Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

----.----.------EBENEZER,…

GOGLEDD CEREDIGION.

Advertising

BETHANIA, TREORCI.

MERTHYR VALE.I

News
Cite
Share

MERTHYR VALE. Llwyddiant Cerddorol.—Gorcliwyl pleserus i ni unwaith eto yw cofnodi llwyddiant y Cor Plant sydd wedi bod mor llwyddianus yn ystod y pum' mlynedd diweddaf. Cychwynasant o gartref boreu ddydd Mawrth y Pasg a daeth y newydd yn ol eu bod wedi llwyddo i gipio y wobr yn Llan- bradach, a chafodd ganmoliaeth eithriadol gan y beirniaid. Yna aethant i Bontypool. Aeth y son am eu llwyddiant yn y boreu drwy yr eisteddfod, a chafodd y cor dderbyniad gwreso gan y dorf aruthrol oedd yno, a chanmoliaetl unol y tri beirniad am eu datganiad gwir alluog cywir, a glan. Yr oedd y cor yn bwriadr cystadlu wed'yn yn Penybont, ond gan iddynl gipio y wobr, gorfu iddynt aros yn Pontypool ganu yn y gyngerdd yn yr hwyr. Canasant ddwy waith ar y llwyfan yna yniadawsant yn nghano: banllefau uchel o gymeradwyaeth. Bu'r cot mewn chwech-a-deugain o gystadleuaethau yn ystod y pum' mlynedd diweddaf, a chipiasanl bymtheg-a-rhugain o wobrwyon a thrysoran gwerthfawr ereill. Y mae Mr Idris J. Jenkins. A.C., yr arweiniydd, i'w longyfarch a'i gaumol yn fawr am ei ddiwydrwydd a'i amynedd. Rhifa y Cor Merched tua thriugain o leisiau, a'r Cot Bechgyn tua pliump-a-deugain ac, yn sicr, nid gwaith esmwyth yw dysgyblu dros gant o gor yn amrywio o uu-ar-ddeg i bymtheg oed. I fyny bo'r nod, yw dymuniad llawer heblaw EWYIJ.YSIWR DA.

EBBW VALE. -----.

CYDWELI

Advertising

GOGLEDD CEREDIGION.