p y cant, i'w dalu yn flynyddol. Yn ychwanegol at byn, bydd dwy ran odairo'r ennillion gael eu rhanu ar g.Vf,,r pob aelod fyddo wedi dal Cyfranau taledig neu danysgritiol yn y Gymdeithas am dair blynekl(i,-y drydedd ran yn ngweddill i gael ei neillduo i'r ol-drysorfa. OS BYDDO AELODAU YN DEWIS TYNU YN OL, gallant wneud hyny unrhyw adeg ond rhoddi 10 niwrnod o rybudd yn fl.iecorol i gyfarfod misol. Mae y Cyfarwyddwyr yn barod i roddi echwynion dan ddiogeliadau cymtneradwy ar delerau rhesymol, i'w had-dalu yn ddognau, hyd at dymmorau o 15 mlynedd. Cynnhdir y CYFARFODYDD MISOL yn Swyddfa y Gymdeithas, Rhif 1, Plasllwy(I Terrace, Bangor, ar yr ail Ddydd Llun ymhob mis, o banner awr wedi Chwech hyd Wyth o'r gloch yn yr Hwyr. Y Diwrnod nesaf i dderbyn taliitdali ac i ganiattau cyfranau fydd Ddydd Llun, Awst 10. 10 SEFYDLWYD YN 1854. THE ORIGINAL LLANDUDNO DIRECTORY, A Ehestr o'r Ymwelwyr yn Llandudno, Colwyn, Bettwsycood, Penmaerimawr, Llan- fairfechan, Bangor, a Beaumaris. Cynnwysa Wyth Tudalen, gyda rhestr gyflawn a chywir o'r Ymwelwyr yn yr holl Ieoeddd ffasiynol a phoblogaidd uchod, ynghydag amrywiaeth o Wybodaeth LEOL ac ARBENIG, a chrynnodeb ragorol o Newydd ion yr Wythnos.- PRIS DWY GEINIOG. Gellir cael y DIRECTORY yn Llandud no yn y Brif Swyddfa, St. George's Hall, Mostyn Street. Cyfrwng rhagorol i Hysbysiadau am Dai ar Werth neu ar Osod, Llettyau i Foneddigion, Gwestotai, &c. Anfoner Hysbysiadau a Thaliadau i'r Cyhoeddwr, St. George's Hall, Mostyn Street, Llandudn. SEFYDLWYD YN 1807. THE NORTH WALES CHRONICLE AND ADVERTISER FOR THE PRINCIPALITY. Newyddiadur Teuluaidd o'r dosbarth blaenaf- Cyheeddir ef bob bore Sadwrn. Pris Dwy Geiniog. Efe yw y Papyr Hynaf yn Ngogledd Cymru, ac ymledaena yn helaeth bob bore Sadwrn drwy y Chwe' Sir Ogleddol, sef Mon, Caernarfon, Meirionydd, Tre- faldwyn, Dinbych, a Fflint yn Ngheredigion, ac ymysg y Cymrkyn Lloegr, Iwerddon. ac Ysgotland; y cyfrwng goreu i roddi cyhoeddusrwydd i Hysbysiadau. Telerau i Dd rbynwyr AR GOEL—6s 6d yr han- ner blwyddyn; 13? y flwyddyn. Os TELIR YMLAEN LL AW- 5s 6d yr hanuer uIwyddyn; lis y flwyddyn. Archebion, Hysbysiadau, a phob taliadau i'w hanfon w i'rCyboeddwr, KENMUIR WH1TWORTH DOUGLAS, Worth Wales Chronicle Office, Bangor, Carnarvonshire. P R 1 S 3 s. /~1 YHOEDDIR ismr fuan ag y ceir nifer digonol o danysgrifwyr, Nodiadau Hanesyddol ar digonol 0 danysgrifwyr, Nodiadau HansyddoI ar Gastelli, Monachlogydd, Eghvysi, Hen Deuluoedd y Deheubarth, ynghyda hen arferion a Lien y WBrin, gan John Rowlands (GiraVluf«), National School, Waun Fawr, Cross Keys, Newport, Mon., awdwr yr Historical Note., on the Counties of Glamorgan, Cardigan, and Car- marthen, Catalogue of the Card:j) Free Library, Lljf gellydil i'r dnvrddar Syr I'bonms Pfeillipa, Hilrwnig, F.S.A.. Ymddiriedolwr yr Amgueddfa Fi-ytanaidd, a'r \ïlwri>l.d Bennett, H.A., C:if.Tdycld. Anfoner enwa>i at yr Awdwr. TO THE CLERGY, PUBLIC SPEAKERS SLVGHRS, &e. A H F: yon trnuhhd with II us- kineM. i.; ewkness of the Voice, or any other de- ney in the vocal or respiratory organs for Public Speaking, or Reading, or P.ndng, &c. ? Trr JONES' (TREMADOC) AROMA I'J VOICE GL: ) RULES, and you will be relieved at "u e. SoH ia Boxes at Is 14d and 28 9-1. May h .,1 of ,>] ClCllli"¡, and from the Cambrian Pin Depot, Treiw jo. 8 YN EISIEU, DAUWR. CWNINGOD () i.V-c it catolier) ar ystad fechan, i ddal v. rtb ;• ewpl. Rhaid iddo fod yn ddyn eobr a r-lxarchu^, W weddu cym- meriad da.—Ymofyner ft F. yn y Svwldj; hon. 119 HYNOD! HYNOD HYNOD GWAED BURYDD ( YFI^ADINOL. JONES A'I ( J- w M N I CYMMYSGEDD PU RE DIG 0 L CYFFREDINOL. Trade Mark—" Purifying Mixture." Aumhuredd y gwaed, afiechyd yn y cnawi, a'r cryd cymalau a wellheuir yn fuan gycU'r cymmysgedd pur- edig hwn. Mae yn sicr o fod y mo dion goreu yn y byd i wella pob anaf yn y ci.uwl, [ enau dduynod, y carbwncl, tarrhl wreinyn, pen dolurus. llygaid gweiniaid, erysipelas, doluriau y cnuci r, ymgrafu, scurvy, chwydd cylchwyrn^idd, c- esan ri» A. y piles, a phob math o afiechyd yn y gwael a'r a rhoddir cym- meradwyaeth uchel iddo i'r r)i.;i, « ddefnyddiant yr Enaint Pawb-wellhaol o'r euidyt t. ei fod yn hyfryd a blasus i'w gymmeryd, yn gYShi c yn ddiogel. Ar werth mewn potelau 2s 6c a 4- 6c yr un, ac mewn eistiau, yn cynnwys pump o boteiau 6c, am 118 yr un, yn ddigou i effeithio gwellha i perffaith o hen afiechyd. ELI PAWB WELLHA^L JONES. ( Trade Mark—registered), Neu, Cyfaid Pob Dyti,—Y feddyginiadth adnabyddus oreu at weiluau pob matii o ddolnriau. Bu yn foddion i wella coesaM dolurus, we ii bod felly am 25 mlynedd, mewn ychyiiig o wytnnosau. Cymmeradwyir ef gyda'r ytnddirieaaeth fwyaf gan y meddiannwyr tuag at ftlameg yn y llygaid, brouau yn casglu,tarddwreinyn, ysgaldio, llosg, pendduynod, piles, a doluriau o bob matb. Mae gaD y meddiannwyr yr byder mwyaf y bydd un prawf yn ddigon i argyhoeddi y mwyaf ammheus o'i werth. Ar werth mewn potiau am Is Ic, 28 9c, 4s 6c yr UD. PESWCH PESWCII 1 BALSAM OF HOREHOUND JONES, TOLU A LINSEED (wedi ei registro). Gwellhad diogel, buan, ac effeithiol at besweh, auwyd, crygni, diffyg anadl, y pas, caethder, bronchitis, darfodedigaeth, a phob anhwyldeb yn y frest, y gwddf, a'r ysgyfaint. Rhydd un dose ryddhad dioed fel rheol, mae un gostrelaid yn effeithio gwellhad. Prisiau, Is lie, 21:1 9c, a 18 6c y gostrel. Pelenau Llysieuol a Braintlythyrol Jones at y Gwynt. (Wedi ei registro). Y feddygimueth oreu yn y byd at ddifiFyg treuliad,p')en yn yr ystumog, auhwylderau yr ysgyfaint, cryd melyn, cur yo y pen, poenau yn y frest, diffyg archwaeth at fwyd, gwyntegrwydd, rhwymni, afiechyd yn y cnawd, pendduyuod, curiad y galon, iselder ysbryd, poenau yn y cefn a r ochr, piles, poen ac ysgafnder yu y per, &e. Ar worth mewn blychau, la 14c, 2s 3c, a 4s Gc yr un, I5c,s-a 38 mewn stamps gyda'r post. Yr uuig wneuthur- wyr, VV. Jones and Co., chemists, 157, Great Howard- street, Liverpool. Gwerthir bwynt gan y personau canlynol :—Yn Nghaernarfon—Mrs Owen a Mr Jones. Bangor—Mr M. Roberts, a Mr Edward Ffoulkes. Menai Bridge—Mr Jones. Pwllheli—Mr Hoberts. Llanrwst -Mr Jones. Conway—Mr Edwards. Llandudno — Mr Williams. Fliot-Mr M. Jones. Wyddgrug- Mr Williams. Bala-.I-lr Williams. Ffestiniog—Mrs T. R. Williams. Caergybi—Mr Roberts, Market-street. Llauidloes— Mr David Rees, druggist; neu oJdiwrtb y meddiannwyr, W. Jones and Co., j 67, Great Howard. street, Lerpwl. Anfonir hwynt yn ddidraul drwy y post am bymlkeg neu uo-zr-bymtheg-ar-liuffain o stamp's. v 85 NEW ORDNANCE OF ENGLAND L J ¿ t \j l. J.. AM' tiALSS. pAN fod H. JiOnERTS, Map and Globa Jf seller, Corwei1. neunocielig dros O^ledd C'. -:tru i .v«n.a f eyfryw- M:1Ih. Nis gallaf -d v. o dy i dy fd cyai gyda Maps, Atlases, a Globes. bydd d *« 6Juyf nofoo nnryw mfer i Gyfeiliou neu i^iybi u yr un piuniodau ag aforol. Mae y ?. newyddio.i (i S:r flint oil brosj. a raan fawr o Sir Ddiobyoh \di eu c, h it-Idi gellir c ,1 vhaa 0 blwyf neu dyd-Vn, lie na d plwyf cyfan. A dress—MK ROBEKTS, C'Ko.v.v.Nca Mapselier, &c., 123 COIiWEN. N EISIEU, nifer bychan o ddynion 1 gwfrifchgar, di w yrl, ac o -riad da, i gasglix arche!,iou am iyfrau newyddiv)n pwysi, Rhoddir c yf- kg da, neu gomtuissiwn, yn ol gallu a theilyngdod. Gail chwarelwyr patchua, neu er-ill a fydd'int allan o waith, gaurod y cyfleostra hwn yn un tra Laaliteisiol.- Ymofyner a R. Macltoi, goruchwyliwr i'r Meistri Blsckie and Son, 3, Thomas-street, CaernarfoD. 122 0 IHVYd I BOB CYMliO A CHYMRAES Yr ucig Lyfr Cymraeg sydd yn trael.bu ar y fath nifer lluosog o Hyuciau Ymai ferol (500 o wahanol faterion). —Newydd ei gyhoedai, pria la 6c, yu rhad drwy y pofct, mewn limp cloth. ] LYFR Y CYFAKWYDDIADAU, sef J caspliad o G) Mt'ddwol Teuluaidd, I'hysigvvii etb Anifeilaidd, fglurL>&d ar bwyntiau ymar- fcrol o'r Gyfraith, yugh-di llbws o gyfarwyddebau }.r ifedig mewn Crefit a CbtiJfyddyd, y cyfan wedi eu dethol yn ofalus a'u tretHu yn syuilgan John C. Roose (Chemicu ), Amlwch. I'w jvtel gan Humphreys a Parry, Bookseller, Bangor, neu oddiwrth y Cyhoeddwr, D. Jones, Bookseller, and Stationer, Amlwch. Hai'es Sir Fun," gyda Map Newydd, pris la trwy y post, ond aufou at y eyh ) J i-vr—i). Jona*, Atnlwoh 1'iiOYINCI A Li 'FIHE OFFICE UNITED WITH THE ALLIANCE A.^SUR VNCE COMPANY. E.itabiishe;' 1821 Capital £5,000,000 FIREINSU?t A granted on moderate 1. tErms. Prospective* and Proposal Forms may be had on «<p|>cati'.>» to ti. C'xiipai.y's Agents, or to ROBERT WILLIAMS, Secretary, .24 48—78od—i.H Wrexham. 1- FOR AUGUST, PRICE OIW- PENNY. 1) OU GL AS 7 s KAIL WAY TIME TABLE COACHING iSi) STEAM PACKET. Guide for North Wales CONTAINING ALSO A LIST OF FAIRS AND CALENDAR FOR THE MONTH, with a MAP OF NORTH WALES, SPECIALLY ENGRAVED FOR THIS GUIDE. The Guide may be obtained from most Booksellers and at the Railway Bookstalls. On receipt of Eighteen-Penny Stamps, the Publisher will forward the Guide for twelvemonths to any address. If booked to order the charge will be Two Shillings. +' -P- CYFAILL I BAWB. PELENAU HOLLOWAY. AMMHUREDD Y GWAED. Mae y pelenau hyn yn cael eu gwerthfawrogi ar yr aalwydydd tlott-af yn ogystal ag yn y tai He mae llawn* der a chyfoetb. Effeiihiaut bureiddi.id trwy yr holl gvfansoddiad, heb niwcidio un rhan o bono, a symmud- aiit ymaith hadau yr auhwylderau hjny sydd ya tros* glwyddo degau o filoedd i fedd anamserol. GWENDID, DIFFYG AWYDD AT FWrD, CUR TN T FEN, AO ISELDER YSBRYD. Bydd i'r pelenau hjn mewn ychydig ddyddiau effeithio cyfoowidiad fcra rbyfeddol mewn cyfansoddiad- au methedit; (pa beth bynag fyddo yr achos gwreiddiol o'r gwendid), canys creant awydd iachus am fwyd, meddyginiaetbant ddiffyg treuliad, symmudant ormod- edd o'r bile, gwellhaot y bendro, ysgafnder dyrys, a chur yn y pen, a'r holl anhwylderau annifyr hyny sydd yn codi oddiar ystumog ddrwg neu dreuliad ammher- iffaith. Y PHYSIGWRIAETH I FKNTWOD, YN HEN AC IEUANGO. I oresgyn bob rhwystrau yu y peiriannau treulio, ac i'w hadnewyddn pan fyddant wedi myned yn fethedig, nid oes un math o fethygiuiacth i'w chymmharu i'r pelenau hyn. Mabwytdedir liwynt yn gyffredinol fel yr uuig feddyginiaeth fawr i anhwylderau merched, ac nia gallant fetbu, canys y ihaeut yn cryfbau y cyfansoddiad, a phob amser yn dwyn oddiamgylch yr hyn y bydd is yn amcanu atlo. I ferched yn tynu at addfedrwydd, neu at gyfuod pwysicaf bywyd, y maent yn ammhrisiadwy, canys y inaent yn ddiogelwch per- ffaith rhag y dropsi, cur yn y pen, curiad y galon, a phob rhyw anhwylderau gewynol fydd yn nodedig o boenua ar yr adegau hyny. ANHWYLDERAU PERTHYNOL I BLANT. Trwy y Pelenau pureiddiol hyn gellir rhoddi attalfa ebrwydd, a gwella yu fuan, y pas, y frech goch, scarla- tina, twymynau, ac afiechydon y croen. Ni ddylai un fam fod hebddynt. Gellir rhoddi un,dwy, neu dair, (wedi eu gwneud yn bowdwr). bob nos, gyda'r eicrwydd y gwnant Its. ANHWYLDERAU GEWYNOL. Mae unrhyw ddyryswch ar y gewynau yn effeitho yn ddinyetriol ar y corph a'r nu ddw!. I'r a finch gewynol mae y Pelenau hyn yn hanf<.dol angenrheidiol, canys rhoddant yni a mrib i'r tiel,)Oitil uu-vkuot, aco ganlyniad i'r Fyfull(i;efil gewyi,ol -I,(]! yn eu cyssylltu a'a gorehuddio. 1 hyn y rbaid pno(i<.li eu rhinweddan nodedig toag at welia hvster:a, ia«l<ler ysbryd, spasms, ffitiau, dirdyniadau gewynol, ac anhwylderau cyfl'elyb. Gwertbir y ileler,aii ar Lasdnt gnn y Proffeswr HOLLOWAY, yn eisefydliad, 583, Oxford-street, Llundain; Lefyd gan braidd bob cyfferiwr parchus trwy'r Byd GwaroidciieHg, mewn Potiau a I!oxes, am Is. 1Ic., 2s. 9c., 4, tip.. 22s., a 33s. yr tic. Cynnwysa y Put Lleiaf owus o fenaint, a r Dux Lieiaf bedair dwsin o j-]?3enau. Gyda phob Bos a Phot y mae cyfarwyddiadau print. iedig cy8awij, a gallir eu cael yn unrby w iaith, hyd yn nod y Dyreaeg, yr Arabucg, ArweDianaog, Pereitteg, a'r 25