Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

ABERGWYNFI A'R CYLCH.

CAERSALEM, PONTYBEREM.

News
Cite
Share

CAERSALEM, PONTYBEREM. Cyfarfod Aitrhegit.-Nos Wener, Ebrill 16eg, cynaliodd Cymdeithas Pobl leuainc yr eglwys ucliod gyfarfod neillduol i'r amcan o anrhegu eu llywydd a 'a hathraw da, y Parch B. Morris, gweioidog; ac, yn wir, y mae ei ymdrech a'i lafar diiliijo yn ein plith yn ystod y tyinhorau sydd wedi myned heibio yn haw-lio ein cymer- adwyaeth uchaf. Llywyddwyd yn y cyfarfod hwn gan y brawd R G. Grilliths, ac yr oedd ef, fel arfer, yn ei hwyliau goreu Cymerwyd rhan yn y cyfarfod fcrwy ganu, adrodd, a chwarevi. gan y rhai caiilyriol :-Robert E. Carr, Tom Hughes, Mrs Jones (Ardwyn), Letitia Jones, W. D. Griffiths, Joseph Thomas, Oliver Thomas, E. J. Davies, Edwin H. Griffiths, W. D. Griffiths. Wedi anerchiad gan y Cadeirydd ar nodweddion Mr Morris fel athraw, cyflwyn wyd iddo ddau lyfr hardd, yn dwyn yr enw Dictionary of Christ and the Gospels,' a pocketcornrnnnion service. Cyn galw ar ein parchus athraw i ateb, datganodd y brodyr canlynol eu teimladau da tuag ato :-David Jones (New Lodge Cottage), D S Davies, D. Jones (Ardwyn), D. J Thomas, J. Howells, Dan Lewis, a Theophilus James. Yna atebodd Mr Morris mewn modd teimladwy iawn. Diolch- odd yr athraw yn gynes i'r bobl ieuainc am eu teimladau da tuag ato, ac. hyderai y cai fywyd ac iechyd Fw gwasanaethu eto yn well nag erioed. Y11 awr terfynaf, gan ddymuno iddo hir oes a benditb. y Nef yn amlwg ar ei holl weithrediadau yn ein plith. DYSGYBL.

J CYFUNDEB DINBYCH A FFLINT.

Advertising

CAERNARFON.