Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

----.----.------EBENEZER,…

GOGLEDD CEREDIGION.

News
Cite
Share

GOGLEDD CEREDIGION. pr Llcinbadar,),t. -Y gwahoddedigion i wasan- aethu yn nghyfarfod y Pasg yma eleni oeddynt y Parchn. R. G. Roberts, Llanelli; T. E. James, Maesteg a B. Davies, D.D., Castellnewydd- Emlyn. Ond methodd Mr Gwylfa Roberts a chyflawni ei addewid, a chymerwyd ei le gan y Parch E. Keri Evans, M.A., Caerfyrddin. Dymunol oedd gwrandaw ar y cenadon da hyn, am fod yr Efengyl o'u genau yn eglurhad yr Ysbryd a chyda nerth mawr. Talybont.Deil cyfarfod y Pasg yn ei fri yma drwy y blynyddoedd, ac yr oedd yn eithriadol felly eleni, pryd y cafwyd mwynhau gweinidog- aeth y Parchn J. L. Williams, M.A., B.Sc., Lerpwl E. Keri Evans, M.A., Caerfyrddin ac H. Elvet Lewis, M.A., Llundain. Gwnaed argraffiadau dyfniou, a chofir am y cyfarfod da hwn am amser hir i cldyfod gan laweroedd oedd yn bresenol. Da oedd genym weled y Parch R. E. Jones, y gweinidog, yn bresenol, wedi bod yn neillduedig am wythnsoau gan afiechyd blin. Boed iddo Iwyr adferiad yn fllan. Ponterwyd.—Cynaliwyd cyfarfod hauer-blyu- yddol yn y lie hwn yn nglyn ag Undeb Dirwestol Gogledd Ceredigion y dydd Mercher o'r blaen. Y11 y prydnawn cafwyd pregeth ddirwestol gref gan y Parch J. Miles, yn lie y gynadledd arferol gynelir, a phrofodd yn llwyddiant perffaith. Erys y dylanwad da gyuyreliwyd drwy y bregeth yn hir yn y rhanau hyny o'r wlad. Yn yr hwyr cafwyd cyfarfod cyhoeddus, o dan lywyddiaeth Mr. W. Evans, Ponterwyd a chafwyd anerch- iadau gan y Parchn 1,1. Morgan a R. Jones, Aber- ystwyth, ac amryw frodyr ereill na chawsom en henwau. Daeth cynulliad cryf yn nghyd i'r ddau gyfarfod, a theirnlwyd gan y rhai a ddaeth drwy y ddrycin ei bod yn werth yr aberth a wnaed ganddynt. Bow-street.Daetli cantorion gwahanol eglwysi y cylch yn nghyd yma nos Fercher, er cynal y rehearsal gyffredinol o dan arweiniad Mr Daniel Jones, C.M., Talybont. Caed canu rhagorol o'r darnau.. Salem.Y mae yn chwith genym gofnodi marwolaeth y brawd hoff Mr Morris Morris, Penrhiw, Salem, yr hyn a gymerodd le yr wythnos ddiweddaf, yn ei bedwar ugain mlwydd oed. Mab dyddan oedd efe, a cholofn gref i'r achos goreu yn Salem, lie y gwasanaethodd swydd diacon gyda ffyddlondeb mawr am flyn- yddoedd lawer. Cymerwyd rhan yn ngwasan- aeth ei arwyl gan y Parchn D. G. Lewis, ei

Advertising

BETHANIA, TREORCI.

MERTHYR VALE.I

EBBW VALE. -----.

CYDWELI

Advertising

GOGLEDD CEREDIGION.