Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

COLEG COFFADWRIAETHOL ABERHONDDU. WAI-IODDIR, gan Bwyllgor y Coleg uchod, G ymgeiswyr am y swydd o athraw mewn Doctrinal Theology, Theism, a Philosophy of Religion. Ceisiadau, yn nghyda thystlythyrau, i fod mewn llaw erbyn dydd Llun, Mai 17eg. Ceir manylion pellach ond anfon am danynt.— D. A. GRIFFITH, Garth, S.O., Breconshire. AT EIN GOHEBWYR. PWTSXG Dymunir ar ein Gohebwyr a'r Beirdd i ddal sylw ar y Cyfarwyddiadau can- ynol mewn perthynas a'u cynyrchion. Mae danfon Barddoniaeth i'r Swyddfa yn lie eu danfon i Pedrog, a chyfeirio Oohebiaethau i breswylfod y Golygydd yn lie i'r Swyddta, yn peri dyryswch ac anghyfleusdra mawr. i. I anion eu Gohebiaethau yn uniongyrchol i'r Swyddfa, gyda'u henwau priodol a'u cyf- eiriadau. 2. Rhaid danfon Barddoniaeth yn union- gyrchol i Olygydd y Farddoniaeth—y Parch. J. O. Williams (Pedrog), 30, Stanley-street, Fair- field, Liverpool. 3. Ni ellir sicrhau cyhoeddiad unrhyw oheb- iaeth yn y Rhifyn dyfodol os na chyrhaedda y "W 3 yddfa y boreu Gwener blaenorol. M. le.-Rhaid i chwi ein hesgusodi am beidio cy- hoeddi yr eiddoch. Mae derbyn ar y 14eg o Ebrill hanes amgylchiad a gymerodd Je ar y 4ydd 0 Bagfyr diweddaf ailan o bob rheswm. Mewn Llaw>—Caerdydd—Brynteg—Arholiad Undeb Ysgolion y Rhondda, &e.—Aberafon—Undeb Rhondda a Phontypridd—T. Gwernogle Evans-Saron, Tre- william-Myt,ydd Bach-Gwael odygn rth-Llain h'a ran- Llanidloes-Llangenech-J. U. Evans-Cymanfa Gane yn Nhreforis — Aberhosan—Treorci — Uwmcamlais— Libanus-Ferndale- Whitland-J. E. Thomas—Marw- olaethau—Cyfarfodydd—Rhwysg Hanes Uymru: Pa beth y w ?—Darlithiau Beiblaidd, &e, — —

Y GYLLIDEB NEWYDD.