Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

----.----.------EBENEZER,…

GOGLEDD CEREDIGION.

Advertising

BETHANIA, TREORCI.

News
Cite
Share

BETHANIA, TREORCI. Bu'r brawd ieuanc, Mr Tom B. Jones, yina wythnos cyn y Pasg yn pregethu ac yn casglu at Goleg Caerfyrclelin-yn hytrach, yr adran Atmibyiiol sydd yn perthyn i'r Coleg hwnw. Pregethodd yn hynod o gymeradwy i'r cynull- eidfaoedd mawr a'i gwrandawai, ac nid oedd neb yn rhyfeddu fod iddo air da yn yr eglwysi fel pregethwr. Cafwyd gweinidogaetli dyner a chyfeiriadol nodedig ganddo, ac yr oedd yn anwylach yn ngolwg ei gydnabod nag erioecl. Ond fel casglwr y 11lae y11 ddigymhar. Llwydd- odd cyn gadael y lie ar derfyn y gwyliau i gasglu dros f,22--iiid mewn addewidion, ond mewn avian sychion '—a dysgwylia, wedi y daw'r holl addewidion i ben,' y cyrhaedda y casgliad y witi anrhydeddus o £ 25. Dyma beth yw record mewn gwirionedd. Nid wyf yn gwybod am hanes i gasgliad cyffelyb wedijcael ei wneyd mewn un lie ar dudalenau adroddiadau yr un Coles. Cerddodd lawer i'w cael, ond cerddwr diarbed ydyw eto, cafodd hwy yn llawer rhwyddach nag y llwyddasai neb arall i'w cael. Mae yn adnabod pawb, a phawb yn ei adnabod yntau. Mae yn ffrynd i bawb, a phawb yn ffrynd iddo yntau. Pe cynygiasai fyned i fewn ar un o'r cynghorau, nid wyf yn meddwl y buasai gan neb arall rithyn o siawns yn ei erbyn. Mae wedi bod yn un o'r assets gwerthfawrocaf yn nglyn ag eglwys Bethania er yn ieuanc iawn, am flyn- yddoedd a thrwy'r blynyddoedd ac yn y Diwygiad diweddaf cafodd fedydd anilwg o'r Ysbryd Glau trwythwyd ef drwodd a thrwodd, ac eueiuiwyd ei berson a'i dalentau naturiol i waith y weinidogaeth mewn modd rhyfedd yn y misoedd rhyfedd hyny. Ond i ddychwelyd ato fel casglwr. Medr dynu arian oddiwrth bawb, heb fod neb yn digio wrtho. Dygodd Iuddewon a Cheuedloedd dan deyrnged. Pe gwelech ei lyfr, byddai yn ddatguddiad. Gwnaeth wrhydri yn sir For y cofir am dauo hyd y genedlaeth nesaf. Swynodd bapyr pumpunt oddiwrth Eglwyswraig barchus cyn pen ychydig fynydau wedi liiyned i'w chymdeithas. Ystyrid hyny yn cyfranogi o natur gwyrth ond yr oedd cael chweugain gan Fethodist yn sir For yn wyrth nacl oedd gwadu i fod ami, a gydnabyddid gaii dduwinyddion hen a diweddar. Cyflawnodcl orchestion tebyg yn sir Aberteifi, a chwyddodd gyfraniad sirol y ddwy y tu liwiit i ddim a ddychymygodd calon 11a chasglwr na rhoddwr erioed. Un o ddiffygion mawr y Pwyllgor Annibynol yn nglyn a. Choleg Caerfyrddin yw, peidio trefnu i'r bechgyn gasglu eu heglwysi eu hunain. Nid oes unrhyw drefliiai-it o com- pensation all gyfiawnhau dallineb o'r natur yma. Pe deuai rhywun arall yma, ni chawasi bum- punt ond dyma fachgen o'r eglwys yn cael pumgwaith pumpunt. A diau taw cyffelyb fyddai hanes y mwyafrif. Byddai yn ddoethach i Athrofa Caerfyrddin, yn anad un o'n Colegau, i astudio ei thrysorfa yn y goleu mwyaf ffafriol ag sydd yn bosibl iddi, oblegid y mae yn sicr o fod yn ddydd y prawf arni heddyw. Rhwydd liynt i'r bechgyn oil i hogi en cryuianau ar gyfer cynhauaf y dyfodol. D. RHAGFYK JONES. -==-=.==

MERTHYR VALE.I

EBBW VALE. -----.

CYDWELI

Advertising

GOGLEDD CEREDIGION.