Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

CYFUNDEB GOGLEDDOL MORGANWG.…

LLWYNYRHWR D D.

News
Cite
Share

LLWYNYRHWR D D. Tysteb.-M.ae y Parch J. Stephens wetli aii- ymaflyd yn ei waith er's rhai wythnosau, ac wedi derbyn cryn adgyfnerthiad yn ystod misoedd ei seibiant. Mae y dysteb sycid ar droed iddo i gael ei chau yn fuan, ac yr ydys wedi trefnu i'w chyflwyno Iddo mewn cyfarfod cyhoeddus i'r perwyl hwnw nos Fawrth, Mai 7fed, i dieehreu am saith yn yr hwyr. Rhoddir gwahoddiad cynes i bawb sydd yn teimlo dyddordeb yn y mudiad i fod yn breseool. Nid yw'r cyfrifon eto wedi eu gwneyd, ond deallwn fod swm yr arian wedi croesi'r can' punt. Bu gwemidogton a phregethwyr yn nghydag eglwysi y cylch yn gar- edig iawn i Llwynyrhwrdd a Brynmyrnsch a'r absenoldeb y gweinidog, am yr hyn y teimla efc yn saint yn ddiolchgar iawn iddynt. Eisteddfod.—-Cynaliwyd eisteddfod lewyrchus iiwn yn y capel uchod. Llywyddwyd y cyfarfodydd gan y Parchn J. Stephens, a J. Jones (B), Hermon. Y beirniad cerddorol oedd Mr Tom Price, Merthyr llenyddol, y Parch Aaron Morgun, Blaenffos; cyfeiles, Miss Alice Thomas, Aberteifi. iilnillwyd y prif wobrwyon gan barti cymysg Llwynyrhwrdd, Parti Meibion Llanfyrnach, Parti Merohed Cwm- felin, a chorau plant Llwynyrhwrdd a Chwmbach yn gydradd. Aeth bron yr ol) o'r gwobrau llenyddol i belledigion. Gwnaed el w sylweddol. Rhoddion. Mae yr eglwys hon yn ddiwcddar wedi derbyn amryw roddion oddiar law rhai o'i hselodau caredig. Anrhegodd Mrs Jones, Llwyn- yrhwrdd, hi a. set o lestri Cymundeb hardd a drud- fawr, er cof am ei diweddar briod y Cynghorwr Lemuel Jones, V. H. Uafwyd blych4u casglu def- nyddiol gan Mrs Phillips, Brynderw, a tabic cloth a llian bwrdd rhagorol gan Miss Maurice, Garegwen, gynt o Plymouth. Diolchwyd yn gynes iawn i'r chwiorydd haelionus gan y gweinidog a'r diaconiaid. Sibrydir fod rhywrai eto yn bwriadn rhoddi anrheg o awrlais newydd yn fuan. Mae hwn yn un og- peli halaethaf a harddaf yr Enwad yn y sir, a phrawf gweithredoedd fel yr uchod na fu ymweliad y Diwygiad a'r eghvys yn ofer. Angcn,—'Yn nghanol ein bywyd yr ydym yn angeu.' Er i Mr Stephens fod yn absenol oddi- wrthym am dri mis, ni ddygwyddodd yn y cyfamser ragor na marwolaeth dau o'r hen aelodau, sef yr hen chwaer Mrs Rachel Lewis. Glogue-terrace, a'r hen frawd Mr John Thomas, Fronfedw-row. Gwasan- aethwyd yn eu hangladdiu gan y Parch Joseph Jones (B), Hermon. Wedi dychweliad y gweinidog. y mae angeu wedi symud eto ddwy chwaer, sef y wraig ieuanc Mrs Sarah Lewis, Blaencneifa a-r wedrJw ieuanc Mrs Margaret Davies, Meirion. Pregethwyd yn y ddwy angladd olaf gan y Parch J. Stephens, Gwerthfawr yn ngolwg yr Arglwydd yw marwolaeth ei saint Ef

----------__---__-IACHAD TRWYADL.

Advertising