Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

CONNAH'S QUAY.

Di ti EWY D. -

PONYCYMER.

Advertising

--------------------- -----------PEMB…

News
Cite
Share

PEMB P, E. ,fei-t(sal,ent.-Cyn.-tliodcl yr eglwys hon ei chyfarfod blynyddol ar y Nadolig a'r Sul dilynol. Pregethwyd gan y Parchn J. J. Williams, Pentre, Rhondda, ac R. Gwylfa Roberts, Llanelli. Caed gwleddoedd wrth wrando ar y' ddau frawd. Cawsom Nadolig ilawen wrth wrando yr Efengyl yn cael ei phregethu, a gwenau'r nef yn amiwg. Gwledd i'r Plan,i;Dydd Mawrth cyn hyny, cafodd tua dau gant o blant y Gobeithlu eu treat blynyddol odea bara brith, a chyfarfod adloniadol yn yr hwyr, pan y cadeiriwyd gan y gweinidog, y Parch J. Rogers. Yr Eglwys Seisonig -Yn ddiweddar, cafodd cyfeilllion yr eglwys Seisonig, yr hon sydd dan ofal y bugail gofalus, y Parch D. E. Harries, bregeth yn y prydnawn yn eu capel gan y Parch Elvet Lewis, M.A. Llundain. Yn yr hwyr, yn Jerusalem, caed darlith odidog gan Eifed ar 'Williams o'r Wern,' yn Saesoneg. Cadeiriwyd gan Mr Harry Evans, Graig, Llan- elli. Mwynhawyd y bregeth a'r ddarlith gan y lluoedd ddaeth yn ngbyd i'w gwrando. Da genym fod gwedd lewyrchus ar yr achos Seisonig dan ofal y Parch D. E. Harris.

----GROES WEN A'R CYLCH.

MOELTRYFAN.

CASTELLNEDD AR CYLCH.

-----FERNDALE.

Advertising

PONYCYMER.