Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

ARIAN YN EISIEU. N EISIEU, ar Gap(-.1 Cymreig yn Lloegr, Y ?200 mewn symiau byebain. LI?)g, 0 10s i £4 y cant. Manylion gan-GWIL YM EVANS, 40, St. Helens-road, Prescot. DAS LLSNWCII 'A Gawn ni ddeall y Beibl?' GAN T Parch T. RHONDDA WILLIAMS Cewch fynegiad clir o'r Uwcbfeirniadaetb. Gymeradwyir y Llyfr gan Dr Oheyne, Dr Horton, Dr Adeney, ac ereill. IJIS B W Xj I j T | Oyhoeddedig gan LUND, HUMPHRIES & Co., 3, AMEN CORNER, LONDON. Dyma y Llyfr oyntaf o'i lath yn yr Iaith Gymraeg. -I_- I 3,000 i o i DY8tiolaetha? ¡ Poteli I 2/- I A 1/6 Defnyddiweh y nwydd puraf at yr amcan mwyaf eysegredig. Defnyddir ef yn awr gan flloedd o Eglwysi, Capelau, a Chenad- aethau yn mhob rhan | o'r byd. GWINOEDD I CYMUNDEB I Defnyddiwyd gan Parch. CHAS. SPURGEON. Parch. W. CARLILE. Pastor FULLER CTOOCH. Parch. HUGH PRICE HUGHES, M.A. Parch. J. CLIFFORD, I M.A. ANFEDDWOL WELCH. Anfonwch 6c "m ddwy bote) sampl a'n lIyfryn arbenig, yr hwn a rydd wybodaeth lawn am ein gwinoedd hefyd, dyst- iolaethau oddiwrth lawer o weinidogion adnabydaus, y rhai sydd wedi en defnyddio. Cyfeiriad- Welcl) Grape Juice Co., Ltd., j 61, Farringdon Road, LONDON. _m_ Os am gael PROGRAMS Cymanfaoedd Canu, Wedi eu Hargraff'u yn Ddesius, anfoHer i Swyddfa'r Tyst,' Merthyr Tydfil. The A-tOAJDEmCY, pon typr1c1.cl. TUTORS: E. DUNMOR EDWARDS, M.A. Rev W. J. GEORGE. P ti TerL:?ara on for Matriculation,iTheological Colleges, &e. For &c., apply as above, I COLLECIATE SCHOOL, PONTYPMPD HEAD M ASTER JENK YN JONES, B.A. (Lond.), Prospectus on application. Old College School, Carmarthen. I PRINCIPALS REVS JOSEPH HARRY,, J.P.. AND J. B. THOMAS. SUCCESSES FOR 1905 8 29 MATRICULATION OF WALES. (10 In First Division), 25 Presbyterian College. l4 Baptist College, Bangor. I 11 Br eeon College. 16 College of Preceptors, 11 Bala-Bangor College I -SCHOLARgffiP .gp holar,,itiips (I .?,.d 7Se T. rones) I ,1 3,1 a,,k Clerkships Normal Studentr3hips I ? 10 Baptist College, eat?ift, 30 Comniercial Poats. Total for Four Years, 160 B oy complete List of Successes applylMas above. Limited number of Boarders kept at Mr Thomas's House GWYNFRYN SCHOOL, -A. MAKTFOHD ESTABLISHED, 1880. Pupils are prepared at the above School for the London and the Welsh Matriculation Examinations, and for entrance to the various Theological Colleges. Next Term commences, April 12th. TUTORS J. JENKINS, B.A. (GrWILl). J. WELDON DAVIES (Late of Jesus College, Oxford). AMERICAN ORGANS WITH PIPE TONE ACTIONS. The best Substitute for. Pipe Organs at half the Cost. For special terms for Schools tnd Chapels, write with particulars to the Wholesale Agent for North and South Wales-Mr E. FRANCIS, No 1, Glanrafon Villas, Carno, R S.O. CYMANFA MYNWY. CYNELTR y?Gymanfa uchod yu Saron, Ebbw Vale arydyddiaumawrth amercher, Idehefin ?lbfe' d a'r 16eg, 1909. Ceir y manylion eto. 1 T. TUDOR, Gweinidog. T GWABENTIR y bydd i un blycliaid o CLARKE'S 1 B 4 PILLS i wella pob dyferlif o'r Peirianau Troethol yn un o'r ddau ryw, wedi ei enill neu yn gyfansoddiadol, Graianast poenau yn y cefn. Gwarentir ei fod yn hoLol rydd oddi wrth Mercury. Ar werth mewn blychau 4s 6c yr un gan yr boli. Fferyllwyr a Gtwerthwyr Meddyginiaeth Breintlythyran neu anfonir ef i unrhyw gyfeiriad am 60 o lythyrnodau gan y Lincoln and Midland Counties Drug Company, Lincoln YDYCH WEDI RHODDIPRAWF AKNO ?t HS NAD YDYCH, RHODDWCH BRAV/FJ ARNO YN AWR. Cydnabyddir fod QWILYM £ VANS- glTTERS yn feddyginiaeth sydd yn rhoddi NERTH I'R GWAN, BYWYD NEWYDD I'R LLESG. LLAWENYDD MEWN BYWYD I'R IS EL YSBRYD. Dywed y Meddygoii ei bod yn Feddyginiaeth ddyogel, sicr, ac yn un y gellir ymddiried ynddi. Q. WILYM 'p]V/ANS' p>ITTERS Y FEDDYGINIAETH OREU AT WENDID, NERVOUSNESS,' DIFFYG TREULIAD, COLLI CHWANT AT PWYD, GWYNTOGRWYDD, ISELDER YSBRYD, _n METHU CYSGU. (jWILYM E VANS' BITTER: LLYTHYR CYMERADWYAETH. 44, Llwydiarth-road, Maesteg. Anwyl Syrs,—Y mae Gwilym Evans' Quinine Bitters, yn ol fy maru 1, yn un o'r Rhoddion Goreu DIFFYG roddwyd i ddynoliaeth. Yr wyf fi TREULIAD fy hun wedi derbyn y budd mwyaf yn bosibl mewn achosion tost o DIFFYG Wyntogrwydd, Diffyg Treuliad, TREULIAD Colli Chwant at Fwyd, a Gwendid. Vr wyf wedi profi ar fy mherson DIFFYG fy hun fod Gwilym Evans' Quinine TREULIAD Bitters wedi llwyddo pan yr oedd yr holl feddyginiaethau ereill wedi troi allan yn fethiant. Yr eiddoch yn gywir, T. Poweli,. G W I I, V M I V A N S' BIT TE R S IT ..J Pan ofynwch am Gwilym Evans' Bitters, GOCHELWCH gwelwch. eich bod yn ei EFELYCHIADAU gael, gydag enw GOCHELWCH 'Gwilym Evans' ar y EFELYCHIADAU abel, ar y stamp, ac ar GOCHELWCH y botel ac heb y rhai EFELYCHIADAU hyn nid oes un yn ddi- dwyll. Gwrthodwch yn ddigllawn ddim yn eu lie a mynwch gael- QWILYM EVANs' gITTERS. Y mae y ddarpariaeth EI GWERTHU YN fyd-enwog yn cael e i MHOB MAN gwerthu yn mhob man EI GWERTHU YN mewn potelau .25. 9c. a MHOB MAN 4s. 6c. yr un, neu anfonir EI GWERTHU YN hwy yn uniongyrchol,wedi MHOB MAN talu eu cludiad, oddiwrth yr unig berchenogion- f\UININE BITTERS MANUFACTURING SJ CO., Ltd., MINCING-LANE, LLANELLY, SOUTH WATRS. QWILYM JL V AN s' 13 IT T E R S. Cania t a w y d gwaharddeb bar- haus yn erbyn GWAHARDDEB BARHAUS M. W. James, GWAHARDDEB BARHAUS Llanelli, g y d a GWAHARDDEB BARHAUS chostau, yn ei atal ef rhag pasio ei nwyddau fel Gwilym Evana" Quinine Bitteis